JLehtonen_031111

Report
Venäjän läheisyyden merkitys
Suomen matkailulle
Jaakko Lehtonen
Lähde: Tilastokeskus (Matkailutilasto) ja MEK/Tilastokeskus (Rajahaastattelututkimus
)
Venäjä
Tammi – kesäkuu 2011 (Venäjän Goskomstatin tilasto)
• Matkustus ulkomaille: +15% (yhteensä 18,2 milj. matkaa)
• Lomamatkailu ulkomaille: +12% (yhteensä 6 milj. matkaa)
• Matkat Suomeen: +36 (yhteensä 2 milj matkaa)
• Lomamatkat Suomeen: +34% (yhteensä 416 000 matkaa)
Kaikki matkat:
1. Suomi 2. Turkki 3. Kiina 4. Viro 5. Saksa
Lomamatkat:
1. Turkki 2. Kiina 3. Egypti 4. Thaimaa 5. Suomi
Vrt. Norja 56 000 matkaa, Ruotsi 36 000 matkaa
Suomen viisuminanto Venäjällä +35% (634 000 viisumia)
Rekisteröidyt yöpymiset Venäjältä tammi-elokuu +23,5% (921 000)
Tax free ostokset tammi-elokuu: +48%
Nykytilanne +
• Suomella ja suomalaisilla tuotteilla hyvä ja positiivinen perusmaine
Venäjällä
• Suomen maantieteellinen asema Venäjän naapurina antaa
etulyöntiaseman
• kynnys tulla Suomeen suhteellisen alhaalla
läheisyys maantieteellisesti
sujuvat liikenneyhteydet
suhteellisen helppo viisumiprosessi
Suomesta löytyy tarjontaa jokaisen matkabudjetille
suomalaiset henkisesti venäläisten kaltaisia
VR kuvapankki
Nykytilanne +
• Suomesta löytyy tarjontaa eri tuotteista kiinnostuneille
Mökkiloma
lyhyet ostosmatkat
Kylpylälomat
Laskettelulomat
Kalastus
• paras matkailupotentiaali
• varsinkin Lpr/Imatra, mutta vähän laajemminkin Suomi on useille
pietarilaisille samanlainen kohde kuin Tallinna suomalaisille. Sinne aina
kiva mennä, helppo, tuttu, lähellä mutta ollaan jo ulkomailla
Nykytilanne • mitä kauemmas Pietarista mennään sitä huonommin Suomi tunnetaan.
Jo Moskovassa Suomi ja muut Pohjoismaat ovat huomattavasti
tasavertaisemmissa asemissa
• mitä kauemmas Pietarista mennään, sitä selkeämmin Suomi on
profiloitunut ihmisten mielessä talvi- ja uuden vuoden kohteeksi
• vaikka viisumiproseduuri helppo, viisumien käsittelyajat ovat
suhteellisen pitkiä (up to 10 päivää) > tilanteessa jos last minute myynti
lisääntyy, hävitään kilpailijoille, jotka tekevät viisumin 2 – 3 päivässä
Matkustus ulkomaille
• se osuus väestöstä, joka pystyy matkustamaan ei suinkaan kasva yhtä
nopeasti kuin voisi ajatella. Noin 79% venäläisistä ei ole koskaan
käynyt ulkomailla > potentiaalisia ulkomaanmatkailijoita siis olisi
• ennustettavuus vaikeaa ja muutokset nopeita ja rajuja (Venäjällä ollaan
aina joko on tai off)
• yhä useampi varaa matkansa ulkomaille omatoimisesti (erilaisia arvioita
tästä, joidenkin mukaan jopa 76% matkoista tehdään ilman
matkatoimiston apua)
• keskiluokka Venäjällä pitää matkaa ulkomaille jo elämäntapana, josta ei
haluta luopua
Ongelmat / riskit
• tunnistaa oikeat jakelukanavat
• turvata riittävät resurssit /henkilö + raha
• venäjän kieli > vain 29% venäläisistä puhuu edes auttavaa englantia,
tyytyväinen asiakas edelleen paras mainos Venäjällä
• aitous > ei liian keinotekoisia elämyksiä vrt. Lapin kaste –seremoniat
• hintajousto / hiljaisina aikoina venäläisiä voisi houkutella tyhjiin
paikkoihin, jos hinta olisi selvästi edullisempi kuin high seasonina >
suomalainen hinta hyvin joustamaton
• Suomi tuttu ja turvallinen > Suomi muuttuu tylsäksi vaihtoehdoksi
• viisumivapaus > milloin päästään tähän?

similar documents