Opakovanie na 2. písomnú prácu z matematiky

Report
. 6 = 420
: 5 = 14
56 :
=4
6.
= 144
5.
= 6000
 Ktoré
číslo je 6 krát väčšie ako číslo 22?
Hľadané číslo je
........
 Ktoré
číslo je 3 krát menšie ako číslo 150?
Hľadané číslo je
........
 Ktoré
číslo je o 30 menšie ako 990.
Hľadané číslo je
........
 4.
4,35 € =
 3. 2€ 22 c =
 84 € 16 c : 4 =
 1000 € : 5 =
 6 € 12 c . 9 =
45 : 6 =
136 : 5 =
63 : 9 =
45 : 6 =
1000 : 4 =
zv.
zv.
zv.
zv.
12 564 . 6 =
4 508 . 4 =
5
742 : 3 =
Skúška:
6
845 : 7 =
Skúška:
672,4275,504,1409,844,5300,654,279
 1.Vypíšte tie čísla, ktoré sú deliteľné:
 dvomi____________________________
 štyrmi____________________________
 deviatimi _________________________
 tromi ____________________________
 piatimi____________________________
 desiatimi__________________________
 Doplň



číslice tak, (všetky možnosti)
a) aby čísla boli deliteľné 3:
*43
________________________________
b) aby čísla boli deliteľné 5: 455*
__________________________________

c) aby čísla boli deliteľné 4: 45*0
__________________________________

d) aby čísla boli deliteľné 9: 45*0
_____________________________________________
Milan má 20 paličiek, Danko 35 a Janka 5 paličiek.


a) Porovnajte podielom počet Jankiných a Milanových
samolepiek. (Koľkokrát)
b ) Porovnajte rozdielom počet Dankových a Milanových
samolepiek. (O koľko)
A) __________________________________________
B)_____________________________________________

Milan má 5-krát viac paličiek ako Danko. Danko má 35
paličiek a Janka o 15 paličiek menej ako Milan. Zapíšte
príklad a vypočítajte, kto má koľko paličiek. Prehľadný zápis
aj odpoveď je 1+1bod.
Na dračom plese boli trojhlaví, šesťhlaví a deväťhlaví
draci. Trojhlavých bolo 33, čo je 3-krát viac ako
šesťhlavých a o 5 viac ako deväťhlavých.
A) Koľko bolo na plese drakov?
B) Koľko bolo hláv?

 Roman
má trikrát viac pohľadníc ako Marek,
ale dvakrát menej ako Juro. Doplňte tabuľku.
Roman
Marek
Juro
12
12
12

similar documents