Česká republika a Evropa opakování

Report
Č. 21 – ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPA
– OPAKOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍK
č.
název
Česká republika a Evropa – opakování 8. a 9. ročník
anotace
Žáci si opakují své základní znalosti o České republice a Evropě.
Testovou formou si ověřují znalosti na daná témata.
očekávaný výstup
ZV – LMP
Člověk a příroda – 2. stupeň
Z – vyhledat na mapách jednotlivé kraje České republiky a
charakterizovat hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní
zajímavosti
– charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států
druh učebního materiálu
Prezentace
druh interaktivity
Kombinované
ročník
9.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ČESKÁ REPUBLIKA
Česká vlajka je tvořena trojicí barev
– červenou, bílou a modrou.
České republice se často přezdívá
„Srdce Evropy“.
Česká republika se dělí na tři části:
Čechy, Moravu a Slezsko.
Hlavním městem České republiky
je Praha.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky .
ČESKÁ REPUBLIKA


Česká republika je tvořena
převážně horskými oblastmi.
(na mapě oranžové)
Česká republika má několik
důležitých pohoří:




Krušné Hory
Krkonoše
Šumava
Česká republika má dvě velké
nížiny (bílé a zelené na
mapě):


Polabská nížina
Moravské úvaly
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika
sousedí se čtyřmi
státy:
Německo
 Polsko
 Slovensko
 Rakousko

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ČESKÁ REPUBLIKA - KONTROLA
Jaké barvy má vlajka
České republiky?
Dokážeš jí nakreslit?
 Jak se jmenuje hlavní
město České
republiky a najdeš jej
na mapě?

Na jaké části se Česká
republika dělí?
 S jakými státy Česká
republika sousedí?
 Dokážeš vyjmenovat
české nížiny?

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
EVROPA
Evropa je druhý
nejmenší světadíl na
světě.
 V Evropě vznikla
Evropská Unie (EU).


Evropská Unie je
mezinárodní
společenství
evropských států
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
EVROPA

Evropa se dělí na
několik oblastí:






Západní Evropa
Střední Evropa
Východní Evropa
Severní Evropa
Jižní Evropa
Jihovýchodní Evropa
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ZÁPADNÍ EVROPA




Nejvyspělejší část
Evropy
Nejbohatší část Evropy
Všechny státy jsou
součástí EU.
Do západní Evropy
patří:







Belgie
Francie
Lucembursko
Nizozemsko
Monako
Irsko
Velká Británie
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
STŘEDNÍ EVROPA



Německo je
nejvyspělejší část
střední Evropy.
Většina států patří do
EU.
Do střední Evropy patří:









Slovinsko
Rakousko
Německo
Švýcarsko
Lichtenštejnsko
Maďarsko
Polsko
Česko
Slovensko
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
VÝCHODNÍ EVROPA
Druhá nejchudší část
Evropy.
 Většina států nepatří
do EU.
 Do východní Evropy
patří:

Bělorusko
 Moldavsko
 Rusko
 Ukrajina

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
SEVERNÍ EVROPA



Velmi vyspělá a bohatá
část Evropy. Stejně jako
západní Evropa.
Většina států patří do
EU.
Do severní Evropy patří:








Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
JIŽNÍ EVROPA
Nejteplejší část
Evropy. Poměrně
chudá část Evropy.
 Většina států patří do
EU.
 Do jižní Evropy patří:







Itálie
Malta
Portugalsko
Španělsko
Vatikán
Andorra
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
JIHOVÝCHODNÍ EVROPA



Nejchudší část Evropy.
Většina států nepatří do
EU.
Do jihovýchodní Evropy
patří:











Albánie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Chorvatsko
Maďarsko
Řecko
Makedonie
Rumunsko
Srbsko
Turecko
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
EVROPA - KONTROLA
Najdeš Evropu na
mapě světa?
 Co je to EU?
 Víš na kolik částí se
Evropa dělí?

Která část Evropy je
nejbohatší a která je
nejchudší?
 Do jaké části Evropy
patří Česká
republika?

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
DŮLEŽITÉ STÁTY EVROPY - FRANCIE
Hlavní město Francie
je Paříž.
 Francie se nalézá v
západní Evropě.
 Jeden z nevyspělejších
států světa.
 Ve Francii je nejvyšší
hora Evropy – Mont
Blanc.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
DŮLEŽITÉ STÁTY EVROPY – ANGLIE





Hlavní město Velké
Británie je Londýn.
Anglie se nalézá v
západní Evropě.
Celý název pro Anglii je
„ Spojené království
Velké Británie a
Severního Irska“.
V Anglii vládne
královna.
Angličtina je asi
nejrozšířenější jazyk na
světě.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
DŮLEŽITÉ STÁTY EVROPY – NĚMECKO
Hlavní město
Německa je Berlín.
 Německo se nalézá ve
střední Evropě.
 Jeden z nevyspělejších
a nejmocnějších států
světa.
 Němci postavili první
dálnici na světě.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
DŮLEŽITÉ STÁTY EVROPY - KONTROLA
Víš jaká jsou hlavní
města důležitých
států Evropy?
 V jakém státě se
nachází nejvyšší hora
Evropy a jak se
jmenuje?

Ve kterém státě
vládne královna?
 Jaký jazyk je
nejrozšířenější ve
světě?

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ZDROJ OBRÁZKŮ:
VŠECHNY UVEŘEJNĚNÉ ODKAZY [CIT. 2012-06-10] DOSTUPNÉ POD LICENCÍ CREATIVE COMMONS
– NA WWW.DEVIANTART.COM A WWW.CS.WIKIPEDIA.ORG


Mapa (území) http://lenkaborakova.deviantart.com/art/Map-of-the-CzechRepublic188118295?q=boost%3Apopular%20czech%20republic%20m
ap&qo=70

Mapa (kraje) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Rep.__Bohemia,_Moravia_and_Silesia_III.png

Evropa (jihovýchodní) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Suedosteuropa.png

Francie - http://en.wikipedia.org/wiki/File:EU-France.svg

Anglie http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU_location_UK.png

Německo - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EUGermany.svg

Vlajka - http://purplelining.deviantart.com/art/Czech-flag63423351?q=boost%3Apopular%20czech%20republic%20flag
&qo=11

Mapa (sousední státy) – vytvořeno autorem

Evropa (lokace na planetě) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_orthographic_Cauc
asus_Urals_boundary.svg

Evropa (politická mapa) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_countries_map_c
s.png

Evropa (dělení na oblasti) – vytvořeno autorem

Evropa (západní) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Western-Europemap.png



Evropa (severní) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Northern-Europemap.svg
Evropa (jižní) – vytvořeno autorem
Evropa (střední) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_Europe_(propos
al_2).PNG
Evropa (východní) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EasternEurope1.png
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková.
Vytvořeno dne 10. 6. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

similar documents