DIPLOMSKE NALOGE

Report
DIPLOMSKE NALOGE
mentor Matija LOKAR
PRAKTIČNA MATEMATIKA
TEMATIKE
Uporaba računalnikov in rač. tehnologije pri
poučevanju
 Praktično: priprava gradiv s področja matematike
(npr. diplomska naloga, ki predstavi način priprave
gradiv, ki podpirajo poučevanju kotnih funkcij) – za
primer gradiv glej npr. www.nauk.si
 Bolj "teoretično": proučitev določenih tehnologij in
pristopov (npr. DN, ki razloži, kaj je SCORM in
Common Cartridge ali pa DN na temo QTI (standard,
ki predpisuje način, kako se sestavljajo računalniško
podprta testiranja)
 "mešanica": obravnava nekega pojma, pristopa, ter
potem priprava tudi praktičnega zgleda / npr. DN na
temo uporabe tabličnih računalnikov (iPAD, Samsung
Tab …) – teoretična razprava o možnostih ter
praktična priprava prikaza določenih aplikacij /
E-gradiva in E-učbeniki
Vse v povezavi s pripravo učnih gradiv v elektronski
obliki
 Gradiva kot so na www.nauk.si
 Sodelovanje pri razvoju portalov www.nauk.si ,
www.dedi.si, lokar.fmf.uni-lj.si/www/ROM/, …
 Video vodiči
 Razvoj appletov z GeoGebro
 Predelava določenih orodij v "slovenski prostor" – npr.
slovenska različica primerov, kot so npr. na http://i2geo.net
 "You Tube" filmi, ki kažejo reševanje določenih
matematičnih nalog ali uporabo računalniških programov
(MATLAB, Mathematica, …)
Študij idej o tem, kakšen naj bi e-učbenik prihodnosti
Programski jeziki
 Proučitev določenega novega programskega jezika (npr. F#,
Scratch, …)
 Priprava sklopa gradiv za poučevanje določenega prog. jezika
 Video vodič po zbirki nalog iz pythona
 Priprava sklopov testov namenjenih poučevanju določenega
programskega jezika
• Npr. sklop kvizov, vprašanj, namenjenih študentom 1. letnika pri učenju pythona
 Obravnava naprednih značilnosti določenega programskega
jezika
 Izjeme v pythonu / C# / javi … (bodisi primerjava pristopov, bodisi se
osredotočimo le na ne jezik)
 Spletno programiranje v pythonu (ali kakšnem drugem jeziku)
 Wiki za določen programski jezik
 Pripraviti wiki, ki vsebuje različne razlage, zbirko rešenih nalog, …
Wikiji / spletne učilnice
Različna orodja, ki nam pomagajo pri delu z wikiji
 Orodje, ki zna prestavljati strani iz wikija v wiki
 Orodje, ki iz wikija izloči vse povezave na neobstoječe
strani
 …
Praktična priprava Wikija
 MATLAB Wiki, WIKI za python, WIKI z rešenimi
maturitetnimi nalogami …
Moodle 2.0
 Proučiti novosti, spremembe, pripraviti navodila za
uporabo …
Tema v povezavi s
prakso/zaposlitvijo
Če v sklopu prakse (ali zaposlitve) delate na
določenem projektu s področja računalništva,
lahko projekt nadgradimo v temo diplomske
naloge
Možnost, da preko IMFM opravljate prakso pri
meni (v mojem kabinetu) – pomoč pri
pripravi gradiv, urejanju wikijev …
 Najdemo tudi temo, ki jo nadgradimo v diplomsko
nalogo
"Vaše teme"
Načeloma karkoli, povezano z
 Programiranjem, podatkovnimi strukturami,
algoritmi oziroma
 računalništvom nasploh
 Uporabo tehnologije pri učenju in izobraževanju
 Repozitoriji učnih gradiv
 E-gradivi
 Računaniškimi orodji pri matematiki
 …
Glej tudi
http://rc.fmf.unilj.si/matija/temeDiplome.htm (spisek
nekaj tem)
Diplome, pri katerih sem bil mentor:
 http://rc.fmf.uni-lj.si/matija/matija_lokar.htm
K 313 ali [email protected]
Če vas kaj od omenjenega zanima, se
oglasite
Posebej vabljeni tisti, ki bi opravljali
prakso

similar documents