Verslag sessie 8 – Transformatie naar voren

Report
Sessie 8:Transformatie naar wonen
Door Marja Elsinga (OTB/TU Delft), Ton van der Pennen (OTB/TU Delft), Erik Pasveer (Gemeente
Den Haag)
De herontwikkeling van de Binckhorst in Den Haag was het centrale thema van deze sessie. In het
verleden waren in dit gebied verschillende industrieën gevestigd. Een deel daarvan is in de loop der
jaren naar elders vertrokken. Een bekend voorbeeld is de voormalige Laurens-sigarettenfabriek, ook
onder de naam Caballero Fabriek bekend, die in 1995 naar Zevenaar is verplaatst. Het
leeggekomen fabrieksgebouw is in 2006 herontwikkeld tot bedrijfsverzamelgebouw voor de
creatieve sector.
Voor de toekomst staat een verdere ontwikkeling van het gebied naar een gemengde woon en
werkomgeving gepland. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het een gebied met ongeveer 5.000
woningen wordt. Dit proces zal stapsgewijs en flexibel worden ingezet aangezien er op dit moment
nog niet overal gewoond/gewerkt kan worden vanwege de milieuzones van een aantal gevestigde
bedrijven. Het betreft een proces waar de term ‘situationele gebiedsontwikkeling’ aan verbonden kan
worden. De leegstaande panden vormen daarbij een “blessing in disguise”. Het geeft ruimte voor
pioniers en fungeert als aanvliegwiel voor de ontwikkeling. Om dit te faciliteren is er door de
gemeente geen strak en vast omkaderd plan gemaakt. Het gebied zal stukje bij beetje aangepakt
worden. Mensen krijgen de ruimte om zelf hun woning (te laten) bouwen. Het is een vernieuwde
vorm van gebiedsontwikkeling waar durf voor nodig is. “Het is namelijk zeker dat het gebied zal
veranderen, maar het is nog onzeker waartoe dit zal leiden”.
1

similar documents