Downloads - Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Report
KESPER COLLEGE
Het Kesper College verzorgt onderwijs aan leerlingen
met veelal een internaliserende problematiek. De
leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als
gevolg van psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. De uitstroombestemming is vervolgonderwijs , MBO en HBO.
Het Kesper College biedt duidelijkheid, voorspelbaarheid en (bege)leiding en ziet het als haar opdracht om
leerlingen dusdanige onderwijsleersituaties aan te
bieden, dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als in
cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren
waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan
hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met
dromen en mogelijkheden. Ouders worden begeleid
om hun kind hierin te ondersteunen.
Over Horizon
Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit doen we op meerdere locaties in Zuid-Holland en Gelderland. Kernelementen in ons handelen
zijn verbinding maken, verantwoordelijkheid nemen,
mensen aanspreken en verantwoordelijk maken
voor hun eigen leven. Voor veel cliënten is een
gedragsverandering nodig om weer grip te krijgen.
Het vernieuwen van de gezagsverhoudingen is hier
een wezenlijk onderdeel van. Dit is leidend in zowel
ons speciaal onderwijs als onze jeugdzorg.
Voor meer informatie: www.horizon.eu/kesper-college
Kesper College
Nansenstraat 40
2806 HM Gouda
T: 0182 511499
E: [email protected]
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Mozartlaan 150
@Horizonjeugd
3055 KM Rotterdam
T: 0800 45 67 899
E: [email protected]
/company/horizon-jeugdzorg
/horizonjeugdzorg
/horizonjeugdzorgonderwijs

similar documents