Beleidskader rechtstreeks toegankelijke Hulpverlening

Report
VAPH Studiedag 17 juni 2013
Zorgvernieuwing
Beleidskader
Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
Ritje Pauwels, Ann Van den Abbeele
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
1
Schets beleidskader
• Conceptnota persoonsvolgende financiering
• Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
• PVF & RTH
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
2
Persoonsvolgende financiering
Situering:
• Regeerakkoord, Beleidsnota WVG 2009-2014,
beleidsbrieven
• PP2020 en Projectplan
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
3
Invoeren van een PVF-systeem:
2011
* Maatschappelijke debat
Startschot
Colloquium
Bespreking beleidsaanbevelingen op het raadgevend comité VAPH
Toelichting beleidsaanbevelingen commissie Welzijn
* Bepalen v/d ondersteuning, rekening houdend met de context
Alle DOP's zijn opgestart
Monitoring v/d DOP's
De DOP's zijn geëvalueerd (en bijgestuurd)
2012
2013
2014
21/sept/2011
half mei / half juni 2012
6/nov
1/jan/2012
31/dec/2013
* Uitwerken v/h systeem van PVF tvv het PAB en de Dagprijs
Afstappen van werkvormen (1ste stap : PAB en pers.volg.convenants)
Decretale verankering v/h basisprincipe van PVF
Opmaken van uitvoeringsbesluiten
Veralgemeende invoering van het PVF vanaf :
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
UB 2012
31/dec/2013
1/jan/2015
4
Doel van de conceptnota PVF:
“… het nieuwe decretaal kader voor te bereiden waarin het
toekomstig financieringsinstrument vervat zit dat bijdraagt aan
vraaggestuurde zorg en ondersteuning en aan zorggarantie voor
de mensen met een handicap.”
We doen dit door:
• Het implementeren van een persoonsvolgend
financieringssysteem.
• Het installeren van een recht op een basisondersteuningsbudget.
• Het decretaal verankeren van een engagement voor een
groeipad voor de door het VAPH gesubsidieerde rechtstreeks
en niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning en zorg.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
5
Basisprincipes PVF:
• 5 concentrische cirkels van ondersteuning:
1.
2.
3.
4.
5.
De persoon met een handicap zelf.
Het gezin waartoe de PmH hoort.
Familie, vrienden, informele contacten,…
Algemene zorg en ondersteuning.
Gespecialiseerde zorg en dienstverlening .
• Vermaatschappelijking van de zorg.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
6
Bovendien:
• Als overheid laten we niemand in de kou staan.
• We creëren een vrij toegankelijke, relatief
goedkope budgetformule (cash & vrij besteedbaar).
• Het VAPH financiert de netto ondersteuningsnood.
• De PmH kiest zelf de financieringsformule (cash voucher) en voert de regie.
• Het budget volgt de persoon.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
7
Uitbouw van een getrapt systeem PVF:
Eerste trap: basis-ondersteuningsbudget
•
Voor iedereen met erkende handicap en
ondersteuningsnood, vastgesteld door VAPH.
•
Georganiseerd via zorgverzekering.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
8
Uitbouw van een getrapt systeem PVF:
Tweede trap: budget voor NRTH
•
Voor PmH met nood aan gespecialiseerde
ondersteuning, met grootste ondersteuningsnood.
•
Georganiseerd door VAPH.

Persoonlijk ondersteuningsplan – The Wants.

Geobjectiveerde ondersteuningsbehoeften – The Needs.

Netto ondersteuningsnood mobiele, dag- en
woonondersteuning
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
9
Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
Situering - PP2020
RTH als KSF: ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke,
handicap-specifieke, 1e lijn hulpverlening
• RTH vanuit VAPH
• RTH door versterken van 1e lijnsdiensten
Doel:
• Ondersteunen zelfredzaamheid PmH en netwerk.
• Vermijden van onnodige vraag naar intensievere,
duurdere zorgvormen.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
10
Weerspiegeling in middeleninzet:
• Niveau Vlaanderen
• CAW: uitbouw inclusieve trajecten PmH
• K&G: inclusieve kinderopvang
• Verdere uitbouw crisisnetwerken IJH
• Niveau provincies
• Prio 1 = VIPA-buffer
• 20% RTH, 40% NRTH/PAB, 40% NRTH/PVC
• In kader van IJH:
• realiseren van een verschuiving van de verhouding
RTH – NRTH om een voldoende aanbod RT-jeugdhulp
te voorzien.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
11
BVR RTH 22/02/2013:
• Bijkomende erkenning voor uitbouw RTH.
• Doel RTH:
 Vlotte toegang tot minder intensieve en
minder frequente ondersteuning.
 Vermijden onnodig gebruik meer intensieve
ondersteuning.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
12
BVR RTH 22/02/2013:
• Vraag-gestuurd aanbod volgens verschillende
categorieën:
•
•
•
•
•
Mobiele begeleiding
Ambulante begeleiding
Dagopvang
Verblijf
Outreach
• Ook mogelijk om deel van subsidies RTH over te
dragen aan andere VAPH-voorziening
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
13
Belang van goede communicatie:
• Aan gebruikers
• Aan VAPH-voorzieningen
• Aan reguliere diensten
In functie van:
• Inclusieve trajecten.
• Regionale en intersectorale afstemming.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
14
PVF & RTH
Inzet basis-ondersteuningsbudget voor minder
intensieve ondersteuning:
• Reguliere dienstverlening
• RTH VAPH
Voor substantiële groep:
• Geen NRTH-aanbod VAPH meer nodig.
• Niet langer met vraag op CRZ.
Kabinet Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35 bus 90
1030 Brussel
15

similar documents