dekorimi

Report
VILHELME VRANARI (HAXHIRAJ )
LINDUR : 08.12.0944 Kanine
•Mbaroi shkollen e mesme Pedagogjike ne vitin 1962 .
•Kreu studimet e larta ne degen histori –gjeografi ne vitin
1975 ne Universitetin e Tiranes
•Ushtroi profesionin si mesuese mbas vitit 1962 .Per disa
vite nuk ushtron profesionin e mesuesise per arsye politike
.Rikthehet ne radhet e arsimit ne vitin 1991 ku punon si
mesuese ne ciklin e larte te shkolles L.sallata dhe deri ne
vitin 1999 ,vit te cilin del ne pension punoi si mesuese dhe
drejtuese ne shkollen I.Qemali
•Vilhelmja ne karrieren e saj si mesuese dhe drejtues ka
reflektuar vlera te larta profesionale
•Ajo me punen e saj ka fituar dashurine dhe respektin e
nxenesve ,prinderve dhe kolegeve te saj
•Per vlerat e saj intelektuale dhe krijuese eshte bere nje
figure e respektuar per qytetin e Vlores
• PAQIZE PETRITI
Lindur : 07.06.1945 ne Berat
•
•
•
•
•
Mbaroi shkollen e mesme Pedagogjike “Babe
Dude Karbunara” ne vitin 1963 ne Berat
Ushtroi profesionin e meuesis nga viti 1963-1974
ku punoi si mesuese ne Berat ,Pus Mezini ,24 Maj
,Teli Ndini dhe Avni Rustemi
Nga viti 1974- 1991 per arsye politike perjashtohet
nga rradhet e arsimit .
Ne vitin 1991 rikthehet ne profesionin e bukur te
mesuses duke punuar ne Peshkepi dhe ne shkollen
PLM deri ne vitin 2000 , vit ne te cilin doli ne
pension
Ne karrieren e saj si mesuese eshte dalluar per
vlera te larta profesionale ,dhe sin je mesuese
edukatore ku vazhdimisht tek nxenesit ka rezatuar
figuren e kompletuar te nje nene dhe dhe ten je
mesuese shembellore
• ELISABETA SAVA
•
•
•
•
Lindur : 29.03. 1948 ne Vlore
Ne vitin 1965 mbaroi shkollen e mesme
pedagogjike “Jani Minga “ Vlore
Fillon detyren e mesueses ne vitin 1965- 2002 ne
Sevaster ,Kote ,Kopshti Sulo Didi , kopshti 12 dhe
Shtepia e Femijes ,nga e cila del dhe ne pension .
Vazhdimisht eshte dalluar ne punen e saj sin je
mesuese dhe edukatore shume e mire .Ne sjelljen
me femijet ,gjithmone ka rezatuar miresi dhe
ngrohtesi .Eshte karakterizuar nga nje discipline e
larte ne pune ,vendosmeri per te dale mbi
veshtiresite dhe vazhvimisht ka gezuar respektin
e kolektivit .
• DUDE ANAGNOSTI
Lindur :02.02.1947 ne Fier
• Ne vitin 1967 mbaroi studimet ne shkollen e
mesme pedagogjike Elbasan
• Nga viti 1967-1999 punoi si mesuese ne arsimin 8
vjeçar ne Knine ,Bestrove AvniRustemi ,shkolle
nga e cila doli ne pension Me punen esaj ka lene
gjurme sin je mesuese e talentuar me nje
pergatitje te mire pedagogjike dhe shkencore
• Per nxenesit qe ka edukuar dhe mesuar
vazhdimisht ka ndjere dashurine dhe kujdesin e
nje nene . Ne profesionin e saj ka fituar respektin
e kolegeve ,prinderve dhe dashurine e nxenesve
te saj
• SPIRO KOCO CAUSHI
Ka lindur me 29.01.1944
• Ne vitin 1961 mbaron gjimnazin “Ali Demi” me rezultate
te shkelqyera.
• Ne vitin 1965 mbaron studimet e larta ne FSHN Tirane
Dega Fizike.
• Nga viti 1965-1966 punon si as/pedagog ne Tirane.
• Nga 1966-1970 punon si mesues prane shkolles se
mesme “Jani Minga”.
• Prej vitit 1970-1976 pedagog ne filialin e Universitetit te
Tiranes ne Vlore.
• Nga 1975-1988 mesues I fizikesne shkollen “Ali Demi”.
• Prej 1988-1992 Drejtor I kabinetit pedagogjik Vlore
•
Nga viti 1994-2008 zv/Rektor I Universitetit te Vlores.
• Nga 2008-2012 drejtor I arsimit pasuniversitar
Universitet I Vlores.
• Ne janar 2012 del ne pension.
• JANAQ VASO
Lindur : 09.01.1942 ne Poliçan
• Mbaroi studimet e larta ne vitin 1965 dega fizike
ne Universitetin e Tiranes
• Ushtroi profesionin e mesuesise dhe drejtues
shkolle nga viti 1965-1994 ne Tepelene,dhe
shkollen e mesme Tregetare
• Ne 1994-1995 punoi ne Bordin Drejtues per hapjen
e Universitetit “Ismail Qemali “Vlore
• Ne 1995-2002 punoi drejtues I Ndermarjes se
Trajtimit te studenteve ,vit I cili del dhe ne pension
• Ne punen e tij si mesues dhe drejtues shkollash
eshte dalluar per nje discipline te larte ,kopetence
shkencore ne lenden e fizkes si dhe nje menaxhues
I mire I drejtimit te kolektivave ku ka punuar .
• AFERDITA HAXHIRAJ
Lindur : 13.07.1953 ne Elbasan
• Mbaroi studimet e larta per degen bio-kimi
ne Shkoder
• Ushtroi profesionin si mesuese dhe drejtuese
ne shkollat e Elbasanit ne vitet 1977-1995
• Ne vitet 1996-1997 punon si metodiste prane
DAR Vlore
• 1997 dhe vazhdim ne shkollen M.Delo
• Ne punen e saj si mesues eshte dalluar per
ekzigjencen e saj shkencore dhe metodike
• Dallohet per nje komunikim te ngrohte me
nxenesit
• OLLGA DURROLLI
Lindur : 10.07.1920 ne Permet
• Kreu studimet e larta ne Institutin ‘Nena
Mbretereshe ne Tirane
• Ushtroi profesionin e mesuesise ne Delvine
,Permet ,Kolonje ,Voskopoje dhe Korçe dhe Fier
• Ne vitin 1950 dhe deri sa doli ne pension punoi
mesuese ne shkollat e qytetit te Vlores
• Eshte dalluar per talentin e saj pedagogjik per nje
culture te gjithaneshme si mesuese deri ne njohjen
dhe perdorimin perfekt te gjuhes angleze , ne nje
kohe kur qyteti I Vlores kish mungese kuadri
• Ajo edhe sot qe gezon 93 vjet te jetes se saj ndjen
kenaqesine e respektit te brezave qe ajo edukoi
• BUKUROSHE NIKA
Lindur : 05.05.1952 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne degen matematike –
fizike ne 1974 ne Shkoder
• Ushtroi profesionin si mesuese dhe drejtuese
shkolle ne rrethin eShkodres ne vitet 1978-1995
• Nga viti 1995 dhe vazhdim mesuese ne shkollen
24 Maj
• Vazhdimisht eshte vleresuar per perkushtmin e
saj te madh si mesuese e matematikes dhe
fizikes ,ku eshte dalluar per nje pergatitje te
larte shkencore dhe metodike
•
DONIKA VERA
Lindur : 26.07.1948
• Kreu studimet e larta ne vitin 1971 dega biokimi ne Universitetin e Tiranes
• Ushtroi profesionin e mesueses ne vitet 19711991 ne shkollen e mesme Ali Demi
• Ne vitin 1991 ne menyre te parakoheshme
ndahet nga jeta
• Ka qene nje mesuese e perkushtuar per
mesimin dhe edukimin e nxenesve ne shkollen
e mesme
• AFERDITA DHRAMI
Lindur : 19.02.1949 ne Klos te Mallakastres
• Mbaroi studimet e larta ne degen matematike
–fizike ne 1971 ne Shkoder
• Ushtroi profesionin e mesueses nga viti 19731999 ne shkollat Orikum dhe 24 Maj
• Ne vitin 1999 nderpret maredheniet ne
mesimdhenie per arsye shendetesore dhe ne
gusht te vitit 1999 ndahet ne menyre te
parakoheshme nga jeta
• Megjithese kane kaluar vite ,por portreti I
mesuese Aferdites rrezaton figuren e nje
mesuese model qe u karakterizua nga
korrektesia profesionale dhe shoqerore nga
devotshmeria dhe perkushtim ne pune
• ANTONETA NIKA
Lindur : 15.07.1953 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne Universitetin
Shteteror te Tiranes dega gjuhe-letesi ne vitin
1976
• Ushtroi profesionin e mesueses nga viti 1977
ne shkollat Llakatund ,Orikum dhe aktualisht
punon mesues ne shkollen e mesme “
Mustafa Qemal Ataturk “
• Vazhdimisht esht e vleresuar per pasionin e
saj si mesuese e letersise si dhe per nje
korrektesi si mesues dhe edukatore ne
maredhenie me nxenesit dhe koleget .
• LENICA BABE
Lindur : 20.01.1952 ne Vlore
• Mbaroi studime e larta ne degen bio-kimi ne
vitin 1971 ne Shkoder
• Ushtroi profesionin si mesuese ne vitet 19712010 ne Skrapar ,Lepenice,Qemal Gorishova
dhe 4 Heronjte , shkolle nga e cila doli edhe ne
pension .
• Eshte dalluar si mesuese dhe edukatore
vazhdimisht per rezultate te larta ne klasat ku
ka dhene mesim
• SHPETIM BESHTIKA
Lindur :17.03.1951 NE Vlore
• Kreu studimet e larta ne Universitetin e Tiranes
ne vitin 1972 dega bio-kimi
• Ushtroi profesionin si mesues dhe drejtues nga
viti 1973-1998 ne Kukes, Lapardha, Rilindja
• Nga viti 1998- 2004 specialist I lendes bio-kimi
ne DAR
• Ne vitin 2004 dhe ne vazhdim ne shkollen
Z.Lelo
• Dallohet per nje mesim dhenie cilesore ,per nje
pergatitje te larte shkencore dhe metodike dhe
per nje komunikim te ngrohte me nxenesit dhe
koleget e tij .
MARJETA DUMANI
Lindur : 08.09.1951 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta dega bio-kimi ne vitin
1971 ne Shkoder
• Ushtroi profesionin si mesuese nga viti 1971
deri 2010 ne Fushe Kruje ,Regjepaj ,Babice e
Madhe ,Orikum Llakatund Xhyherine dhe ne
shkollen L.Sallata si mesuese dhe drejtuese
,shkolle nga e cila doli ne pension
• Ne punen e saj eshte dalluar per nje pergatitje te
larte shkencore dhe metodike .Si mesuese dhe
edukatore vazhdimisht ka gezuar respektin e
nxenesve , te prinderve dhe kolegeve te saj
NIKOLLAQ QIRKO
Lindur ; 09.07.1944 ne Narte Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne Universitetin e
Tiranes dega fizike ne vitin 1966
• Ushtroi profesionin e mesuesit dhe drejtuesit
prej 40 vjetesh ne istitucione te ndryshme
arsimore te rrethit .Nikollaqi ka dhene nje
kontribut te vlefshem si metodist ,por edhe si
specialist ne Drejtorine Arsimore ,ku ai punoi
deri ne vitet e daljes ne pension .Gjate gjithe
jetes se tij eshte dalluar si njeri kerkues
,sidomos ndaj vehtes dhe si rezultat I kesaj ai
eshte perdorues I 3 gjuheve te huaja dhe I disa
programeve kompjuterike
SEZAI HOXHA
Lindur : 11.11.1947 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne vitin 1967 dega gjuhe
–letersi ne Shkoder
• Ushtroi profesionin e mesuesit pa nderprerje nga
viti 1967-2011 ne shkollat Bashaj ,Llakatund dhe
ne shkollen Lef Sallata ku dhe doli ne pension
• Per aftesite e tij shkencore dhe metodike
vazhdimisht I eshte terhequr mendimi pe
rkualifikimin e mesuesve .Ne punen e tij eshte
dalluar per nje pasion profesional dhe ekzigjence
shkencore.
DONIKA SHARRA
Lindur : 27.12.1950 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne vitin 1973 dega
histori-gjeografi ne Shkoder
• Ushtroi profesionin e mesuesise dhe
drejtuesit nga viti 1973-1980 ne Skrapar
dhe malesi
• Nga viti 1988 dhe vazhdim mesuese dhe
drejtuese ne shkollen M.Çakerri
• Ne punen e saj si mesuese dhe drejtuese
eshte dalluar per nje pergatitje te larte
shkencore dhe organizative si dhe
gjithmone ka rezatuar portretin e nje
mesuese edukatore .
SHQIPE DUMI
Lindur : ne 1935 ne Korçe
• Mbaroi studimet e larta ne vitin 1956 ne
Tirane ,dega gjuhe –letersi
• Ushtroi profesionin e mesueses prej 30
vjetesh ne disa shkolla te qytetit te Vlores
• Ne punen e saj si mesuese eshte dalluar per
pergatitjen e larte shkencore ,per
komunikimin e ngrohte dhe te embel me
nxenesit ,koleget dhe prinderit . Megjithese
kane kaluar vite ,por portreti I mesuese
Shqipes rrezaton figuren e nje mesuese model
qe u karakterizua nga korrektesia
profesionale dhe shoqerore nga devotshmeria
dhe perkushtim ne pune
VANGJEL
BOJAXHI
Lindur :24.11.1952 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta dega matematike-fizike
ne vitin 1974 ne Shkoder
• Ushtroi profesionin e mesusise nga viti 1974 1995 ne fshatrat e rrethit Vlore
• 1995 dhe vazhdim ne shkollat 15 Tetori ,M.Posio
dhe J.Minga
• Ne punen e tij si mesues matematikes eshte
dalluar per nje ciles te larte ne zbatimin dhe
realizimin e programeve mesimor si dhe per nje
pune te dalluar ne pergatitjen e talenteve te reja
ne lenden e matematikes ku me nxenesit e tij ka
fituar vende nderi brenda dhe jashte Atdheut ne
Olimpiadat e matematikes te arsimit 9 vjeçar
HENA SHEHU
Lindur : 29.03.1951 ne Erseke
• Mbaroi studimet e larta ne vitin 1972 dega
gjuhe –letersi ne Elbasan
• Ushtroi profsionin si mesuese nga viti 19691998 ne Erseke
• Nga viti 1998- 2008 mesuese ne shkollen
M.Posio, shkolle nga e cila doli dhe ne pension
• Eshte dalluar per korrektesen e saj ne procesin
e mesimdhenies dhe ne punen e saj edukative
me nxenesit .
SOFIKA PAPAKRONI
Lindur : 31.10.1958 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne degen dirigjim ne
vitin 1981 ne Institutin e Lartet e Arteve ne
Tirane
• Prej 31 vjetesh ka punuar si mesuese ne
shkollen e mesme artistike Naim Frasheri
• Eshte dalluar si specialist dhe drejtuese e
muzikes .Ka krijuar me nxenesit e saj
vazhdimisht maredhenie te rregullta per
edukimin e tyre professional dhe kulturor
.Vazhdimisht ka gezuar respektin e nxenesve
dhe kolegeve
ANETA REXHEPI
Lindur : 09.02.1961 ne Durres
• Mbaroi studimet e larta dega Histori-gjeografi
ne vitin 1983
• Ushtron profesionin e mesueses nga viti 1983
dhe ne vazhdim duke punuar ne Durres ,Musa
.Çakerri ,Ismail .Qemali dhe aktualisht si
zv/drejtore ne shkollen Teli.Ndini
• Eshte dalluar ne punen e saj si mesuese per nje
pergatitje te larte shkencore dhe metodike
.Krijon maredhenie te rregullta me nxenesit dhe
koleget e saj .Merr persiper dhe realizon
projekte dhe ide te reja ne fushen e
eksperimentit pedagogjik .
EVLLOQI LLANAJ
Lindur ; 18.10.1951 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne degen bio-kimi ne
vitin 1977 ne Tirane
• Ushtroi profesionin e mesuesise nga viti 1978
-2010 ne Mesaplik ,Dellenje ,Rilindja dhe
28Nentori,shkolle e cila doli ne pension
• Eshte dalluar si mesuese korrekte , e dashur
me nxenesit dhe e respektuar nga kolektivat
ku ka punuar
MELEQE LUZI
Lindur : 15.10.1951 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta dega matematike –
fizike ne vitin 1975 ne Shkoder
• Nuk ushtroi profesionin e mesuesise prej shume
vitesh per arsye politike
• Fillon punen ne profesionin e bukur te mesueses
ne vitin 1992 -2011 ne shkollen M.Posio
• Me portretin e saj si mesuese dhe edukatore ka
rezatuar cilesite me te mira ne pergatitjen e saj
shkencore dhe metodike si edhe nje edukatore
me perkushtimin e nje nene ne edukimin e
femijeve qe I mesoi dhe edukoi ne keto vite
,prandaj ata do ta mbajne mend per fjalen e saj
te ngrohte dhe pasionin e nje mesuese te mire .
VELIKO GAÇE
Lindur : 2709.1947 ne Terbaç Vlore
• Mbaroi studimet e larta dega matematikefizike ne vitin 1968 ne Shkoder
• Ushtroi profesionin e mesuesise nga viti 19682011 ne Fier ,Ballsh,,Llakatund dhe 15 Tetori
,shkolle nga e cila doli ne pension
• Velikua ka qene nje mesues sistematikqe ka
dashuruar vazhdimisht profesionin e mesuesit
,duke reflektuar nje korrektese shkencore dhe
pedagogjike .Kudo qe ka punuar ka gezuar
respektin e nxenesve ,prinderve dhe kolegeve.
DONIKA ÇURRI
Lindur : 12.11.1951 ne Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne degen ekonomik
ne vitin 1974 ne Tirane
• Nga viti 1975- 1998 ka punuar si
kryellogaritare ne Drejtorine Arsimore Vlore
• Nga 1998 – 2011 punoi si mesuese ne
shkollen e mesme Tregtare ne lendet
profesionale
• Eshte dalluar per nje komunikim te mire me
nxenesit dhe koleget .Ka qene e
perkushtuar per nje aftesim te mire
shkencor dhe professional te nxenesve .
IRMA NASTO
Lindur : 23.08.1958
• Mbaroi studime e larta ne 1980 dega muzike ne
Institutin e Larte te Arteve Tirane
• Prej 32 vjetesh ka punuar si mesuese ne shkollen
e mesme Artistike Naim Frasheri
• Eshte dalluar per profesionalizmin e saj novator ,
per nje pune te kujdeseshme individuale dhe
kolektive me nxenesit e saj ,eshte nje veprimtare
artistike e palodhur brenda dhe jashte shkolle .
FATMIRA SEFERI
Lindur : 28.01.1953 ne Elbasan
• Kreu studimet e larta ne degen
matematike –fizike ne 1975 ne Shkoder
• Ushtroi profesionin e mesuesit nga viti
1975 dhe ne vazhdim ne fshatrat e rrethit
Vlore dhe prej disa vitesh ne shkollen 24
Maj
• Fatmira vazhdimisht perpara nxenesve
eshte prezantuar si n je mesuese cilesore
argumentuese ne lenden e fizikes
MYRTEZA MUÇO
Lindur :18.04.1947 ne Tragjas, Vlore
• Mbaroi studimet e larta ne vitin 1971 dega
inxhinjeri mekanike ne Tirane
• Ushtroi profesionin e mesuesise nga viti 19792010 si pergjegjes I byrose teknike te shkolles
dhe pergjegjes I bazes prodhuese .Ka bere nje
pune te kujdeseshme per aftesimin teknik te
nxenesve te kesaj shkolle dhe pasurimin e
kabineteve te lendeve profesionale .Eshte
dalluar per nje pune sistematike dhe per nje
korrektese zyrtare .

similar documents