se indlægget her - Foreningen for Palliativ Indsats

Report
Teen-age liv med en døende forælder
Ditte Winther-Lindqvist,
lektor i udviklingspsykologi DPU/IUP
På vegne af:
Børn, Unge og Sorg
Rådgivning og forskningscenter
Fokus på de pårørende
• ”Jeg kæmper virkelig for at det ikke skal
overtage det hele. At sygdommen ikke skal
blive en del af mig og min identitet…men det
er nærmest umuligt…Det er min mor der er
syg…men sygdommen har vi jo alle sammen”
(pige på 19)
Disposition
•
•
•
•
•
•
•
•
Eksisterende viden
Forskningsprojektet
Uvishedsmodellen
Opsplitning af verdener
Udviklingsforskelle i motiver og orientering
Hvad har den unge brug for?
-hensynsfuld inddragelse og information
-pauser fra sygdommen (både hjemme og ude)
Børn, Unge og Sorg
• ”Jeg tror ikke der findes et barn i verden, som ikke har
grædt sig selv i søvn bare ved tanken om hvis mor
eller far dør…Det er jo bare det værste, man kan
forestille sig. Jeg vågner glad op hver morgen og så
går der 15 sekunder – så slår det mig: Nå nej, Fuck…
Far er syg!” (dreng 16 år)
Børn, Unge og Sorgs rådgivnings- og forskningscenter
Undersøgelse af teen-agere med syge forældre
motiv: at få mere viden om teenagerne og deres behov
(deres liv, udvikling, trivsel, udfordringer) under
sygdomsforløbet
Hvad kendetegner teenagelivet når en forælder er
alvorligt syg?
Hvor i består belastningerne?
Hvad hjælper de unge?
Grieving Children, Teens & Young Adults
Danish Counselling and Research Centre
Problemstillingen
• Flere børn med alvorligt syge forældre–> øget fokus
på børn som pårørende i forhold til den palliative
indsats
• Disse unge har andre problemstillinger, bekymringer,
symptomer og erfaringer, end de som har mistet en
forælder
• Der mangler teoretiske beskrivelser /modeller af
tiden med sygdommen
Børn, Unge og Sorg
Eksisterende forskning om unge med syge forældre
• Der mangler fortsat grundige kvalitative undersøgelser af
børn/unge liv med en syg forælder
• Mange metodiske problemer med at sammenligne fund på
tværs (forskellige skalaer, aldersspænd, sygdomme, kilder)
• De fund der er - indikerer at teenagere med syge forældre
generelt har øgede vanskeligheder – sammenlignet med
teenagere med raske forældre (undersøgelserne er ikke lavet
under den terminale fase).
Børn, Unge og Sorg
Teoretisk ambition
• At formulere en model der kan redegøre for den
fænomenologiske oplevelse af truslen om forældertab
i teenage årene.
• At lade de unge selv komme til orde
• Udfra et helhedsperspektiv på den unges liv (dvs. ved
at inddrage relationer/problematikker der også peger
udenfor forældre- og familierelationen)
Børn, Unge og Sorg
Interview undersøgelsen
• Analyse af mere end 30 kvalitative interviews med teen-agers
(14-19 år) foretaget i 2008-2012.
• 27 piger
• 6 drenge
• Ca. 12 informanter har forældre i den terminale fase
• Analytisk fokus på udfordringer og erfaringer fra
hverdagslivets psykologi (relationer, aktiviteter, konflikter,
følelser, motiver og projekter)
Forandringer I hjemme-familie zonen
• Stor omvæltning omkring diagnose og behandlingens
begyndelse (særligt indlæggelser)
• Konstante tilpasninger til forælderens skiftende fysiske og
psykiske reaktioner på behandling/sygdom
• Tendens til ændring af roller, pligter og ansvar i familien –
nye behov og forhandlinger
• Tendens til beskyttelse af forældrene: hensyn, konflikter,
samvittighedskvaler, skyld, vrede etc.
• Tendens til at hjemmet monopoliseres af sygdommen
(særligt mod den terminale fase)
Børn, Unge og Sorg
Forandringer i ude/ungelivs zonen
• Følelsen af at være anderledes, underlig og besværlig
• Mindre tid og energi til at være sammen med jævnaldrende
og til fritidsaktiviteter/lektier
• Udfordringer i forhold til åbenhed og intimitet med
jævnaldrende (konflikter, tilbagetrækning, brud)
• Skiftende og modsatrettede behov/humørsvingninger skaber
sårbarhed i forhold til andre (også lærere)
Børn, Unge og Sorg
At vide – hvad?
• ”Jeg hader statistikker…hvad kan de bruges til?
Det kunne være mig eller os, der er de heldige og
det er så pokkers frustrerende at ingen ved det.
De prognoser og gennemsnit kan jo ikke bruges.
Så siger de at hun klarer det flot alligevel og det
er bare så irriterende at jeg føler vi har vores
egen verden og pludselig bliver vi involveret i
hvornår andre mennesker er døde! Men der er
helt klart håb…Jeg mener i forhold til de 2 år
lægen har givet, så vil vi klart forbedre den
statistik, tror jeg”… (pige på 19 med syg mor)
Sygdommens tid
”Det er svært, fordi på en måde er det bare en
mandag, som før i tiden…men det er også en
mandag i sygdomsprocessen, og det er hårdt,
fordi det er ikke bare sygdommen – det er jo
tiden vi er oppe i mod. Selvom vi bruger den
godt, så vil den jo rende fra os til sidst, uanset.
Det er skræmmende”….
(pige på 16 med syg far)
Uvished som handlegrundlag
• ”hvis hun lever 20 år mere så vil jeg gerne ud
at rejse, men hvis hun kun har 3 år tilbage- så
har jeg ikke lyst til at være væk i lang tid. Men
ingen kan svare på det spørgsmål…det er det
der er så pissefrustrerende”
• (pige på 16 med syg mor)
Følelsesmæssig pendulering
”Jeg synes jer er realistisk omkring truslen. Det er meget
alvorligt, men hendes operation gik godt, men man ved
jo aldrig … Jeg er kommet overens med, at hun ikke vil
være der, når jeg bliver mor engang. Måske er hun der
ikke engang, når jeg bliver student … men det håber
jeg, at hun vil være, hvis jeg … Jeg kan ikke miste hende
lige nu. Hvis det det sker nu, så … det vil jeg ikke
overleve…”
(pige på 17 med syg mor )
Børn, Unge og Sorg
Uvished – selv til sidst
• Døden er måske det mest uforståelige i den
menneskelige eksistens – selv når den er lige
foran os, kan vi ikke begribe den
• ”det er mærkeligt – for jeg ved jo at de slukker
respiratoren d. 12 september…men det er
stadig helt…uvirkeligt…jeg forstår det ikke
alligevel” (pige 17 år med far i coma)
Uvished som organiserende princip
”jeg har ikke ro noget sted”
”Når jeg er i skolen og med mine venner, tænker jeg på
det derhjemme og på min far– så vil jeg gerne hjem og
tjekke om han er ok….men når jeg er hjemme så tænker
jeg på mine venner. Jeg bliver bims af at sidde der…Jeg
skal huske at ringe ind i mellem så de ikke sådan glemmer
mig…” (pige 15 år)
Børn, Unge og Sorg
Uvished som organiserende princip
Angst
Frygt
Håb
Vrede
Stress
Uvished
Mod
Panik
Skyld
Magtesløs
Fortrængning
opsplitninger:
SOCIAL VÆREN
UDE/UNGELIVS ZONE
><
&
><
PRIVAT VÆREN
HJEMME/FAMILIELIVS ZONE
Copyright Børn, Unge & Sorg
Uvishedens præmis fører til opsplitning:
Social væren/ Privat væren
”Når jeg er sammen med andre er jeg glad og optimistisk
– men når jeg er alene kommer angsten og jeg er så ked
af det”
”Jeg kan ikke fortælle min far at jeg er bange for at han
skal dø..så lyder det som om, at jeg har opgivet håbet”
Børn, Unge og Sorg
Uvishedens præmis fører også til opsplitning af:
Hjemme-familie zone / ude og ungelivs zone
”jeg har ikke lyst til at have nogen med hjem – det er jo sådan
et handicap-hjem nu” (pige 16 år)
”Når jeg nævner min far er syg bliver der sådan en dårlig
stemning” (pige 14 år)
” En dag kom min mor over på skolen, fordi jeg havde glemt
min madpakke – Og jeg sad bare: NEEJ - gå hjem, gå hjem, gå
hjem…”(dreng 15 år)
Børn, Unge og Sorg
Balancering af zoner
• Mange vælger at lave en social tilbagetrækning og kun
fastholde en lille håndfuld gode venner
• Mange vælger at være meget hjemme/skal være
meget hjemme (går glip af unge-livet)
• Nogle undgår hjemmet og forælderen og trækker sig
fra familien (ofte med store følelsesmæssige
omkostninger)
Børn, Unge og Sorg
Udviklingsmæssige forskelle på motiver og aktiviteter
Teenager med raske forældre
• Orientering imod ungelivet
• Identifikation med
jævnaldrende
• Deler følelser med
jævnaldrende –opbygger
intimitet
• Skaber og dyrker egne
projekter og laver planer for
fremtiden
• Tænker på egne behov
Teenager med en syg forælder
• Orientering imod
hjemme/familie livet
• Kan ikke identificere sig
med jævnaldrende
• Skjuler følelser fra
jævnaldrende opbygger
privat væren/facade
• Sætter egne projekter på
pause – her og nu fokus
• Tænker på familiens behov
Almindeligt teen-age liv – orientering
Ungdomslivs zone
Teen-ager med en syg forælder – forløb
familielivs zone
19 år
13 år
Ikke så
alvorligt
Fænomenologisk oplevelse af forælders sygdom
Børn, Unge og Sorg
Ekstremt
alvorlig
Hvad har teenagerne brug for?
• Hensynsfuld inddragelse og information
• Pauser fra sygdommen både ude og hjemme
• Følelse af kontrol med konfrontationen med
sygdom/død
Hensynsfuld inddragelse og
information
• Mange unge føler sig tilpas informeret og
inddraget – de tilfælde er præget af:
• Hensyn til hvad den unge har brug for at
vide/ikke brug for at vide
• Hensyn til hvornår og hvordan det bliver
fortalt
Brug for
• Information om forventet
prognose og sygdommens
indvirkninger og
behandlings-effekter
• At der er taget beslutning
om hvad og hvordan det
formidles
• Information om ændringer
og udvikling undervejs
/ ikke brug for
At føle sig ekskluderet og holdt
ude
At blive misinformeret/løjet
for
At få alt at vide (hypotetiske
scenarier, detaljer og de
voksnes overvejelser)
At finde ud af ting tilfældigt
eller ved selv at måtte udfritte
Brug for
/ ikke brug for
• At grænser respekteres • Konstante og
for hvornår der tales om
ukontrollable
sygdom/død
konfrontationer med
sygdom/sygdomssnak
• Adgang til at læsse af og
bruge sine forældre
som forældre
• At forældrene deler
• At vide at forældrene
deres egne svære
har voksne de kan tale
følelser når de selv er
med om deres
”ude af den”
angst/bekymringer
At dele og ikke dele
• Anbefalingen: tilskyndelse til åbenhed i
kommunikationen og øget kommunikation om
svære følelser
• De unge efterspørger at der sker en
differentieret deling af følelser og af
informationer. De holder også selv visse
følelser og frustrationer tilbage for at passe på
deres relationer/reaktioner
at bede om og modtage hjælp
• ”jeg så faktisk min far dø på hospitalet – jeg
var altid med og det var så forfærdeligt…jeg
var bare 9 år, men jeg kan huske han
brækkede blod op og op og op…så satte jeg
mig ud på gangen…var usynlig. Min mor
fortryder i dag, at hun ikke fik mig passet,
nogen gange. Men dengang kunne hun ikke
overskue at arrangere det”….(pige på 16 med
syg mor)
Pauser fra sygdommen
• Mange skaber sig pauser fra ked-af-det-hed,
angsten og ”det hele” ved at skabe rum omkring
sig hvor sygdommen ikke fylder/er der
• Med venner, til fester, med lektier, sport,
fritidsjob, i skolen, på værelset
• Mange efterspørger og nyder hvis der også kan
pauses fra sygdommen i familien – i fællesskab
Pauser fra sygdommen i sygdommen
• “Vi har så lidt tid sammen, så..det er ikke en façade, men
måske en slags sortering – så vi får den bedst mulige tid
sammen. Han gør også meget for at vise at han er den
samme…du ved – han joker, han spiller guitar, vi skruer højt op
for musikken og synger med. Så han beskytter mig på en
måde. Men hvis jeg vender mig om og ser mig tilbage…så kan
jeg se at han er træt. Så vi ser efter hinanden… jeg
koncentrerer mig også om at lave smutveje for ham. Du
behøver ikke kysse mig godnat på sengen…jeg falder I søvn
med det samme I dag. Så behøver han ikke klare alle
trapperne og jeg slipper for at se ham miste pusten helt, for
jeg ved han ville gøre det for mig…de ting vi altid har gjort,
men som han egentlig ikke har kræfterne til mere”. (pige på 16
der bor hos sin raske mor)
Kontrol med konfrontationen hjemme
• ”Jeg hader når der er nogen der ringer og skal
have den seneste opdatering…det er bare
hårdt at blive… hele tiden mindet om det..”
(dreng på 16)
• ”Jeg har lært at sige nu nogen gange – Nej,
kan vi ikke tale om noget andet…jeg har bare
slet ikke lyst til, at vi skal tale om det nu” (pige
på 15)
Kontrol med konfrontationen - ude
” Jeg ville gerne glemme det henne i skolen, men så spørger folk
hvordan det går med min mor..nogen gange er det rart, men
andre gange kan jeg bare ikke tale om det… ” (pige 14 år)
”jeg har valgt at de ikke skal vide det ovre i skolen. Jeg magter
det ikke” (pige 15 år)
”jeg havde ikke sagt det ovre i skolen, men så blev jeg nød til det
da min far blev indlagt og…det er også en lettelse” (dreng 16 år)
Børn, Unge og Sorg
At fastholde et ungdomsliv
• ”det var vildt at komme på efterskole – at
komme væk fra det hele..og opleve alt det…
• Interviewer: tror du, nu hvor du er kommet
tilbage, at du kan falde tilbage til det med at
tænke på sygdommen hele tiden?
• ”Nej – det var for meget…jeg tror jeg er blevet
for forelsket i mit eget liv til at jeg kan gøre
det…det var jo ikke godt. For nogen”. (dreng
på 16 med syg mor)
Særlige opmærksomhedspunkter
• Enlige syge forsørgere
• Sammenhængskraften i familien (særligt når
mor er syg)
• Information om sygdommen og hvor den
kommer fra/ikke kommer fra (-10 år)
• Isolation og tilbagetrækning fra skole/venner
Spørgsmål og kommentarer
Tak skal I have
• Resultaterne og uvishedsmodellen publiceres i
tidsskriftet Journal of Illness, Crisis & Loss,
2014 (2)

similar documents