TKY405- Toplam Kalite Yönetimi Shewhart

Report
TKY405- TOPLAM KALITE YÖNETIMI
SHEWHART
39184297104
Merve Uluel
SHEWHART




Shewhart New Canton,Illinois’te doğmuştur. 1917 yılında
Berkeley, California Üniversitesi’nde fizik doktorasını
yapmadan önce Illinois Üniversitesi’ne katılmıştır.
1924 yılında W.A. Shewhart; Bell laboratuarları teknik
notlarında kontrol diyagramları kavramını tanıtmıştır.
1931 yılında W.A.Shewhart “İmalat ürünlerinin kalitesinin
ekonomik kontrolü” nde üretim ve kontrol diyagramları
metotlarında istatistiksel metotların kullanımı taslağını
çizerek yayınlamıştır.
1932 yılında W.A.Shewhart Londra Üniversitesi’nde üretim
ve kontrol diyagramlarında istatistiksel metotlar eğitimi
vermiştir.

1930’lu yıllarda Dr. W. A. Shewhart’ın
buluşu olan kontrol grafiklerinin
kullanılmasıyla İstatistiksel Kalite Kontrol
(İKK) başladı. İKK ‘un uygulanmasıyla
üretim ucuza ve bol miktarda
yapılabiliyordu. Kontrol grafiklerinin amacı,
süreçteki değişkenliklerin sürecin
doğasında var olan kontrol edilmesi güç
faktörlerden mi yoksa belirli bir nedenden
mi kaynaklandığının ayrımının yapılmasını
sağlamaktır. Kalite grafikleri sayesinde
kalite geliştirme faaliyetlerinin yapılması
mümkün olacaktır.
KONTROL GRAFIKLERI
Kontrol grafikleri devam etmekte olan bir
sürece ilişkin verilerdeki değişmeyi grafik
olarak gösterir.
 Kontrol grafiğinde yatay eksen zamanı, dikey
eksen ise değişkene ait değişmeleri örnekleme
bazında verir.
 Eğer sürece ilişkin değişmeler alt ve üst
kontrol limitlerini taşacak olursa, sürecin
istatistiki kontrolün dışına çıktığı anlamına
gelir. Süreci kontrol altına almak için gerekli
tedbirler alınır.

KONTROL GRAFIĞI ÖRNEK
Toplam Kalite’nin en önemli temelleri
Dr.Shewhart tarafından atılmıştır.
1. Shewhart “kalite”yi sübjektif bir olgu
olmaktan çıkardı, matematiksel olarak
ölçülebilen bir özellik haline getirdi.
2. Shewhart kaliteyi ölçülebilir hale getirmekle
kalmadı, aynı zamanda onu iki temel bileşene
ayırdı. “Özel nedenlere” ve “genel nedenlere”
bağlı hataları ortaya koymaya yarayan
yöntemleri geliştirdi.
3. Her türlü hatanın (kalitesizliğin),
değişkenlikten kaynaklandığını kanıtladı.
4. Kalitesizliğin, kaynağında önlenmesi gerektiğini ilk defa
Shewhart ortaya koydu.
5. Önleme yöntemi (proses kontrol) ile kaliteyi yükseltmenin
aynı zamanda maliyetleri de düşüreceğini savundu.
6. Hataların bir anda veya tek önlemle yok edilemeyeceğini,
ancak sürekli bir iyileştirme süreci ile azaltılabileceğini
ve ortadan kaldırılabileceğini açıkladı.
7. “Sürekli Gelişme”nin sadece hataları gidermekte değil, işi
geliştirmekte de başarılı bir yöntem olduğunu savundu.
8. Shewhart “kalite”de -ve genelde yönetimde- insan
faktörüne ışık tutacak öğelerin de temellerini attı.
Hataların çoğunun “operatör”den değil, “sistem”den
kaynaklandığını ortaya koydu.
TEŞEKKÜRLER..

similar documents