Znaky živých organismů jsou

Report
PŘÍRODA
neživá
živá
O2
teplo
kyslík
světlo
neživá příroda
Poskytuje živé přírodě podmínky k životu
voda
živiny
živá příroda
Od neživé přírody se liší několika základními znaky
DÝCHÁNÍ
Všechny živé organismy dýchají kyslík.
Savci dýchají plícemi, ryby například
žábrami. A rostliny dýchají svými listy.
PŘIJÍMÁNÍ
VODY A POTRAVY
Živočichové,
samozřejmě i
člověk jí svými
ústy. To, co je
pro někoho
zdravé a chutné,
může být pro
jiného smrtelně
jedovaté.
Například taková
muchomůrka
některým
živočichům vůbec
neublíží.
Rostliny „jedí“
živiny z půdy.
VYLUČOVÁNÍ
ODPADNÍCH LÁTEK
Kromě moči a exkrementů vylučují organismy také pot nebo
vydechují oxid uhličitý.
Pro život na zemi je nesmírně důležité, že rostliny při fotosyntéze
vylučují kyslík.
ROZMNOŽOVÁNÍ
Rozmnožování živočichů známe.
A co rostliny? Některé také potřebují
„tatínka“ a „maminku“. Jiné se
rozmnožují samy od sebe, třeba tak,
že uřízneme kus větvičky a zasadím ji
do země.
RŮST A VÝVOJ
Z malého semínka
vyroste vysoký
strom. Já jsem se
narodil jako malé
miminko, a ještě
před tím jsem byl
v maminčině
bříšku – na
začátku malý jako
zrnko máku.
Znaky živých organismů jsou:
•
•
•
•
•
Dýchání
Příjem vody a potravy
Vylučování odpadních látek
Rozmnožování
Růst a vývoj
Zopakujte si to.
Jaké jsou nezbytné podmínky k tomu,
aby na Zemi mohl být život?
světlo a teplo
voda
kyslík
živiny
A jaké jsou základní znaky živých
organismů?
• Dýchání
• Příjem vody a potravy
• Vylučování odpadních
látek
• Rozmnožování
• Růst a vývoj
Identifikátor materiálu: ICT2-2/41
Anotace
Žák se seznámí s podmínkami života na Zemi a se znaky živých organismů
Autor
Mgr. Lenka Macháčková
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Orientuje se v systému živé přírody. Popíše znaky a projevy života živých organismů.
žádné
rostliny, podmínky života na zemi, znaky živých organismů
Kombinace – prezentace, pětiminutovka
Kombinace – výklad, test
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina
8 – 9 let / 3. ročník
Celková velikost
5,73 MB – PowerPoint
Použité obrázky a fotografie:
http://krajina.kr-stredocesky.cz/apollo/pictures
http://arnika.org/biodiverzita&docid=H83477Ml45a2kM&imgurl=http://arnika.org/soubory/obrazky/biodiverzi
ta/biodiverzita-uvod.jpg&w=500&h
http://botany.cz/foto/kapverdy7.jpg&w=570&h=428&ei=wwIsT6iAB8mh4gSwtdGKDg&zoom=1&iact=rc&dur=2
03&sig=117619925654344895926&page=3&tbnh=122&tbnw=162&start=51&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:51&t
x=87&ty=65
http://www.google.cz/imgres?q=zv%C3%AD%C5%99ata+v+africe&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1366&bih=
587&tbm=isch&tbnid=1uiLRd4iOg64gM:&imgrefurl=http://puzzle.heureka.cz/200-zvirata-v-africexxl/galerie/%3Fobrazek%3Df84c98d8885e96e02656011321d92987&docid=OPMQtz6QVJhDTM&imgurl=http://
im9.cz/iR/importproduktorig/f84/f84c98d8885e96e02656011321d92987.jpg&w=600&h=398&ei=UggsT7j0A8Tk4QSbt92YDg&zoom=1&
iact=rc&dur=343&sig=117619925654344895926&page=3&tbnh=123&tbnw=164&start=46&ndsp=28&ved=1t:
429,r:3,s:46&tx=49&ty=63
http://www.africaanimals.org/files/QuickSiteImages/elephants_nature_op_640x480.jpg&w=640&h=480&ei=U
ggsT7j0A8Tk4QSbt92YDg&zoom=1&iact=rc&dur=93&sig=117619925654344895926&page=7&tbnh=126&tbnw
=168&start=155&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:155&tx=113&ty=55
http://www.google.cz/imgres?q=j%C3%ADst&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid
=BEYOY3D8lvLtKM:&imgrefurl=http://www.maminka.cz/clanek/deti-a-materstvi/tipy-a-triky-jak-naucit-ditejist&docid=CobJdRSJYsS0vM&imgurl=http://img2.mf.cz/525/872/tipjist1.jpg&w=358&h=396&ei=BqctTpVgreEB5mu4dgK&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=ml%C3%A1%C4%8Fata&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1366&bih=587&tbm
=isch&tbnid=dap882syNd9WtM:&imgrefurl=http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/tygrice-v-plzenske-zooporodila-mladata-zatim-se-nevikolik/653711&docid=aWyYsZy5rTvBXM&imgurl=http://i3.cn.cz/14/1224760709_tygri.jpg&w=435&h=295&ei=B
qotT7_TJNS1hAe66pnOCg&zoom=1
www.clker.com

similar documents