PowerPoint til session 15: Handleplan

Report
Session 15:
Handleplan
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Program
• Velkommen
• Siden sidst
• Dagens emne
 Handlemuligheder ved mani hypomani
 Handlemuligheder ved depression/blandet episode
 Individuelle handleplaner
• Introduktion til hjemmeopgave
• Tak for i dag
Pause når det passer
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
2
Tanker siden sidst
• Hvordan er det gået siden sidst?
• Hjemmeopgave
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
3
Aktivitetsplanlægning ved mani
• Et mindsket aktivitetsniveau kan bryde en ond cirkel og føre
til mindre aktivitet, mindre energi, færre ideer, mindsket
selvovervurdering og således mindre intensitet af de maniske
symptomer
• Brug eventuelt et ugeskema. Det kan være en hjælp. Skriv de
aktiviteter ned, du gerne vil lave den dag, og få hjælp til at
begrænse aktiviteternes antal
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
4
Ugeskema - eksempel
Klokken
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Fredag
Lørdag
Søndag
5
Handlemuligheder ved
hypoman eller manisk episode
1. Hvis du bliver enig med din ressourceperson om at en ny episode er
under udvikling (og I kan se forvarsler på din liste), kontaktes din
primærbehandler, så denne kan evaluere tilbagefaldet eller fortælle
dig at det er en naturlig reaktion (ikke-sygelig svingning)
2. Øg antallet af sovetimer til min.10 timer i døgnet, selvom du har
behov for den medicin som psykiateren har beregnet til
krisesituationer.
3. Begræns antallet af aktiviteter og udeluk ALT der ikke er tvingende
nødvendigt
4. HUSK at den eneste virkelige vigtige ting er dit helbred og at undgå
tilbagefald; dette vægter højere end arbejde og sociale aktiviteter
5. Brug max.6 timer med aktiviteter. Resten af dagen skal anvendes til
hvile og afslapning , ikke-stimulerende aktiviteter.(som hvis du har
influenza):masser af hvile i sengen, kun lidt TV, få udendørs ting,
masser af ro.
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
6
Handlemuligheder ved
hypoman eller manisk episode
6. Forsøg aldrig at gennemleve din hyperaktivitet og forøgede energi
ved at forsøge at udmatte dig selv, lave en masse fysiske aktiviteter
for at trætte dig selv og så gå tilbage til normalen. Dette er som at
slukke ild med benzin; jo mere aktivitet du laver, jo mere stimuleret
bliver du, og jo værre vil episoden blive. Fysisk aktivitet skal
minimeres!
7.
Reducer stimuli: undgå at blive udsat for høj-stimulerende
begivenheder(indkøbscenter, diskotek, fester), og omgiv dig med
afslappende aktiviteter(ro, begrænset lys, få mennesker).
8. Undgå stimulerende midler som kaffe, te, cola, energi-drinks,
(ginseng, koffein). Undgå også multivitaminer, da de kan indeholde
disse stoffer. Undgå helt alkohol og andre stoffer .
9. Begræns forbrug: fjern adgang til kreditkort (få nogen andre til at
holde dem), indtil den truende episode er helt væk og udskyd alle
indkøb i min. 48 timer.
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
7
Handlemuligheder ved
hypoman eller manisk episode
10. Træf aldrig vigtige beslutninger hvis du får mistanke om, at du er
ved at lide af symptomer på hypomani. Indtil din behandler afviser
eksistensen af en episode, skal du udskyde al beslutningstagning.
11. Giv aldrig dig selv tilladelse til at ’gå lidt mere op’. Husk at jo højere
du går op, jo hårdere vil du falde.
12. Ved nye ideer, søg feedback inden eventuel handling
13. Operationalisér ovenstående i din handleplan. Fx: Hvad er
beroligende for dig? Stille musik? Mindfullness? Sidde i haven?
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
8
Aktivitetsplanlægning depression
• Et øget aktivitetsniveau kan være med til at bryde en ond
cirkel og føre til øget selvtillid, mindre træthed og færre
selvbebrejdelser og dermed en forbedring af de depressive
symptomer.
• Bruge eventuelt et ugeskema til at sikre, at du får lavet noget
hver dag. Få gerne hjælp.
Manual
Psykoedukation
for psykoedukation
til patienter
- Bipolar
med bipolar
affektiv
affektiv
lidelse
sindslidelse
9
Handlemuligheder ved mulig
depressiv episode
1. Prøv at få fat i din psykiater eller primærbehandler. Lad
være med at skifte psykiater, da en anden psykiater måske
overevaluere dine depressive symptomer uden at vide at du
har en bipolar sygdom. Dette kan lede til et overforbrug af
antidepressiver.
2. Du skal aldrig selvmedicinere. Bliv ved at tage medicinen
som vanligt indtil du har talt med primærbehandler eller
psykiater.
3. Sov højst 8 timer da mere søvn kan forværre depressionen.
For at forkorte søvnen kan det være en god ide at have
planlagt aktiviteter om formiddagen. Undgå at sove til
middag.
4. Prøv at øge dit aktivitetsniveau, selvom du har lyst til det
modsatte. Lav alle de daglige aktiviteter du plejer.
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
10
Handlemuligheder ved mulig
depressiv episode
5. Det er vigtigt at dyrke motion. Hvis du ikke kan gå i
træningscenter eller svømme hver dag så gå en tur i mindst
en halv time.
6. Lad være med at tage vigtige beslutninger. De kunne være
under indflydelse pessimisme og fortvivlelse, der er så
karakteristisk for depressioner. Hvis du tager beslutninger i
begyndelsen af en depression er det sandsynligt at
beslutningen er taget af depressionen og ikke af dig.
7. Lad være med at drikke alkohol eller tage stoffer for at
muntre dig selv op og gøre dig mere aktiv. De vil gøre dig
mere deprimeret efter nogle timer. Hvis du ikke har en
angstproblematik er det i orden at drikke et par kopper
kaffe om morgenen.
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
11
Handlemuligheder ved mulig
depressiv episode
10. Prøv at sætte mindreværdet og pessimismen i perspektiv.
De er blot et resultat af biokemi i hjernen. Hvis du har en du
kan snakke med om det, vil de sikkert fortælle dig, at det er
blæst helt ud af proportion.
11. Prøv at opretholde en normal døgnrytme. Mange har det
bedre om eftermiddagen og begynder derfor at gå senere og
senere i seng. Det er bedst at blive ved med at være aktiv om
dagen og sove om natten
12. Hvis du har selvmordstanker så husk altid at fortælle om
det. Vælg i din handleplan, hvem du skal tale med!
13. Operationalisér ovenstående i din handleplan: Hvad giver
dig energi?
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
12
Eksempel på handleplan
• [Vis et evt. flere eksempler]
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
13
Gruppeaktivitet
• Fortsæt arbejdet med din handleplan
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
14
Hjemmeopgave
1. Lav din handleplan/dine handleplaner for hhv. mani og
depression færdig, så de passer til dig
2. Find et billede eller en genstand, der siger noget om, hvad
sundhed er for dig – tag det med næste gang
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
15
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer fra i dag?
• Hvad skal der ske næste gang?
• [Evt. evalueringsskema]
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
16

similar documents