SUUNTA

Report
SUUNTA
− työkalu toiminnan suunnittelun ja suunnitelman
arvioinnin tueksi
Tämä on SUUNTA-työkalun käyttöön opastava
diaesitys
 Mikäli haluat, voit täyttää tähän pohjaan oman suunnitelmasi ja tallentaa
esityksen itsellesi jatkokehittämistä varten. Huomaa kuitenkin, että tässä
esityksessä SUUNTA-kuviossa on tilan rajallisuuden vuoksi vain pieni määrä
esimerkiksi tavoite-laatikoita, joita voit täyttää. Käytännössä voit tehdä näitä
täyttöohjeita noudattaen itsellesi sopivan kokoisen ja näköisen SUUNNAN
esimerkiksi Excel-ohjelmaa hyödyntäen. SUUNTA-työkalu ei aseta rajoitteita
esimerkiksi tavoitteiden tai keinojen määrälle.
 Esityksessä kunkin laatikon sisällä on teksti, joka kuvaa sitä, mitä laatikkoon
tulisi täyttää. Esityksen kunkin dian muistiinpano-osuudessa Sinua ohjeistetaan
vaihe vaiheelta kirjoittamaan oma ajatuksesi/ideasi/suunnitelmasi auki ja sitten
arvioimaan kirjoittamaasi kriittisesti. Näin syntyy looginen suhde kunkin
suunnitelman osan välille.
SUUNNAssa on kysymys
toiminnan logiikan
kirjoittamisesta auki:
Pystytään hahmottamaan
• Onko tavoitteiden
saavuttamiseksi asetettu
realistiset keinot ja
prosessit?
• Onko prosessien
toteuttajat, aikataulu jne.
mietitty kunnolla, jotta
tavoitteet saavutetaan?
• Mitä tuloksia
toimenpiteiden jälkeen
tulisi saavuttaa?
Varmistetaan, että
• ei aseteta tavoitteita, joita
varten ei ole suunniteltu
toimenpiteitä.
• ei luvata
tuotoksia/tuloksia, joita
varten ei ole asetettu
toimenpiteitä.
SUUNTA
Tarve
Tarve voidaan nähdä nykytilan kuvauksena, johon halutaan muutos
 ts. havaittu (yhteiskunnallinen) tarve
Päämäärä
Päämäärä on jotain, mitä kohti ollaan menossa ja mitä halutaan saavuttaa, mutta mitä ei
välttämättä esimerkiksi yhden hankekauden aikana vielä saavuteta.
 Käsitteenä lähellä missiota tai visiota
Tavoite 2
Tavoite 1
Tavoitteen tulisi olla johdettu päämäärästä, mutta silti konkreettinen,
realistinen ja toteutettava toiminnan suuntaviitta.
Alatavoite 1
Tavoitteet voivat olla eri tasoisia, esim. ylä- ja alatavoitteita
ja rinnakkaisia
Alatavoite 2
Tavoitteet voivat olla eri
tasoisia, esim. ylä- ja
alatavoitteita ja rinnakkaisia
Keino
Keino
Keino
Keinot ovat niitä
konkreettisia
asioita, joita tehdään
tavoitteen toteutumiseksi
-- ”väline”, ”asia”,
”toimintatapa”,
esimerkiksi koulutus,
tiedotus, sairauden hoito,
tapahtumat jne.
Keinot ovat niitä
konkreettisia
asioita, joita tehdään
tavoitteen toteutumiseksi
-- ”väline”, ”asia”,
”toimintatapa”,
esimerkiksi koulutus,
tiedotus, sairauden hoito,
tapahtumat jne.
Keinot ovat niitä
konkreettisia
asioita, joita tehdään
tavoitteen toteutumiseksi
-- ”väline”, ”asia”,
”toimintatapa”,
esimerkiksi koulutus,
tiedotus, sairauden hoito,
tapahtumat jne.
Tavoitteen tulisi olla johdettu päämäärästä,
mutta silti konkreettinen,
realistinen ja toteutettava toiminnan
suuntaviitta.
Alatavoite
Tavoitteet voivat olla eri tasoisia, esim. yläja alatavoitteita ja rinnakkaisia
Keino
Keinot ovat niitä konkreettisia
asioita, joita tehdään
tavoitteen toteutumiseksi
-- ”väline”, ”asia”,
”toimintatapa”,
esimerkiksi koulutus,
tiedotus, sairauden hoito,
tapahtumat jne.
Prosessi
Prosessi
Prosessi
Prosessit ovat keinon
toteuttamisen vaiheita 
prosessikuvaus siitä, mitä
tehdään.
Prosessit ovat keinon
toteuttamisen vaiheita 
prosessikuvaus siitä, mitä
tehdään.
Prosessit ovat keinon
toteuttamisen vaiheita 
prosessikuvaus siitä, mitä
tehdään.
Tehtävät
Tehtävät
Tehtävät
Tehtävissä pilkotaan
prosessit vielä pienempiin
osiin  työsuunnitelma 
kyse lähinnä
aikatauluttamisesta ja
vastuiden jakamisesta
Tehtävissä pilkotaan
prosessit vielä pienempiin
osiin  työsuunnitelma 
kyse lähinnä
aikatauluttamisesta ja
vastuiden jakamisesta
Tehtävissä pilkotaan
prosessit vielä pienempiin
osiin  työsuunnitelma 
kyse lähinnä
aikatauluttamisesta ja
vastuiden jakamisesta
Prosessi
Prosessit ovat keinon toteuttamisen vaiheita
 prosessikuvaus siitä, mitä tehdään.
Tehtävät
Tehtävissä pilkotaan prosessit vielä
pienempiin osiin  työsuunnitelma  kyse
lähinnä aikatauluttamisesta ja vastuiden
jakamisesta
Tuotokset ja
tulokset
Tuotokset ja
tulokset
Tuotokset ja
tulokset
Tuotokset ovat yksittäisiä,
toteutuneita toimenpiteitä,
suoritteita ja usein tuloksiin
suhteutettuna välineellisiä.
Esim. organisoitu
koulutustilaisuus tai julkaisu.
Tuotokset ovat yksittäisiä,
toteutuneita toimenpiteitä,
suoritteita ja usein tuloksiin
suhteutettuna välineellisiä.
Esim. organisoitu
koulutustilaisuus tai julkaisu.
Tulosta tarkastellaan jo
suhteessa asetettuun
tavoitteeseen, ”Mikä on
odotettu tulos?”
Tulosta tarkastellaan jo
suhteessa asetettuun
tavoitteeseen, ”Mikä on
odotettu tulos?”
Onnistumisen
kriteerit
Onnistumisen
kriteerit
Onnistumisen
kriteerit
Onnistumisen kriteereiden
asettaminen on toiminnan
arvottamista  Milloin
voimme sanoa
onnistuneemme? –
”riittävän hyvä”
Onnistumisen kriteereiden
asettaminen on toiminnan
arvottamista  Milloin
voimme sanoa
onnistuneemme? –
”riittävän hyvä”
Onnistumisen kriteereiden
asettaminen on toiminnan
arvottamista  Milloin
voimme sanoa
onnistuneemme? –
”riittävän hyvä”
Tuotokset ovat yksittäisiä,
toteutuneita toimenpiteitä,
suoritteita ja usein tuloksiin
suhteutettuna välineellisiä.
Esim. organisoitu
koulutustilaisuus tai julkaisu.
Tulosta tarkastellaan jo
suhteessa asetettuun
tavoitteeseen, ”Mikä on
odotettu tulos?”
Tuotokset ja tulokset
Tuotokset ovat yksittäisiä, toteutuneita
toimenpiteitä, suoritteita ja usein tuloksiin
suhteutettuna välineellisiä. Esim. organisoitu
koulutustilaisuus tai julkaisu.
Tulosta tarkastellaan jo suhteessa asetettuun
tavoitteeseen, ”Mikä on odotettu tulos?”
Onnistumisen
kriteerit
Onnistumisen kriteereiden asettaminen on
toiminnan arvottamista  Milloin voimme
sanoa onnistuneemme? – ”riittävän hyvä”

similar documents