Klasbrochure - Vosbergschool

Report
Welkom in L5!
Juf Sofie Durieux
Kennismaken
Mijn ervaring
Mijn achtergrond
• Ik geef al 9 jaar les.
• Ik ben afkomstig van Kontich.
• Ik sta al 7 jaar op de Vosbergschool.
• Ik woon nu in Edegem.
• Waarvan 6 jaar in het vijfde leerjaar.
Communicatie
• Mijn e-mail: [email protected]
• Mijn telefoonnummer: 03/336.29.04 (in geval van een noodzaak)
Lesrooster
Dit is een doorsneedag in onze
klas.
8:35 - 8:45
Boekentassen leegmaken en administratie
8:45 - 9:25
Nederlands
9:25 - 10:15
Frans
10:15 - 10:30
Speeltijd
10:30 - 10:55
Wiskunde
10:55 - 12:10
Hoekenwerk
12:10 - 13:30
Middagpauze
13:30 - 14:20
Wereldoriëntatie
14:20 - 14:35
Speeltijd
14:35 - 15:15
Muzische vorming
15:15 - 15:25
Agenda inschrijven en boekentas maken
Benodigdheden
• Al het materiaal wordt door de school voorzien. Enkel een turnzak en boekentas
en eventueel een brooddoos moet u zelf voorzien.
• Al het andere schoolmateriaal is aanwezig op school MAAR ik vraag om mee
erop te letten dat uw kind hier zorg voor draagt.
• Materiaal dat kwijt is geraakt of stuk is door gebrek aan zorgzaamheid moeten
de kinderen van mij compenseren.
Ssst … hier wordt gewerkt!
• Bij het begin van het schooljaar merkte u het al. Een heleboel boeken, schriften
en kaftjes. Nu nog onbeschreven en vrij leeg, aan het einde van het schooljaar
vol lettertjes en cijfertjes en elk kaftje goed gevuld.
• Even op een rijtje:
Wiskunde ‘ Nieuwe talrijk’
• Werkboeken A/B/C
• Leerboeken A/B
• Onthoudboek = leren leren!!!
• Ruitjesschrift A4
• Ruitjesschrift A5 voor opdrachtenkaarten
• Blauw plastic mapje voor extra blaadjes
• In het vijfde wel wat nieuwe en best moeilijke leerstof: getallen tot 10 000 000,
percenten, kommagetallen vermenigvuldigen en delen, m³, ruimtefiguren, inhoud, …
• Na elke blok volgt een grondige herhaling aan de hand van de toetsenwijzer. Hierbij
moeten de lln de a-oef. verplicht maken. Hiervoor is tijd in de klas voorzien.
• Daarop volgt de bloktoets (wordt een week op voorhand aangekondigd)
• Na de bloktoets wordt er geremedieerd volgens niveau.
• Uw kind krijgt dan een zonnetje, maantje of sterretje toegewezen en dit bepaalt
welke oefeningen het moet maken tijdens de komende lessen.
Nederlands ‘Tijd voor taal accent’
• Werkschrift A/B
• Taalboek A/B
• Apart spellingsschrift
• Lijntjesschrift A5 (Spelling en begrijpend lezen)
• Rood plastic mapje voor de woordpakketen
• Rood kartonnen kaftje met extra oefeningen taalsystematiek en extra werkbladen
• Er is veel aandacht voor (nieuwe) woordenschat tijdens de lessen.
• Een thema duurt twee weken, daarna volgt een accentweek waarin extra activiteiten
worden aangeboden. Deze zullen niet allemaal gemaakt worden. In de accentweek
worden er ook toetsen gehouden.
• Elke week is er een nieuw woordpakket dat bestaat uit 20 woorden of een les rond
werkwoorden. De week daarop volgt een dictee. Er zijn ook een vijftal grotere
controledictees doorheen het jaar.
• Toetsen lezen, luisteren en schrijven kunnen niet echt voorbereid worden. Voor een
toets taalbeschouwing moeten de lln enkele taalweters instuderen.
• Na de toetsen kan er ook geremedieerd worden indien nodig.
Frans ‘Eventail Bien sûr’
• Werkboek (cahier)
• Leerboek (livre)
• Gele huiswerkschrift
• Geel plastic mapje voor extra oefeningen en woordenschat per unité
• Het boek bestaat uit 20 unités waarin telkens een basistekst centraal staat.
• Onder de rubriek ‘We begrijpen’ staat de basiswoordenschat die de kinderen moeten
kennen.
• Uiteraard dient de woordenschat uit de vorige unités nog gekend te zijn.
• Na elke unité is er een toets. Na twee unités is er een grotere toets en na vier unités
is er een révision + toets.
• Concreet: U1 -> toets, U2  toets, toets U1+U2, U3  toets, U4 toets, révision U1-U4 
toets, ….
• Tijdens de grotere toetsen komen de kinderen ook individueel en mondeling enkele zinnen
vertalen.
• De vocabulaire (voc.) moet vaak worden geschreven. Vandaar dat er per unité in
drie stappen wordt gewerkt.
• Stap 1: een eerste inoefening thuis
• De woordstrook wordt verknipt en de Nederlandse vertaling wordt achteraan op de kaartjes
genoteerd en in een doosje gestoken.
• Stap 2: van Frans naar Nederlands
• De Franse woordenschat wordt in het schriftje genoteerd (onder elkaar). Hierbij gebruiken
de lln hun leerboek.
• De Nederlandse vertaling moet gekend zijn bij deze stap en wordt geschreven naast de
Franse woorden.
• Met behulp van het leerboek worden de woorden nagekeken.
• De lln zetten een groene V als het woord correct is, anders schrijven ze het woord driemaal in
het groen.
• Stap 3: van Nederlands naar Frans
• Hetzelfde als stap twee maar dan van het Nederlands naar het Frans
Godsdienst ‘Tuin van Heden’
• Werkboek
• Lesboek
• Flappenkaft voor extra blaadjes
• We werken aan verschillende thema’s in het handboek.
• Verder nemen we ook deel aan het advent- en vastenproject van Broederlijk
Delen.
• ‘s Morgens starten we de dag met een gebed of een dagopener op het digi-bord.
Wereldoriëntatie
• Blauwe ringmap met de themabundel
• Flappenkaft voor extra materiaal (prenten, info, …)
• Thema’s: We vliegen er in, België, Bestemming Europa, De Romeinen, Vooruit
met die bank, …
• Er is afwisseling tussen dingen doen, ontdekken, opzoeken, groepswerk,
spreekoefeningen, eigen inbreng, …
• Na elk thema volgt een toets, daarbij hoort een uitgebreide toetsenwijzer die
minstens een week op voorhand wordt meegegeven.
• Verder komen gedurende het jaar de lessen van Knipperlicht (verkeer) en
actuele thema’s aan bod.
Lichamelijke opvoeding en zwemmen
• Deze lessen worden gegeven door meester Wilfried
• Hij verwacht ook dat de lln in orde zijn en hun materiaal bij hebben.
• Zwemmen is om de twee weken en wordt aangeduid in de agenda en staat op
het maandoverzicht!
• Als u kind niet kan of mag meezwemmen, gelieve dan een briefje of een
mededeling in de agenda te schrijven.
Afspraken zijn nodig
• Verbeteren
• Verbeteren gebeurt met groene balpen
• Verbeterde oefeningen krijgen een aantekening met groen (K.V. = klassikaal verbeterd, Z.V.
= zelf verbeterd)
• Oefeningen die klassikaal zijn verbeterd, worden meestal niet meer extra nagekeken.
• Stiptheidskaart
• Niet in orde = kruisje
• Vanaf 3 kruisjes = straftaak
• Stempelkaart
• Beloning met een stempel bv. Taak goed uitgevoerd, ordelijke bank, …
• Volle kaart = huiswerk afkopen of spulletje kiezen
• Bib
• Na een bib-bezoek volgt een boekverwerkende opdracht en of boekbespreking
• Materiaal
• Respect en zorg voor eigen en schoolmateriaal
Agenda
• Een werkinstrument om het zelfstandig leren te bevorderen
• Een gespreide huistaak/toets  blauw: op de dag dat ze is aangekondigd,
 groen op de dag voordat ze moet worden afgegeven
• Grote toetsen  een week op voorhand aangekondigd
• Bij grote toetsperiodes  een aparte toetsenoverzicht
• Huistaken  voorbereiding op een les of als extra inoefening van een les van de
afgelopen week.
• De agenda  wekelijks handtekenen
• Briefjes van afwezigheid, antwoordstrookjes, … gelieve zo snel mogelijk mee
naar school te geven.
• Toetsen  gehandtekent tegen de volgende dag
Differentiatie, ook in het 5de!
• Hoekenwerk
• Op dins-, woens- en donderdag telkens 75 min.
• Elke dag  wiskundehoek  verwerking van de wiskundeles van die dag.
• Kleine groep van max. 6 leerlingen  ruimte voor extra begeleiding
• Elke hoek duurt 25 min., op het signaal ruimen de leerlingen op en schuiven door.
• In elke hoek zit een moet-taak en magjes.
• Voordelen
• Het bevordert de zelfstandigheid en zelfcorrectie (voorbereiding secundair).
• Een gestructureerd systeem waar wel afwisseling inzit.
• Werken in kleine groepjes geeft een betere werksfeer (Iedereen is actief bezig).
• Leren samenwerken en leren van elkaar.
• Geen extra thuiswerk tenzij er in de klas niet is verder gewerkt.
• Kinderen ervaren dit als aangenaam werken.
Andere differentiatie
• Spelling: herhaling of verdieping van een woordpakket (hoekenwerk)
• Postbakje: aangepaste oefeningen per leerling
• Wiskunde en Nederlands: plustaak
• Remediëring na toetsen Nederlands en wiskunde
Yurls
• klas5vosberg.yurls.net
• Verzamelpagina van interessante website, filmpjes, online oefeningen, …
• Sluit nauw aan bij de leerstof
• In opbouw
Bingel.be
Digitaal huiswerk
• Verplichte taak
• Vrij oefenen
1 week tijd om een klaargezette taak te maken
Vragen?
Laten we er een
geweldig jaar van
maken!

similar documents