jihovychodni asie

Report
Základní škola a Praktická škola
Dvůr králové nad Labem
EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2
VY_32_INOVACE_06 - 16
ČLOVĚK A PŘÍRODA – ZEMĚPIS - NA II. STUPNI ZV-LMP
Téma:
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Ročník:
Jméno autora:
Vytvořeno dne:
JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Člověk a příroda
Zeměpis
8. a 9.
Mgr. Jiřina Sommerová
21.08.2012
Anotace:
Prezentace má poskytnout základní informace o dané oblasti.
Zvyšuje motivaci žáka pomocí názorných obrázků.
Podporuje aktivitu žáka a potřebu vyhledávat další informace.
Metodický popis:
Materiál je možné použít pro prezentaci při výkladu učiva,
pro procvičování, opakování, ale i pro doplnění učiva při
zameškané hodině.
Žák by se měl umět orientovat na mapě a číst z ní.
Rozlišit zásadní přírodní a politické znaky oblasti.
Uvědomit si zvláštnosti a kultury asijských národů.
Klíčová slova:
Jihovýchodní Asie, Indický oceán, Filipíny, sopky, Mekong,
tsunami, tropické pralesy, Thajsko, Indonésie, budhismus, islám,
rýže.
Další materiály k výuce:
 učebnice: MGR. FRANTIŠEK KORTUS, MGR. FRANTIŠEK TEPLÝ. Zeměpis svět. Praha: Parta, 2008, ISBN 978-80-7320-130-2.
 politická a zeměpisná mapa Asie
 Atlas
Jihovýchodní Asie
Mapa jihovýchodní Asie
Poloha
• Rozkládá se:
• na poloostrově Zadní
Indie
• na souostrovích Malé a
Velké Sundy
• na souostroví Filipíny
• Obklopuje ji Indický oceán
Krajina
• Území převážně hornaté
• Na ostrovech – pohoří s činnými
sopkami
• Jihovýchodní Asie – tropická
oblast
Krajina
• Nejrozsáhlejší nížina – při ústí
řeky Mekong
• Stálé horké a vlhké podnebí –
tajfuny
• Při zemětřesení – vznik
nebezpečných vln tsunami
• Tropické pralesy
Tropické pralesy
• Činností člověka se stále
zmenšují
• Důvody:
• těžba dřeva
• těžba nerostných surovin
• rozšiřování zemědělské půdy
Státy jihovýchodní Asie
• Jihovýchodní Asii tvoří 11 zemí:
• Brunej
• Myanmar (dříve Barma)
• Kambodža
• Východní Timor (někdy řazen do Oceánie)
• Indonésie
• Laos
• Malajsie
• Filipíny
• Singapur
• Thajsko (dříve Siam)
• Vietnam
Vlajka Thajska
Vlajka Indonésie
Thajsko
• Rozvinutý průmysl
• Moderní zemědělství
• Vyváží rýži, kaučuk, kokosové ořechy,
tropické ovoce
• Vynikající služby v oblasti turistiky
•Hlavní město: Bankok
•Forma vlády: konstituční monarchie
•Střední délka života - muži: 70,77 let
•Střední délka života - ženy: 75,55 let
•Úřední jazyk: thajština
•Měna: baht
Indonésie
• Leží na více jak 13 000 ostrovech
• Tropická vegetace a živočišstvo
• Největší ostrovy patří k souostroví
Velké Sundy
• Nejvýchodnější území zasahuje
až Austrálii
• Největší islámská země světa
•Hlavní město: Jakarta
•Střední délka života - muži: 68,26 let
•Střední délka života - ženy: 73,38 let
•Úřední jazyk: indonéština
•Měna: indonéská rupie
Obyvatelstvo
 Pestré složení obyvatelstva
 Domácí obyvatelstvo –
Indomalajský původ
 Dále Indové a Číňané
 Náboženství – budhismus, islám
Zemědělství
• Nejvýznamnější plodina – rýže
• kakaovník, čajovník, kaučukovník, stromy
s vzácným dřevem a tropickým ovocem
Nerostné bohatství
• ropa
• zemní plyn
• cín
• nikl
• drahé kameny
Závěrečné opakování
 Na jakém poloostrově a souostroví se
jihovýchodní Asie rozkládá?
 Jaké státy jihovýchodní Asie znáš?
 Jaké znáš náboženství vyznávané
v jihovýchodní Asii?
 Proč ubývá tropických pralesů?
?
ZDROJE:



( mapa jihovýchodní Asie) KEEPSCASES. wikipedia.org [online]. [cit. 12.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Southeast_Asia_%28orthographic_projection%29.svg.
(Jihovýchodní Asie) NEUVEDENO. wikipedia.org [online]. [cit. 12.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Southeast_asia.jpg.
Ostatní obrázky v prezentaci jsou použité z Klipartu Microsoft Office

similar documents