Direct marketing - Markedskommunikation

Report
Markedskommunikation
Kapitel 8 - Direct Marketing
Direct marketing
Direct marketing er aktiviteter en virksomhed
benytter med henblik på salg af produkter og
serviceydelser. Indsatsen er direkte rettet mod
en målgruppe og kan bygge på en række
forskellige værktøjer. Værktøjerne kan være
direkte salg, direct mail, uadresserede
forsendelse, telemarketing, kuponhæfter og
postordre samt tv-shops
8.1 Direct marketing værktøjer
Indsats direkte rettet mod målgruppen som kan
bygge på en række værktøjer
 Direkte salg
 Direct mail
 Uadresserede forsendelser
 Telemarketing
 Kupon
 Postordre
 Tv-shop
8.2 Direct marketings anvendelsesområder
Modtageren skal kunne svare direkte
Opfordring til handling (jf. AIDA)
Krav om at virksomheden kender sin
målgruppe
Navn og adresser
Brug kundedataser
Lægger op til dialog
Effektivt, men dyrt (fysiske breve - porto)
8.3 Specielt om direct mail
De fleste direct mails læses 15-20 sekunder
Jo flere elementer, jo længere tid
(illustrationer)
Fra venstre mod højre hjørne
Brug altid en overskrift med salgsargument
Fokuser på gode tilbud
Svarkort nødvendigt
Kuvert en del af kommunikation
E-mail har lave omkostninger
Godt til det superaktuelle

similar documents