9263511

Report
EL SERVEI DE
RELACIONS
INTERNACIONALS
Principals activitats i indicadors
Helena Martínez
Cap del Servei
Abril, 2008
Barcelona, España.
www.barcelonatech.upc.edu
UNITAT DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS
Nous programes de mobilitat gestionats al
SRI des de 2006:
> Ajuts Bancaja per a estudiants que marxen
> Ajuts de viatge UPC per a estudiants que marxen
> Ajuts Àsia UPC per a estudiants que marxen
> Ajuts mobilitat estudiants màsters universitaris
> Ajuts mobilitat estudiants en Doctorats amb Menció de qualitat
> Ajuts Àsia UPC per a estudiants que venen
> Ajuts Erasmus a estudiants en pràctiques a empreses a l’estranger
> Ajuts Sèneca per estudiants que arriben
UPC Socios académicos estratégicos
UNITECH University Network
PERSONAS
> 2.627 Personal Docente e Investigador (900 Tiempo parcial)
> Personal de administración y servicios
> Personal investigador no-permanente
> Estudiantes de grado
> Estudiantes de máster universitario
> Estudiantes de doctorado (60% internacionales)
Escola Universitaria
UPC. ON ESTEM
www.barcelonatech.upc.edu

similar documents