Temperaturoptimering

Report
Temperatur optimering
Claus Nilsson, Sales Engineer, 7T
Søren K. Christensen, Section Manager DH, COWI AS
#
1
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Temperaturoptimering
Hvorfor temperaturoptimering
#

for at reducere varmetabet, således at fjernvarme bliver mere
konkurrencedygtig i forhold til andre forsyningsformer.

for at kunne udnytte andre energikilder bedre (højere
virkningsgrad) ved lavere temperatur: geotermi, varmepumper,
solvarme, biomasse–røggaskondensering og CHP .

for at få mulighed for at benytte andre materialer ved lavere
temperaturer, eksempelvis Alupex-rør.

for at reducere udgiften til vedligeholdelse.
2
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Temperaturoptimering
Man skal overordnet skelne mellem temperaturoptimering i
designfasen og i driftsfasen

Design af nye anlæg
–

Driftsoptimering af fremløbstemperaturen, således at der kun
leveres den lovede fremløbstemperatur på de kritiske
temperatursteder i nettet
–
#
Lavtemperaturanlæg, eksempelvis 50/25 ºC (normalt er 80/40 ºC)
Temperaturstyring, eksempelvis TERMIS TO.
3
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Temperaturoptimering i designfasen

#
Projekt: Lystrup ved Århus, Danmark
4
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Demonstration i bebyggelsen Lærkehaven i
Lystrup nord for Århus
Bygherre: Boligforeningen Ringgården
Plan over Ringgården – Nye
lavenergi klasse 1 rækkehuse
#
5
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Demonstration af lavtemperaturfjernvarme til
lavenergibyggeri, Lystrup (nord for Århus)
#

lavenergiklasse 1 rækkehuse: 40 boliger + 1 fælleshus = i alt 4115 m²

Årligt behov, rumvarme + varmt brugsvand: 130 MWh/år

To rækkehusstørrelser: 87 m² og 110 m² ~ effektbehov 2,9 og 3,3 kW

11 stk. fjernvarmebeholderunits (ny type), dim. effekt 2,9-3,3 kW

30 stk. gennemstrømningsvarmevekslerunit, dim. effekt 32 kW

Forsyningseffekt 150 kW
6
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Demonstration af lavtemperaturfjernvarme til
lavenergibyggeri, Lystrup (nord for Århus)
#

Maksimum trykniveau: 10 bar(g)

Min temperatur hos forbruger: 50 °C

Termostatiske omløb (bypass) for enden af
hver gadeledning til opretholdelse af 50 °C
ved alle forbrugere

Afkøling, design: 25 °C

Maksimum hastighed: 2,0 m/s

Minimum differenstryk: 0,3 bar

Pumpe: Lille flow og stor løftehøjde

Flowinterval: 0,8-12 m³/h

Serie 2 twinrør:
–
Alupex ø14-14 til ø32-32
–
Stål DN 32-32 til DN 50-50
Forsyning fra
Lystrup
Fjernvarme
7
29 Sep 2010
Vekslercentral og
pumpe
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Tværsnit af LOGSTORS prototyperør 14/14/110 mm
(fremløb-/retur-/kappediameter)
Indvendig rør diameter = 10 mm
varmeledningstallet, λ, er 0,023 W/(mK)
#
8
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Fjernvarme Unit
#
9
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Gennemstrømningsvarme
vekslerunit
Demonstration af lavtemperaturfjernvarme til
lavenergibyggeri, Lystrup (nord for Århus)
#
10
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Demonstration af lavtemperaturfjernvarme til
lavenergibyggeri, Lystrup (nord for Århus)
#
11
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Demonstration af lavtemperaturfjernvarme til
lavenergibyggeri, Lystrup (nord for Århus)
Konklusioner:
#

Varmetab reduceret fra ca. 35 til 15%.

Årligt varmetab med traditionelt system: 70 MWh ~ 37.000 DKK inkl. moms.

Årligt varmetab med lav. temp. design: 23 MWh ~ 12.000 DKK inkl. moms,
dvs. en besparelse på 25.000 kr. årligt.

Investering reduceret med ca. 25% (fra ca. 400.000 til ca. 300.000 DKK).

System inklusive fjernvarmebeholderunits fungerer med 50°C!
12
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Temperaturoptimering i driftsfasen
#
13
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
TERMIS, Temperaturoptimering
Normal
Temperaturoptimering
Inlet temperature
Inlet temperature
Consumer temperature
#
14
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Temperature, consumer (min 56°C)
TERMIS – Sådan kommer du igang
Start offline og få det optimale udbytte med operation
TERMIS Basis
TERMIS Operation
TERMIS
Temperaturoptimering
#
15
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
TERMIS temperaturoptimering
Temperaturoptimering
Eksterne data
Data
Målinger P, Q, T
SRO
Fuldt integreret i jeres
Manager
SRO-system
Setpunkter
Hydrauliske forkundskaber
Setpunkter
Målinger
ikke nødvendige
Vejrdata
Vejrprognose
Vejrtjeneste
(f.eks. via Internet)
TERMIS
Model
Temperatur-
optimering
#
16
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Enkelt at komme igang
KE-plot (Realtid)
#
17
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Eksempel på temperaturoptimering i KE
#
18
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
Referencer: TERMIS temperaturoptimering




#
Københavns Energi
1250 MW
–
20 mio. kr.
Årlig besparelse
Brøndby
75
–
0,8 mio. kr.
Årlig besparelse
MW
Kalundborg
80 MW
–
1,5 mio. kr.
Årlig besparelse
Høng
12 MW
–
0,2 mio. kr.
Årlig besparelse
19
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet
TERMIS referencer
#

Tallinna Küte, Estonia

Vilnius,
Lithuania

Beijing,
China

UlaanbaaTar, Mongolia
20
29 Sep 2010
Temperatur Optimering i Fjernvarmenet

similar documents