Kristiešu liecības, kas nav ietvertas evaņģēlijos

Report
Christian Records Not Recorded in the Gospels
Džastins Martirs (m.ē. 150.g.)
Justin Martyr (AD 150)
 Citē «Poncija Pilāta darbus».
 «Un teiciens «tie ir caurdūruši manas rokas un kājas» tika
attiecināts uz krusta naglām, ar kurām tika caurdurtas Viņa
rokas un kājas. Un pēc tam, kad Viņš tika krustā sists, viņi
meta kauliņus par Viņa drānām, un tie, kas sita Viņu
krustā, tās sadalīja savā starpā. Un to, ka šīs lietas notika,
jūs varat noskaidrot no Poncija Pilāta «darbiem».» Vēlāk
Džastins uzskaita vairākus dziedināšanas brīnumus un
apgalvo: «Un to, ka Viņš izdarīja šīs lietas, jūs varat uzzināt
no Poncija Pilāta darbiem.»
Origens
Origen
 Citē Flegonu (dzimis ap m.ē. 80.g.) viņa apgalvojumā,
ka Jēzus izteica vairākus pareģojumus, kas vēlāk
piepildījās.
Apokrifu gnostiskie raksti
Gnostic Writings of the Apocrypha
 Šiem rakstiem ir kristīga izcelsme, un tādēļ tie
nesniedz tik spēcīgu liecību kā raksti, kuru autoriem
nav mīlestības pret kristietību.
Valentijs (135-160.g.)
Valentius (AD 135-160)
 «Jo tad, kad viņi bija redzējuši viņu un bija dzirdējuši
viņu, viņš atļāva viņiem nogaršot viņu un saostīt viņu
un pieskarties mīļotam Dēlam. Kad viņš bija
parādījies, mācot viņus par Tēvu. … Jo viņš nāca
miesīga izskata veidā.»
no «Patiesības evaņģēlija»
Toma evaņģēlijs (m.ē. 140-200.g.)
The Gospel of Thomas (AD 140-200)
 Satur 114 teicienus, ko piedēvē Jēzum.
 Gandrīz puse no šiem teicieniem ir sastopami Bībeles
evaņģēlijos.
 Ievadā ir rakstīts, «Šie ir apslēpti vārdi, ko dzīvais Jēzus
runāja, un Dvīnis Jūda Toms tos pierakstīja.»
 Autorība ir apstrīdēta, bet ir ievērojamas liecības, ka šī
grāmata bija cienīta agrīnās baznīcas vidū.
Oto Becs
Otto Betz
 «Neviens nopietns pētnieks nav uzdrošinājies
apstrīdēt Jēzus vēsturisko autentiskumu.»
no «Ko mēs zinām par Jēzu»
Gēte
Goethe
 Es uzskatu, ka evaņģēliji ir pilnīgi neviltoti, jo no
viņiem atmirdz godības atstarotais krāšņums,
izceļoties no Jēzus Kristus personas tik dievišķīgā
veidā, kā tikai dievišķais jebkad varēja izradīt virs
zemes.
no «Sarunas ar Ekermanu»
Kopsavilkums
Summary
 Pat mūsu brāļu un māsu rakstos, kas nav tieši saistīti
ar Svētajiem Rakstiem, mēs atrodam pierādījumus, ka
nekristiešu līderi pieņēma, ka Jēzus ir vēsturiska
persona.
 Poncija Pilāta dzīves oficiālais stāstījums atzīmē Jēzus
krustā sišanu (Džastins Martirs).
Kopsavilkums
Summary
 Raksti no m.ē. trešā gadsimta sākuma atspoguļo Jēzus
pravietojumu precizitāti.
 Nekristiešu vēsturnieki bez ierunām atzīst, ka Jēzus
kādreiz dzīvoja.

similar documents