Kapitel 5 del 1 kreative teknikker og udformning - vihar-mk

Report
Del 1 Kreative teknikker / idéudvikling
og budskabsindhold og -udformning
Fase modellen

Formulering af opgave.
Vejviser: Definere og formulere opgaven kort og præcist

Idéskabelse
På med ja-hatten. Jo flere idéer jo bedre

Idéudvikling
Associationskæder, nye idéer, brainstorming. Afliv de HELT urealistiske

Idévurdering
Idéer gennmgås systematisk og stilles op mod opgaveformuleiring. Lav aktionsplan (hvad der skal
gøres, hvem der gør det, hvornår det skal gøres. Lægger op til kampagneindholdet dvs. indhold og
udformning-
Budskabsindhold og - udformning

Målrettet – man kan ikke være kreativ over
for alle
Annonce er et massekommunikationsmiddel. Hvad sål: Skal den læses af så mange
som muligt? Eller skal den rettes mod en snæver præcist udvalgt målgruppe? Jo vi
opfatter os ikke som en masse men som individer

Skal fænge her og nu
En reklamekampagne er baseret på flere medier . Dvs. der skal være en rød tråd eller gennemgående tema.

Manipulative og informative reklame
manipulativ appelerer til modtagerens følelser (esp, psykiske behov og sociale
købemotiver). Informativ, appellerer til at oplyse modtager om produktets egenskaber
(usp, fysiske behov og rationelle købemotiver)

Kommunikative hjælpemidler
Kommunikator, kan være et objekt (sut), person (Helene Christensen)  testimonialt 
vampyreffekt , ting (sut), figur (Harry), produktet selv (brystpumpe), dyr (chimpanse Bodum)
PAS PÅ DECEPTIV DVS. UTROVÆRDIG REKLAME
3 TYPER MEDIEGRUPPER

Trykte annoncer i dagblade m.fl.
Standardelementer: overskrift, illustrationer, underrubrik, brødtekst, lo go, firmanavn,
pay off/slogan. Starter med en rough og slutter med den færdige annonce. 4
designparametre: fysisk form, typografi, illustrationer og farver. 3 vigtige faktorer:
funktion = klar letlæselig tekst, æstetik = harmoni i reklamen, ratione l le overvejelser =
proces og omkostninger

Tv- og biografspot og website.
Fremtrædende plads som primær middel lige fra korte spots, teasere til
repetionsformål. Brug AIDA-modellen. Storyboard kan bruges i produktionsfasen brug
f.eks. Powerpoint og vælg udskriv ”3 dias”

Outdoor og redioreklame
Er typiske sekundære medier. Eksponering er kort ofte flere gange dog ikke stationære
trafikreklamer, som f.eks. Buspassagere møder inde i bussen. Moderne teknik
muliggør kreative udformninger lyd og bevægelse
Jeres opgave
Udvælg et produkt, en virksomhed
 Brug fase-modellen og dokumenter den.
 Arbejd med budskabsindhold- og
udformning.
 Benyt de 3 mediegrupper som midler til
at få samme budskab ud.
 BRUG POWERPOINT og benyt tekst,
billeder, lyd, videoklip, figurer oa.


similar documents