Ryhmätyöt 23.9.

Report
Holma 23.9 – 24.9




Mitä alueelle kuuluu?
Mitä päihdeaiheisia asioita alueella on?
Mitä hyvää alueella jo tehdään?
Mitä pitäisi vielä tehdä nuorten
päihteidenkäytön vähentämiseksi ja ennalta
ehkäisemiseksi?







Hari (urheiluseura) lopettanut toiminnan
Alueverkosto toimii
Salassapitovelvollisuus, ei saa olla
maalaisjärjen vastaista. Yhteinen huoli
nuoresta.
Työntekijöiden työturvallisuus
”Viinaluukkuja” tarkastettu poliisin toimesta
Kannabis ”näkyy” nuorten puheissa
Nuorisoa ongelmaksi kirjastolla. Verkostossa
NMKY otti asiasta kopin. Pitävät nyt kerhoa
kirjastolla.


Erilaisia toimijoita ihan kivasti
Keskustelua millä tavalla valistaa nuorta???







Alueella suht. rauhallista
”Kompostit” ei näy missään
Alkoholin käyttö vähentynyt, kannabis
lisääntynyt
Somen käyttö lisääntynyt
Hyvä verkostoyhteistyö, Villi Länsi
Jotta tilanne pysyy hyvänä, puuttumiskynnys
pitää olla matala
Kaikki palvelut Tikkurilassa, ei hyvä!


Kivistö -työryhmä on jo olemassa. Miettivät jo
ennakkoon mahdollisia tulevia ongelmia
Kehärata tuo omat haasteet





Mitä alueelle kuuluu: tappeluita,
levottomuutta, jengiytymistä
Suhtautuminen kannabikseen positiivista
Yli 18-vuotiaat päihteidenkäyttäjät. Vaikea
sitouttaa
Avet työryhmä hyvää yhteistyötä
Nuorisotoimessa tehty jalkautumisia ja koettu
hyväksi.





Hyvää yhteistyötä myös järjestöjen kanssa
Mitä pitäisi tehdä…..
Walkers bussia toivotaan Tikkurilaan
Katusovittelua toivotaan, odotetaan RAY:n
päätöstä
Nuorisotaloja tulisi ”freesata”. Onko
nuorisotalot jo aikansa eläneet tällä mallilla?





Haastava alue, monikulttuurista, tulotasoltaan
köyhempiä, suuria perheitä
Nuorisotaloilla käy pääsääntöisesti
alakouluikäisiä
Viime vuonna kirjastolla ollut paljon
ongelmia. Nuki -kerho haki nuoret nutalle.
Koivukylän ostarilla levottomuutta
Joillakin alueilla ongelmia maahanmuuttajien
ja kantaväestön välillä.






Päihteidenkäyttö lisääntynyt
Nuorisoasemalla paljon alaikäisiä tältä
alueelta. Jopa myyntikuvioita tullut esiin
Yhteistyö toimii eri toimijoiden kesken
Nuori huoli vanhempainilta. Esim. koulu
kutsuu tietyt nuoret ja vanhemmat
Vanhempien houkutteleminen
vanhempainiltaan. Miten saada heidät paikalle
Palvelut eivät vedä, tai joutuu odottamaan
pitkään

similar documents