Aarseth - Blogg - Høgskolen i Oslo

Report
Familielivet
Helene Aarseth
NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus
Familie > < ungdom
I dag?
Ungdom
Familie
Ungdommens familieliv
er fornøyd med foreldrene sine
stoler på foreldrene
opplever fellesmåltider med familien som
hyggelige
opplever at foreldrene kjenner vennene deres
deler foreldrenes verdier
Likevel bekymring…
For lite opprør?
Ungdom for hjemmekjære
For tilpasningsvillige
For veloppdragne
Helikopterforeldre?
For likeverdige – senest i DN mandag denne uke
For mye tilrettelegging
For lite disiplin og krav
Gårsdagens målestokk?
«Finne sin plass»
disiplin og krav
‘ytrestyring’
opprør
«Finne seg selv»
ansvar og motivasjon
‘indrestyring’
stress
Nye krav og nye familier
Nære relasjoner ny betydning
‘laboratorium’ for mening, retning, tilhørighet
Foreldre-barn en ‘nærere relasjon’
mer likeverdighet – ansvar
mer felles interesser – motivasjon
mer delt livsverden – tilhørighet
Ungdom
familie
Ikke tilpasningsdyktige og tilbakeskuende?
Ikke forkjælte og overbeskyttet?
‘Tar tiden på pulsen’?
Nye familieliv - nye krav

similar documents