Paweł Budrewicz Ustawa o transporcie drogowym Do dn. 20

Report
Paweł Budrewicz
Co się nie zmieni? – Nowe prawo a
rynek usług spedycyjnych
Przybliżenie wpływu regulacji ustawy
o transporcie drogowym
na rynek spedycji
Ustawa o transporcie drogowym
Do dn. 20-10-2005r.:
Transportem drogowym było podejmowanie i
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przewozu
osób
lub
rzeczy
pojazdami
samochodowymi. Transport był albo krajowy (jazda
pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia
podróży i przejazdu oraz droga są na terytorium RP),
albo międzynarodowy (jazda pojazdu między
miejscem początkowym i docelowym odbywa się z
przekroczeniem granicy RP).
Ustawa o transporcie drogowym
Od dn. 21-10-2005r.:
Transportem drogowym jest podejmowanie i
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przewozu
osób
lub
rzeczy
pojazdami
samochodowymi
oraz
pośrednictwo
przy
przewozie rzeczy.
Definicja transportu krajowego i międzynarodowego
nie zmieniła się.
SKUTEK
Spedytor – żeby móc wykonywać działalność –
musi uzyskać licencję na transport (przewóz).
A spedytor międzynarodowy, nawet jeśli
nigdy nie zleci przewozu krajowego, musi
mieć licencję na transport (przewóz) krajowy.
Kodeks cywilny
Spedytor może sam dokonać przewozu. W
tym wypadku spedytor ma jednocześnie
prawa i obowiązki przewoźnika.
– art. 800 kc
Czym jest spedycja?
Spedycja to wykonanie określonych rodzajowo bądź konkretnych
czynności związanych z zorganizowaniem nadania albo odbioru
przesyłki lub podjęcie się innych czynności związanych z
przewozem.
Zakres czynności: doradztwo co do warunków przewozu i wyboru
trasy, przygotowanie przesyłki do przewozu, wybór przewoźnika i
zawarcie
umowy
przewozowych,
o
przewóz,
ubezpieczenie
przygotowanie
przesyłki,
rozładunek, przechowanie przesyłek.
dokumentów
załadunek
lub
Nowe przepisy
• definicja i rola bazy eksploatacyjnej
• nowe warunki uzyskania licencji
• sposób potwierdzenia spełnienia warunków
• szczególne
uprawnienia
Głównego
Inspektora Transportu Drogowego
• zasady kontynuacji licencji posiadanych
obecnie
Problem
Wbrew historycznej roli spedycji i wbrew
potrzebom
rynku
(konfekcja,
logistyka,
magazyny) spedycja jest obecnie postrzegana
jako rodzaj przewozu.
Rozwiązanie
• Powrót do regulacji – definicji transportu –
sprzed 21-10-2005r.
• Wyodrębnienie licencji spedycyjnej,
obejmującej także przewóz na podstawie art.
800 kc.
Dziękuję za uwagę. Paweł Budrewicz
ul. Ogrodowa 28/30 lok. 324, 00-896 Warszawa
tel. (22) 203 61 10 :: fax (22) 244 23 15
[email protected]
www.kancelaria-lex.com.pl

similar documents