Maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila: maatalouskatsaus

Report
Maatalouden ajankohtaiskatsaus
MTK:n syysvaltuuskunta
26.11.2014
Maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila
Seinäjoki 25.11.2014
Palkka ajallaan
-
Perustuki (=tilatuki) 1. erä
(80 %)
Viherryttämistuki 1. erä
(90%)
Nuorten viljelijöiden tuki 1. erä (90%)
Peltokasvipalkkio 1. erä
(x %)
EU:n lypsylehmäpalkkio 1. erä(x %)
EU:n nautapalkkio 1. erä
(x %)
LHK 2. erä
(25 %)
Kansalliset peltotuet
(100 %)
-
Ympäristökorvaus 1. erä
Luonnonm. tuotanto 1. erä
Hakuvuodesta 2015 lähtien suunnitellut maksuajat
(keskeisimmät kasvinviljely- ja kotieläintilojen tuet)
Syksy
2015
joulu
(75 %)
(75 %)
Kevät
2016
tammi
-
LHK 1. erä
-
helmi
marras
EU:n lammas- ja vuohipalkkio
EHK (=EHT)
(75 %)
maalis
loka
syys
huhti
elo
-
touko
heinä
Mavi, 25.11.2014
Kuvioon ei ole piirretty kuukausittain maksettavaa maidon
kansallista pohjoista tukea
Kans. kotieläintuet lopullinen tuki ja ennakot 2016
- naudat (ey-tuki ja teurastuki)
- Kutut
- Uuhet
- SS-tuki (pohjoinen ja etelä)
Perustuki 2. erä
Viherryttämistuki 2. erä
Nuorten viljelijöiden tuki 2. erä
kesä
-
Ympäristökorvaus 2. erä
Luonnonmukainen tuotanto 2. erä
EU:n lypsylehmäpalkkio 2. erä
EU:n nautapalkkio 2. erä
(25 %)
(y %)
(y %)
(y %)
(20 %)
(10 %)
(10 %)
Byrokratian karsinta jatkuu
-
Viljelijätilaisuus 4.9.2014:
KOTIMAISTA RUOKAA – STOP TURHALLE BYROKRATIALLE!
-
Konkreettisia toimia on jo toteutettu, mutta paljon on vielä tehtävää…
- Ympäristölupien lupakynnykset nousevat ja toimivaltarajat muuttuvat.
- Ministerin lupaama selvitys peltolohkorekisterin laadusta aloitettu, määräaika 28.2.2015.
- Alin takaisinperittävä summa 100 euroa
-
Uudistuksen mukanaan tuoma lisäbyrokratia merkittävä. Säädösvalmistelu
tiukassa seurannassa  viherryttäminen ja täydentävät ehdot
-
Viranomaisten tiedonvälityksen parantaminen
-
Viranomaisen valitusoikeuden poistaminen
Markkinaedunvalvonta
•
Laadittu mallisopimuksia ja pidetty sopimusoikeuskoulutusta MTK:n jäsenille.
•
Käyty keskusteluja eri toimijoiden kanssa tuotantosopimusten ehdoista
 tavoitteena reilut sopimusehdot.
•
Vaadittu kansallista lainsäädäntöä tuottajaorganisaatioiden mahdollistamiseksi
• Haluamme, että kilpailuoikeuden poikkeukset otetaan täysimääräisesti käyttöön
Suomessakin.
•
Sektorikohtainen markkinatieto- ja tutkimusseuranta koko järjestön käytössä.
•
Julkiset hankinnat/hankintalaki, kuluttajatyö ja ruokakasvatus
(ruokavisa/ruokakoulu)
MTK:n jäsenverkko Reppu
- markkinahintaraportoinnin uudistus
•
Maataloustuotteiden osalta
viljan ja lihan hinnat ovat jo
käytössä. Muut
maataloustuotteet saadaan
tuotantoon lähiaikoina.
•
Uuden markkinatiedon
hankinta vuodelle 2015.
Maatalouspolitiikka
•
Manner-Suomen maaseutuohjelmaan uusi versio 18.11.2014
• Tarkennuksia investointitukien ja ympäristökorvauksen osalta
•
Kansallisten lakien ja asetusten käsittely meneillään.
• Useampi asetus viikossa lausunnolla
•
Tukihakumateriaali ja –koulutukset. MTK:n verkkokoulutusmateriaali Reppuun.
•
Kansallisen tuen ratkaisun valmistelu
•
Lisäbudjetin 19,4 milj. euron kohdistaminen ja toimeenpano
•
EU:n tukipaketti maidolle Venäjän elintarvikkeiden tuontikiellon takia
Maatilatalouden tulot (brutto)
koko maa 2010-2015, milj. €
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
©TNS 2014
Maatilatalouden markkinaennuste 2014-15
7
KIITOS!

similar documents