Nejmodern*j*í zabezpe*ovací za*ízení v *elezni*ní doprav*

Report
Nejmodernější zabezpečovací
zařízení v železniční dopravě
Soutěž o Cenu děkana fakulty dopravní
Filip Hrůza
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Současný stav
• Nejmodernější prvky v železniční dopravě jsou dnes v jiných
oblastech civilní sféry mnohdy překonané
• Vzájemná nekompatibilita zabezpečovacích zařízení
• Menší počet zaměstnanců a centralizace řízení
• Vysoká finanční náročnost
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní
Dělení zabezpečovacích zařízení
• Staniční zabezpečovací zařízení
• Vlaková zabezpečovací zařízení
• Traťová zabezpečovací zařízení
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní
Staniční zabezpečovací zařízení
• Slouží k zabezpečení jízdy vlaků v rámci staničního obvodu
• Druhy zabezpečovacích zařízení
– Reléová zabezpečovací zařízení
– Elektronická zabezpečovací zařízení
• Nejvýznamnější zástupce EZZ: ESA 11 (výrobce AŽD)
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní
Vlaková zabezpečovací zařízení
• Kontrolují jízdu vlaku a konání strojvedoucího
• Dělení VZZ
– Bodová
– Liniová
• LS
• MIREL
• ETCS
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní
Traťová zabezpečovací zařízení
• Zabezpečují jízdu vlaku v mezistaničních úsecích
• Dělení TZZ
– Automatické hradlo
– Automatický blok
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní
Zabezpečovací zařízení v číslech
34 Podíl
Podíl
Podíljednotlivých
tratí
jednotlivých
vybavených
druhů
druhů
VZZ
TZZ
SZZ
2%
Automatický
Elektronickéblok
ZZ
3558 km
638
37%
48%
7933 km
84%
361 km
4%
984 km
10%
1554 km
244
3003
km
18%16%
32%
425
32%
1581 km
17%
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní
Automatické hradlo
Reléové ZZ
Tratě s VZZ
Reléový poloautoblok
Tratě bez VZZ
Hradlový
poloautoblok
Elektromechanické
(mechanické) ZZ
Jiný způsob (telefonické
dorozumívání,
Hybridní ZZ D3)
Zabezpečovací zařízení v mapách
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní
Děkuji vám za pozornost
Filip Hrůza
[email protected]
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní
Zdroje
• http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/pristup-na-zdc/prohlaseni2013.html
• http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/11F76641-C975-4FFB-A17CE2DF0580AC73/0/czech_republic_nip_ERTMS2010.pdf
• http://www.szdc.cz/cs/soubory/prohlaseni-o-draze/2013/m08.pdf
• http://www.szdc.cz/soubory/prohlaseni-o-draze/2013/m09.pdf
• www.szdc.cz/soubory/ertms/annex-v1w.doc
• www.wikipedia.cz
• www.facebook.com/AZDPraha
Soutež o Cenu děkana fakulty dopravní

similar documents