kub

Report
Колко най-малко кубчета от показаната конструкция от
8 малки кубчета трябва да се преместят, за да се
получи един голям куб?
Развивка на куб



 



 





Колко кв. см хартия е необходима за
облепване на тяло, съставено от кубчета
с ръб 1 см?
Изгледът на конструкцията
“отгоре” е:
10 кубчета са залепени, както е показано
на чертежа. Колко е лицето на
повърхнината на полученото тяло?
Куб се състои от 27 еднакви кубчета.
На колко от тях се виждат само две стени?
а) 8;
б) 6; в) 12;
г) 24
От куба са извадени трите централни
стълба и кубът е потопен в боя.
Колко са кубчетата с 3 оцветени
страни?
Колко са кубчетата с 4 оцветени
страни?
Бели кубчета са подредени така, че се е
получила пирамида. След това е
напръскана със зелена боя.
Определете броя на кубчетата, които:
а) нямат зелена стена
б) имат една зелена стена
в) имат две зелени стени
г) имат три зелени стени

similar documents