Gyermek - pszichoszomatika

Report
Gyermek - pszichoszomatika
Sztancsik Veronika
Ajánlott irodalom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Császár Gy.: Pszichoszomatikus orvoslás, Medicina, Budapest, 1980.
Császár Gy.: Pszichoszomatika a gyakorlatban, Pszichoteam, Budapest, 1989.
Demcsákné Kelen Ilona: Pszichoszomatikus zavarok gyermek- és ifjúkorban.
Medicina, 1982.
Hoffmann, S. O. – Hochapfel: Neuróziselmélet, pszichoterápia és
pszichoszomatikus medicina, Medicina, Budapest, 2000.
Kopp M. – Berghammer R. (szerk.): Orvosi pszichológia, Medicina, Budapest, 2005.
Kulcsár Zs.: Korai személyiségfejlődés és énfunkciók (Pszichoanalitikus elméletek
biopszichológiai elemzésben), Argumentum, Budapest, 2006.
Kulcsár Zsuzsanna; Rózsa Sándor; Kökönyei Gyöngyi (szerk.): Megmagyarázhatatlan
testi tünetek I-II., ELTE Eötvös Kiadó, Budepest, 2004.
Mentzos, S.: A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Pszichoanalitikus
neurózistan klasszikus és új megközelítésben, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest,
2003.
Onnis, L.: Corpo e contesto. A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete,
Animula, Budapest, 1993.
A „pszichoszomatika” alapjai
A pszichoszomatikus medicina olyan elmélet,
kutatási irány és kezelési mód, mely a testi,
lelki és társadalmi kölcsönhatásokat vizsgálja
az emberi megbetegedések tekintetében:
keletkezésében, lefolyásában és kezelésében.
(Hoffmann-Hochapfel)
A „pszichoszomatika” alapjai 2.
• Holisztikus szemlélet
• Alexander: vegetatív idegrendszer, függőségi
konfliktus, konfliktus-specifikus szervválasztás, gyökere a korai anya-gyerek
kapcsolat
• Ma: alkalti, öröklött tényezők a szervválasztásban, bio-pszicho-szociális modell,
multifaktoriális betegség-modellek
Pszichoanalitikus betegség-modellek a
pszichoszomatikus orvoslásban
•
•
•
•
•
•
S. Freud, F. Alexander
M. Schur
Mitscherli
Uexküll
Alexitímia modellek
Freyberger
További betegség-modellek a
pszichoszomatikus orvoslásban
•
•
•
•
Tanuláselméleti
Stressz-modell
Rendszer-szemlélet
Pszicho-neuro-immunológia
(Korai) kötődés szerepe
Fogalmi tisztázás
• Pszichoszomatózis
• Konverziós neurózis
• Funkcionális zavarok, szomatizáció (BNO:
Szomatoform rendellenességek)
• Szomato-pszichés betegségek
+ pánikzavar, hipochondria, anorexia nervosa…
Csecsemőkor és pszichoszomatika
• Minden pszichés és szomatikus egyszerre…
• „regulációs zavarok”
Diagnosztikája: „A kora-csecsemőkori fejlődés
sokszínűsége, összetettsége, gyors változásai,
a csecsemő viselkedésének helyzet- és
kapcsolatfüggősége olyan dinamizmussal
szembesítik a szakembert, ami nem illeszthető
szigorú kategóriákba” (Hámori).
Csecsemőkor és pszichoszomatika /2.
•
•
•
•
Csecsemő-megfigyelések
Középpontban az anya-csecsemő kapcsolat
Fejlődéstani szempontú pszichopatológia
D. N. Stern elmélete a szelf-fejlődésről;
regulációs zavarok video-technikán alapuló
terápiás megközelítése
• DC:0-3R
Stern elmélete a szelf-fejlődésről
1. A bontakozó szelférzet (sense of an emergent
self) 0-2 hó →a szelférzet kialakulásának
kezdetét biztosító képességek
2. Magszelférzet (sense of a core self) 2-3 és 7-9
hó között → a magszelférzet összetevői
3. Szubjektív szelférzet (sense of a subjective self)
7-9 és 15-18 hó között →affektus összehangolás
4. Verbális szelférzet
15-18 hónapos kortól… →szimbolikus szelférzet
Narratív szelférzet a 3. évtől
Az anya-csecsemő pár megfigyelése
• Melyek a „klinikailag fontos” események?
• Mire kell/lehet figyelni?
• A kölcsönös reguláció egészséges mintázatának
jellemzői
• A kölcsönös reguláció patológiás mintázatai
• A klinikai ablak a csecsemőkor különböző
fejlődési szakaszaiban
• Csecsemőkori regulációs problémák fiziológiás
területenként
Ajánlott irodalom a csecsemőkori
regulációs zavarok témaköréhez
M. Dornes (1993): A kompetens csecsemő
Hédervári-Heller É. (2008): A szülő-csecsemő
konzultáció és terápia
D. N. Stern (1995): Az anyaság állapota
D. N. Stern (1985): A csecsemő személyközi világa
B. Cramer és F. Palacio-Espasa (1993): A babamama pszichoterápiák gyakorlata
XII. Családbarát Konferencia (2010):
Pszichoszomatikus betegségek csecsemő- és
kisgyermekkorban, Regulációs zavarok

similar documents