Ernest Blad _diapos_JornadaICE2007pdf.ppt (4.659Mb)

Report
PROGRAMA FLUMEN
Formación Permanente en Recursos Hídricos
Integració de mesures Hidràulico Hidròlògiques
en temps real en l’entorn web del
Laboratori Hidràulic Docent
Ernest Bladé
Martí Sánchez
Grup de recerca flumen
DEHMA - ETSECCPB
Objectiu
Fer accessible per a docència les dades de les xarxes de
mesura de camp del grup de recerca Flumen:
• Migració del format de bases de dades actual (Access) a
SQL
•Automatitzar la recepció de mesures des de les estacions
•Desenvolupament d’una plataforma web de gestió i
consulta de dades (Estudiants i professors)
•Generació de pràctiques docents pel curs 2007-08
Xarxes de mesures
Ebre (1996-2007)
 Doñana (2004-2007)

•
•
•
•
•
CABALS
PLUJA
EVAPORACIÓ
NIVELLS
VENT
•
•
•
•
•
TEMPERATURA AIGUA
TEMPERATURA SÒL
RADIACIÓ SOLAR
OXÍGEN
CONDUCTIVITAT
Ebre
Estació meteorològica
Dades tractades
Estació hidràulica
Doñana
Dades meteorològiques,
cota i temperatura de
l’aigua
N04
N12
N14
N28
N31
Niveles de agua
2.2
280
2.0
240
1.8
200
1.6
160
1.4
120
1.2
80
1.0
40
0.8
0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Octubre-Noviembre de 2006
D01 L.Travieso(0.868,0.968)
D02 L.Ánsares(0.888,0.988)
D03 H.Tejada(1.590,1.690)
D04 L.Cerrado Garrido(0.909,0.995)
D05 L.Vetalengua(0.912,0.957)
Lluvia acumulada
13
14
15
Lluvia acumulada (mm)
Cota(msnm)
Incidencias:
D01 L.Travieso: sin datos a partir del 10/11/06.
Incidencias:
Utilizado sensor B del nivel de D04, porque el sensor A no funciona correctamente.
Cotas estaciones D02_L_Ansares y D04_L_Lobo
Módulo y dirección del vector viento 6h
1.4
200
2:10
12:40
1.3
21:50
16:50
16:30
14:20
1.2
0:00
Cota(msnm)
15:00
15:20
150
21:20
min20:50
15:20 19:20
1.1
18:00
max16:40
3:20
15:40
15:50
14:30
2:50
1.0
100
0.9
0.8
50
0.7
0.6
0
18
19
Cota_D02
20
Cota_D04
21
N
22
23
Día de Febrero de 2006
NE
E
SE
24
S
SW
25
W
26
NW
27
V(m/s)
13:50
Actors
Canvi password administrador Canvi password consultor
Canvi password estudiants manual
Visitant
Administrador
Canvi límit estudiants
Usuari
Professor
Consultor
Canvi password professor
Estudiant
Rellotge
Administrador
Professor
Visitant
Canvi límit visitants
Canvi password estudiants
automàtic
Autenticació
Administrador
Zona estudiants
Veure zona estudiants
Estudiant
Veure assignatura
<<include>>
Descarregar material
Modificar plantilla local
Consulta a partir d'una plantilla
local
<<include>>
<<include>>
Penjar material
Guardar com a plantilla local
Selecció sensors
Professor
<<include>>
Eliminar material
Usuari
Guardar imatge
Consulta
Alta assignatura
<<include>>
Consulta a partir d'una plantilla de
servidor
<<include>>
Administrador
Baixa assignatura
Consulta a partir de plantilles
<<extend>>
Consulta a partir d'una plantilla
local
Rellotge
<<include>>
Visitant
Consulta
<<include>>
Obtenció gràfics
Baixa assignatura automàtica
Consultes on-line

http://www.flumen.upc.edu:1234
Assignatures

Camins:
–
–
–
–

E.T.Obres Públiques
–
–
–
–

Hidràulica i Hidrologia 18010
Hidrologia Superficial 18025
Dinàmica Fluvial 18078
2007- 08
Anàlisi Experimental de Fenòmens Hidràulics 187077
Hidràulica i Hidrologia 18317
Obres Hidràuliques 18345
Hidrologia Superficial 18343
2007- 08
Instrumentació i Assaigs en Obres Hidràuliques 18342
Enginyeria Geològica
– Hidràulica 18612
– Hidrologia Superficial 18632
2007- 08
Pràctiques docents

Pràctica 1
– Anàlisi de les sèries de dades de cabals i
nivells als diversos punts del riu Ebre
– Calibració d’un model hidrològic de
propagació d’avingudes en base a Hec-Hms
• Determinació dels paràmetres K i c del mètod e de
Muskingum
• Mètode de Puls modificat de trànsit de riuades

Pràctica 2
– Sistema d’ajuda a la presa de decisions en
base a mesures en temps real
• Moniatorització setmanal de les dades de cabals i
nivells
• Propagació amb el model numèric calibrat dels
hidrogrames d’entrada a Mequinensa
• Activació de sistemes d’alerta:
– Quantificació del risc d’inundació
– Intrusió de la falca salina més enllà del punt crític

similar documents