Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Report
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce
nadinsp. Krzysztof Gajewski
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
VI Międzynarodowa Konferencja Policyjna
Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 - nowe wyzwania dla Policji oraz innych
służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego
Warszawa, dn. 16 – 17 kwietnia 2013.
30000000
Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce
na przestrzeni lat na tle liczby zarejestrowanych pojazdów
10000
9000
24 189 370
25000000
8000
7901
7000
20000000
6000
15000000
5000
4189
9860739
4000
10000000
3571
3000
2000
5000000
Liczba pojazdów
1000
Zabici
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
0
0
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2012 roku w porównaniu do 2011
- 3709
- 7,5%
-3019
-7,5%
- 618
-14,8%
Dynamika śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie 2011/2012
Procentowy udział przestępstw drogowych w stosunku do
wszystkich przestępstw na przestrzeni lat
Porównanie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, zabójstw
samobójstw, utonięć na przestrzeni lat
6294
5827
6000
5640
5712
5534
5000
4947
5583
5444 5243
5437
4893
4971
4572
5100
4621
4634
4198
4087
4090
4384
4000
3964
Zabici w wypadkach drogowych
Zabójstwa
Samobójstwa - zgony
Utonięcia
3000
3571
3907
3839
3530
3569
2000
675
741
661
790
564
720
583
816
564
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
0
789
479
684
748
729
452
468
369 396
702
20
12
525
928
20
11
1000
20
10
1007
20
09
1169
20
08
1158
565
436
Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Zachowania uczestników ruchu
drogowego
Drogi
Pojazdy
Warunki pogodowe
0,4%
wypadków
0,7%
wypadków
Rodzaj drogi
Długość w
km
autostrady
1368
drogi eksperesowe
1062
drogi krajowe
18520
drogi wojewódzkie
28536
drogi powiatowe
126924
drogi gminne
209333
Wypadki drogowe według rodzaju drogi w 2012 roku
Wypadki
Zabici
Ranni
Rodzaj drogi
Ogółem
%
Ogółem
%
Ogółem
%
Autostrada
247
0,7
44
1,2
390
0,9
Droga ekspresowa
144
0,4
36
1,0
220
0,5
O dwóch jezdniach
jednokierunkowych
4 915
13,3
307
8,6
6 012
13,1
Jednokierunkowa
1 238
3,3
47
1,3
1 437
3,1
Dwukierunkowa,
jedno jezdniowa
30 502
82,3
3 137
87,8
37 733
82,4
Droga
Sprawcy wypadków drogowych w 2012 roku
Ofiary wypadków drogowych w 2012 roku
Zabici
Ranni
Pasażerowie;
658; 18%
Kierujący;
1 756; 50%
Piesi; 1 157;
32%
Pasażerowie;
14 235; 31%
Kierujący; 21
863; 48%
Piesi; 9 694;
21%
Główne przyczyny wypadków z winy kierujących
prędkość: nadmierna i niedostosowana do panujących warunków ruchu
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (nieprawidłowe
przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu)
Główne przyczyny wypadków z winy pieszych
„wtargnięcie” na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym
wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody
wejście na jezdnię przy czerwonym świetle
Bezpieczenstwo pieszych w latach 2008 – 2012
Wypadki drogowe w poszczególnych miesiącach 2011 i 2012 roku
Wypadki drogowe w poszczególnych dniach tygodnia 2012 roku
niedziela 11,5%
poniedziałek 15,0%
wtorek
13,9%
sobota
14,1%
środa 14,1%
Piątek
16,6%
czwartek 14,8%
0.
5
1- 9
1.
5
2- 9
2.
5
3- 9
3.
5
4- 9
4.
5
5- 9
5.
5
6- 9
6.
5
7- 9
7.
5
8- 9
8.
5
9- 9
10 9.5
-1 9
11 0.5
-1 9
12 1.5
-1 9
13 2.5
-1 9
14 3.5
-1 9
15 4.5
-1 9
16 5.5
-1 9
17 6.5
-1 9
18 7.5
-1 9
19 8.5
-1 9
20 9.5
-2 9
21 0.5
-2 9
22 1.5
-2 9
23 2.5
-2 9
3.
59
0-
Wypadki drogowe w 2012 roku wg godzin
4000
3500
400
Wypadki
Ranni
Zabici
0
350
3000
300
2500
250
2000
200
1500
150
1000
100
500
50
0
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie I-III.2012/2013
I-III’2012
I-III’2013
9 224
7 638
7 377
6 178
-1147
(-16,2%)
-174
(-23,3%)
746
Wypadki
Zabici
-1582
(-17,2%)
572
Ranni
Dziękuję za uwagę
nadinsp. Krzysztof Gajewski
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
VI Międzynarodowa Konferencja Policyjna
Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 - nowe wyzwania dla Policji oraz innych
służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego
Warszawa, dn. 16 – 17 kwietnia 2013.

similar documents