*TUDIJSKI PROGRAMI V SLOVENIJI

Report
PRIPRAVA NA IZBIRO ŠTUDIJA


ODLOČITEV ZA SMER ŠTUDIJA je PROCES,
ki temelji na raziskovanju najmanj 3 dejavnikov



INTERES
(testi, svetovanje, …)




REALNA MOŽNOST ŠTUDIJA GLEDE NA TOČKE, USPEH
(zadosten uspeh ne zagotavlja vedno vpisa po interesu)




MOTIVACIJA ZA DELO
(pripravljenost na delo pri študiju, že pred študijam - M ali PM, 5.predmet)
ŠTUDIJSKI PROGRAMI V SLOVENIJI
UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAMI
VISOKI STROKOVNI
PROGRAMI
študij
1.st. (3 leta) in
2.st. (2 leti) strok. magisterij
1. st. in
specializacija
enoviti študiji (5-6 let)
(višje strokovne šole 2 leti)
pogoj: MATURA,
pri nekaterih tudi
PM + 5.mat. predmet
pogoj:
POKLICNA MATURA ali MATURA
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
ORGANIZACIJA VISOKEGA ŠOLSTVA
1. UNIVERZA V LJUBLJANI združuje 30 fakultet
2. UNIVERZA V MARIBORU združuje 18 fakultet
3. UNIVERZA NA PRIMORSKEM združuje 6 fakultet
4. UNIVERZA V NOVI GORICI združuje 5 fakultet
5. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI -13
V sklopu srednjih šol
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE – 31 s koncesijo
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
VPISNI POGOJI PRI OMEJITVI VPISA
Primeri…
EKONOMSKA FAKULTETA
UNIVERZITETNA POSLOVNA IN
EKONOMSKA ŠOLA UN
M 60% : 40%; PM+5.pr. 20: 40:
40
VISOKA POSLOVNA ŠOLA VS
PM 60%: 40%
FILOZOFSKA FAKULTETA
ANGLISTIKA – ENOPREDMETNI,
DVOPREDMETNI UN
M 0:20:15:15:30 ali PM +5.pr.
20:20:15:15:30
ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI UN
M 30:20:25:25 ali PM +5. pr.
(LAT)40:20:40
BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UN
M 60:40 ali PM+5.pr. 40:40:20
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
IZRAČUN TOČK
Dober uspeh v tretjem in četrtem letniku in trojke pri maturi
(PM) = 60 točk
Prav dober uspeh in štirice pri maturi in poklicni maturi =
80 točk
Podatki o minimumu točk za posamezne programe so
dosegljivi na www.vpis.uni-lj.si
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Tabela za pretvorbo ocen
VPISNI POSTOPEK
Natančen rokovnik za vpis v študijsko leto 2014/2015 še ni znan
- Konec januarja 2015 objava razpisa
- petek 13. in sobota 14. februar 2015 – informativni dan
- prva prijava do okrog 5.marca – samo elektronsko
- konec marca kontrola podatkov
- okrog 20. aprila – sklepanje vlade o omejitvah vpisa
- maj in junij - matura
- konec junija, začetek julija - preizkusi nadarjenosti, psihofizičnih
sposobnosti po visokošolskih zavodih
- izbirni postopek prvi rok do okrog 21. julija
- kandidati dobijo pisne sklepe o razvrstitvi v študijski program do
okrog 23. julija
- vpis sprejetih v prvem krogu okrog 25. julija do 17. avgusta (z
originalnimi ali overovljenimi dokumenti)
-
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
VPISNI POSTOPEK








- druga prijava, objava prostih mest okrog19. avgusta
- prijava do okrog 29. avgusta
- 3 želje ponovno na vpisno službo
- sklepi do okrog 23. septembra
- vpis sprejetih v drugem krogu
- tretja prijava, objava prostih mest
- prijava do okrog 5. oktobra (možnost izbire zelo
ozka) na posamezne zavode
- vpis sprejetih v tretjem roku do okrog 10.oktobra
SREČNO



Informacije na naši spletni strani pod svetovalna
služba - študij
Svetovalna delavka tel.: 537 35 26,
E.naslov: [email protected]

similar documents