T echnologievoordemens Zorgbehoevenden Mensen in de

Report
 +34 663 208 716
@FostonNL
www.foston.eu
Technologie voor de mens
Zorgbehoevenden
Vanuit onze visie ontwikkelen wij techniek ter verbetering van de
kwaliteit van leven voor mensen met een zorgvraag op het gebied
van veiligheid, zelfstandigheid en waardigheid. Met onze
technologieën kan er voor de bewoner (met of zonder zorgvraag)
een veilige omgeving gecreëerd worden. Het creëren van een fijne
omgeving waarbij veiligheid, zekerheid en zelfstandigheid voorop
staan. Samen met de zorgverantwoordelijke bieden wij een
oplossing wat het dagelijks leven ondersteund en waarbij de
bewoner niets merkt van de ondersteunende systemen. Het thuis
voelen in een vetrouwde of nieuwe omgeving is wat telt voor de
bewoner.
Mensen in de zorg
Het werken in de zorg is een taak met veel verantwoordelijkheid.
Familie en vrienden geven (noodgedwongen) de zorg van hun geliefden
uit handen. Wij streven er naar om dit belangrijke werk zo goed
mogelijk te faciliteren. Met een geïntegreerd systeem, waarin wij de
beste technologieën samen laten werken, krijgen verpleegkundigen de
hulp, het overzicht en de juiste informatie die het werk makkelijker
maken. Door middel van de juiste technologie ervaren zorgverleners
meer zekerheid en veiligheid. Daarnaast kunnen zorgverleners sneller
en adequater reageren op situaties en worden valse alarmen
geminimaliseerd. Met ons software platform ControlCenter10, kan er
een op maat gemaakte oplossing ontwikkeld worden.
Het management
Het leveren van de beste zorg is een uitgangspunt die velen met
ons zullen delen. Met ControlCenter10 leveren wij een platform met
vele voordelen voor managers in de langdurige zorg. Het inzetten
van ons integratie- en controlling platform levert vele voordelen op
in de informatievoorziening, het rendement, de inzet van middelen,
onderhoudskosten en het biedt de mogelijkheid om kostbare
investeringen op het gebied van verpleegoproepsystemen of
gebouwautomatiseringen gefaseerd in te voeren. Daarnaast, biedt
ControlCenter10 de mogelijkheid om een selectie van producten en
merken toe te voegen aan het bestaande systemen netwerk. Op
deze manier kiest u voor een op maat gemaakte oplossing.
+34 663 208 716
@FostonNL
www.foston.eu
Een complete oplossing
ControlCenter10
ControlCenter is 15 jaar geleden voor het eerst geïmplementeerd op een zorggerelateerde locatie. Na
de lancering is het systeem in samenwerking met onze klanten, zorggroepen en verpleeg- en
verzorginghuizen, constant verbeterd. ControlCenter10, de laatste versie van het platform, is een
speciaal voor de langdurige zorg ontwikkelde integratie- en controlling software voor verpleegoproep
en gebouwautomatisering systemen. Met behulp van ControlCenter10 kunnen alle systemen (nieuw en
oud), ongeacht het merk of fabrikant, gemonitord worden vanuit één overkoepelend platform met een
vriendelijk en intuïtieve interface.
Op maat gemaakt
Met ControlCenter10 kunt u voor uw eigen
zorglocatie, een op maat gemaakte oplossing
samenstellen. Het integratieplatform is vanuit
het oogpunt van de eindgebruiker ontwikkeld,
om die reden is ControlCenter10 dan ook
onafhankelijk van merk en fabrikant. Dit
betekent dat uw huidige systeem, ongeacht
het merk, kan worden aangevuld met de
nieuwste technologieën en/of specifieke
producten van andere merken. Middels onze
integratie techniek kunt u kiezen uit het beste
van elk merk en daadwerkelijk implementeren
wat uw locatie of uw bewoners nodig hebben.
Uw huidige systeem is op deze manier, wat
betreft de technologie en de geleverde zorg,
klaar voor de toekomst.
Bespaar op investeringen en onderhoud
Een belangrijke waarde van het gebruik van ControlCenter10,
is het besparen op investeringen en onderhoud. Door gebruik
van het integratieplatform kan het (goed werkende) huidige
systeem samenwerken met een nieuw systeem of product.
Hierdoor kan een doorgaans hoge investering gefaseerd
uitgevoerd worden en nieuwe technieken langzaam
ingevoerd worden. Dit betekent niet dat
verpleegoproepsystemen naast elkaar werken, zoals andere
leveranciers deze oplossing aanbieden, maar met
ControlCenter10 werken de systemen daadwerkelijk met
elkaar. Dit resulteert in het terug dringen van de hoeveelheid
dure hardware en een bezuiniging op de onderhoudskosten.

similar documents