11_habsburkove2 - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
HABSBURKOVÉ 2
17. století
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
FERDINAND II. (1619, 1620 – 1637)
• Syn Ferdinanda I. Štýrského
• Narozen 1578
• Nezvykle hluboce věřící
• Jeho zájmem LOV zvěře
2 x ženatý:
1. Marie Anna Bavorská (5 dětí)
2. Eleonora Gonzagová (bezdětné)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdeněk KALISTA:
„Ferdinand II., který se rozhodl pro
krvavý masakr na Staroměstském
náměstí, který dal zavraždit
Valdštejna a jeho druhy a který jinak
ve svém panování nešetři krví svých
poddaných, nebyl nikterak panovník
zbožný v hlubším slova smyslu…“
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Důležitá data
• 1620 – bitva na Bílé hoře, Fridrich Falcký utekl,
vlády se ujal Ferdinand II.
• 1621 – zatýkání, konfiskace, staroměstská
exekuce
• 1623 – vyhlášena tzv. mincovní kaláda
• Rekatolizace, konverze, emigrace
• 1624 – přesídlení České dvorské kanceláře do
Vídně
• 1627 – vydáno OBNOVENÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ
pro Čechy
• 1628 – OZZ pro Moravu
• 1635 – ZTRÁTA Horní a Dolní LUŽICE
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Místo dosavadního stavovství byl uzákoněn
ABSOLUTISMUS.
• Koruna česká byla vyhlášena za dědičnou v
habsburském rodě až do vymření mužského
potomstva.
• Duchovenstvo zaujalo první místo v zemském
sněmu (za ním teprve stav panský, rytířský a
královská města – ta měla na sněmu jen jeden
hlas).
• KATOLICTVÍ bylo prohlášeno za JEDINÉ povolené
vyznání v českých zemích (ti, kteří se nechtěli
„srovnat“ s panovníkem ve víře, museli se
vystěhovat ze země, ovšem s výjimkou poddaného
lidu, který musel přestoupit ke katolictví buď po
dobrém, nebo po zlém).
• NĚMČINA ZROVNOPRÁVNĚNA s češtinou.
• Zemské úředníky směl jmenovat pouze panovník
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vražda VALDŠTEJNA v Chebu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
FERDINAND III. (1637 – 1657)
• Narozen: 13. 7. 1608
• Uměnímilovný, sbíral obrazy
• Uměl: latinsky, německy, španělsky,
francouzsky, česky, uhersky
3 x ženatý – děti:
• Ferdinand IV. (1533 – 1554!)
• Leopold I. – nástupcem, až 4. syn
• Zastáncem rekatolizace
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Ferdinand III.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Důležitá data
• 1639, 1645 – vpády ŠVÉDŮ (gen. Banér,
Torstensson)
• 1654 – Karlo-Ferdinandova univerzita
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
LEOPOLD I. (1657 – 1705)
• Narozen: 9. 6. 1640 (4. syn F III.)
• Zv. „Pyskatý“
• Pracovitý, inteligentní
• Velké záliby: HUDBA, LOV
3 x ženatý
Nástupníci až se 3. ženou:
• JOSEF I.
• KAREL VI.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Leopold I. zv.
„Pyskatý“
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Důležitá data
• 1680 – selská povstání  robotní patent
• 1683 – obléhání Vídně
• 1697 – bitva u Zenty
• 1699 – Karlovický mír
• 1701 – začíná válka
o dědictví španělské
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
JOSEF I. (1705 – 1711)
• Narozen: 26. 7. 1678
• Vychováván jezuity
• Záliby: hudba, lov
• Nikdy NEBYL KORUNOVÁN
českým králem
• Bezdětné manželství
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Charakteristika JOSEFA I.
„Pravidelné rysy jeho obličeje, jasné modré
oči, štíhlá postava, ač byla jen prostřední
výšky, činily jej mladíkem skutečně
krásným, jehož vysoké čelo a inteligentní
výraz podlouhlého obličeje svědčily
zároveň o duševním nadání, které v něm
rozumovou výchovou ve všech směrech
probouzeno a dále rozvíjeno bylo.“
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
KAREL VI. (1711 – 1740)
•
•
•
•
•
•
Narozen: 1685
Otec Marie Terezie
Manželka: Alžběta Kristýna (z Brunšvicka)
Neměl žádného syna
1713 – Pragmatická sankce
1714 - ukončil války o dědictví španělské,
zisk: Belgie, Lucembursko, Milánsko,
Neapolsko, Sicílie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Společnost 17. stol.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje a literatura
• ČORNEJOVÁ, I. – RAK, J. – VLNAS, V.:
Ve stínu tvých křídel… Habsburkové v
českých dějinách. Praha: Grafoprint
Neubert 1995, s. 105-134.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents