Muzo (Jo Bulteel)

Report
Geïntegreerd werken aan de
ICT-eindtermen
binnen muzische vorming
Jo Bultheel
•
•
•
•
Trotse vader en trotse echtgenoot
Poppenspeler www.ellebieke.be
PEDICO Marke
Auteur
Muzomax
Averbode
• Vormingen voor scholen
ICT, Muzische vorming, Wereldorientatie, leren
leren en krachtige leeromgevingen
EN nieuwe eindtermen
TECHNIEK en Taalbeschouwing
Geïntegreerd werken aan de
ICT-eindtermen
visie
Muzo
conclusie
visie
Muzo & ICT
Ballast of buitenkans?
Jo Bultheel
4
Uitdaging
5
Leerprocesgerichte competenties
voorstellen
creatief
vormgeven
van informatie
aan anderen
zelfstandig leren
zoeken, verwerken
en bewaren
Oefenen
van informatie
communiceren
van informatie
6
De ICT-diamant
met behulp van ICT
Sociaal-ethische competenties
Leerprocesgerichte competenties
voorstellen
creatief
vormgeven
van informatie
aan anderen
zelfstandig leren
met behulp van ICT
met behulp van ICT
zoeken, verwerken
en bewaren
oefenen
met behulp van
ICT
van informatie
communiceren
van informatie
onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid
positieve houding – ter ondersteuning van het leren
veilig – verantwoord - doelmatig
7
visie
•
•
•
•
Integratie
waar zinvol
als middel
om het dagdagelijks onderwijs en
leren
• te verrijken.
8
Uitdaging: hoe?
• Activiteiten verrijken met ICT
• Leerlingen observeren en
begeleiden in de groei van ICTcompetenties
9
Muzo
Beeld
Drama
Muziek
Muzo
Beweging
Woord
Jo Bultheel
Muzo
Hallo,
ik ben MUZO
Ik leef en voel me thuis in onze school.
Ik mag de wereld ontdekken
mezelf daarin een plaats geven
en uitdrukken wat ik beleef.
Met de juf/meester gaan we
op weg om beter
te kijken,
te luisteren,
in-te-voelen
en uit-te-drukken.
Mijn school is hier wonder-wijzer!
Jo Bultheel
Muzo
https://www.eekhoutcentrum.be/jo/ictmuzo/
Jo Bultheel
conclusie

similar documents