Bakırköydeki kamu zararları

Report
İstanbul un en güzel ve en kıymetli
yerleşim ve yeşil alanlarına ve 25 km deniz
sahiline sahip Bakırköy ilçemizde son 15 yılda
gerek Hükümet ve gerekse belediyelerin
uygulamaları, yanlış planlamalar ve yanlış
yatırımlar sonucu,Bakırköylüler ve kamu çok
ciddi ZARARA Uğratılmıştır.
Şöyle ki;

Bakırköy Ata köy–9 kısım ile Hava alanı arasında kalan Tapu kayıtlarında
Bakırköy (Şevketi ye Ayamama mevkii 30 pafta,1221 ada, eski 121,122
yeni 192–193 parsel) içerisindeki 500 dönüm E.G.S Park inşaatlarının
bulunduğu alan Fuar alanı yapma kaydıyla 4 milyar’a tahsis edilmiş
ancak İTO burayı özel bir firmaya EGS ye kat karşılığı olarak vermiş 17
katlı 6 dev blok içinde ofis ve ticari alanlar yapılmıştır. Şu andaki değeri
katrilyonlara varan bu kıymetli arazinin içinde yapılan 6 bloğun 3 ü
yapım karşılığı E.G.S ye verilmiş ve her katı 2000 li yıllarda 300 trilyona
satılmıştır.




Platformumuz burada 2 dava kazanmıştır. Burasının planı
meclisten çıkarken müteahhidin verdiği Bakırköy’e 1,5 milyon
dolarlık hizmet taahhüdü ise yerine getirilmemiştir. Bu yerin
yanlış planlamasını 7 yıl süren zorlu bir hukuk mücadelesi ile
S.T.K Platformu kazanmış ve uygulama yapması gereken
belediye başkanlarına kararlar tebliğ edilmiştir.
Bu günkü Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı
kazandığımız mahkeme kararlarını geçiştirerek, kazandığımız
mahkeme kararları kendisine tebliğ edilmesine rağmen
mahkeme kararlarını uygulamamışlardır.
Bu olayda Bakırköy 500dönüm lük çok kıymetli arazisini ve 1,5
milyon dolarlık hizmet ve demirbaş alımı imkânını kaybetmiştir.
Sonuç olarak Hazine adına kayıtlı olan bu kamu malı üzerinde
yapılan yanlış plan ve uygulamalarla Bakırköy 4.9 katrilyonluk
zarara uğramıştır.

2-Ata köy 7–8 Kısım 1195 ada 2 parsel Ataköy halkı ve platformumuz
üyesi Çevre Dostları Derneği tarafından ağaçlandırılarak çamlarla
donatılmış 1996 yılında da Meclisten çıkan kararla “Yeşil alan ilan
edilmiştir.” Seçilirken bölge halkı ve bizlerle yaptığı toplantıda “burası
oluşmuş bir yeşil alan buraya çivi bile çaktırmam” diye söz veren,
H.Ateş Ünal Erzen seçildikten 1 yıl sonra daha burasının, Büyükşehir
Belediye Meclisinden 1/5000 lik planları bile çıkarılmadan,1/1000
liklerini bizzat Ateş Ünal Erzen yapmıştır.




Bu arazi o tarihte 17 milyon dolar değerinde iken
5 milyon dolara Ataköy cami cenaze yıkayıcısı bir
imama satılmıştır.
Böylece Bakırköy çok kıymetli bir yeşil alanını
S.T.K lar ve Ataköy halkı 200 adet 25 milyar
değerindeki çam ağaçlarını, Ata sitesi de
(dairelerini alırken bu alanın altında kendilerine
otoparklı diye satılan) otoparklarını
kaybetmişlerdir.
Bu imamı paravan olarak kullanan malum
müteahhitler 8 dönümlük bu alana 2 dev blok
yaparak 44 daire ve zeminde yola cepheli
dükkânlar yapmışlar ve bu gün için her daire için
2,5 milyon dolar istemektedirler.
Bakırköy ün bu alandaki zararı 150 milyon
dolardır.


Bakırköy Osmaniye 1043 ada, kamulaştırılmış olup, imar
planlarında “Yeşil alan ve kentsel hizmet alanı iken 150 dönümü
imara açılıp AVM yapılmış.
Aynı yerde 1043 ada 2 parseldeki yeşil alana ise (Kamulaştırma
konusunun aksine) lokanta ruhsatı verip açılışını da Belediye
Başkanın kendisi yapmıştır.




Yaptığımız şikâyetler sonucunda her iki yerin de
ruhsatları iptal edilerek bizzat tarafımızdan
yıktırılmıştır.
Daha öncede bu alanda belediyece yapılıp yıkılan
binalar ve lokantaların bedelleri hep kamu zararı
doğurmuştur.
Arazinin imara açılıp AWM yapılan 150 dönümü
yapanlara milyar dolarlar kazandırırken Bakırköy e
ağır bir trafik ve Egzoz kirliliği getirmiştir.
Kamunun burada uğradığı zarar 90 milyon dolardır.


Bakırköylüler burada önemli bir yeşil alanını
ve depremde sığınılacak açık alanlarını
kaybetmişlerdir. Bakırköy’ün buradaki zararı
3 milyon dolardır.
Bakırköy ün en değerli Spor alanlarından
birisi olan zuhurat baba Top sahası kısmen
imara açılmış ve Bakırköy burada da 250
milyon dolar zarar etmiştir.


5-Bakırköy- Ata köy 59 ada 62 parsel da
bulunan 6 kısmın eski planları 26 villa ve
5 katlı 5 bloktan ibaret iken TOKİ buraya
yaptığı planlarla 1200 konut yaparak
yoğun bir nüfus, trafik ve beton artışı
getirmiştir.
Alan içindeki yeşil alan ve okul alanı
imar planlarında “Yeşil alan, Okul alanı ve
sosyal tesisler yapılacak özel alanken
belli bir müteahhit gurubuna 100 milyon
dolarlık rant artışı sağlayacak şekilde
Ataköy A-Plus AKP li meclis üyeleri ile
tam bir mutabakat ve iş birliği içerisinde
çalışılarak imara açılmasını onaylamayan
o dönemin İmar komisyon Başkanı
Yurdanur Kırıcı nın imar komisyonu
raporunu kabul etmeyip kendi istedikleri
3 meclis üyesine alternatif ve usulsüz bir
imar komisyonu raporu yazdırarak bu
alanı imara açmış ve AVM yaptırmıştır
.



TOKİ yüklenicilere arazi ile birlikte 20 milyar dolar da başlama parası
vermiştir.
Burası aynı zamanda valilik kayıtlarına geçmiş “depremde sığınılacak açık
alan ilan edilmişti” Bakırköy bu olaya tepkiler ve yolsuzluk iddialarıyla
günlerce çalkalanmış ve meclis üyeleri Rıza Zelyut, Yurdanur Kırıcı, Bülent
Düşko bu plana oy vermemişlerdir.
Burası ve Ataköy konaklarının tamamında kamu 3,600 katrilyon zarara
uğramıştır.



Bakırköy Fişekhane caddesindeki
çok kıymetli Yeşil alan ve
Depremde sığınılacak açık alan
(1997 yılından bu yana
Platformumuz ca ağır bir trafik
yükü getireceği ve bu kısmın yeşil
alan ihtiyacı düşünülerek, imara
açılması engellenmiş) ancak daha
sonra Turizm Bakanlığınca imara
açılmış Bakırköy Belediyesi ise
ruhsatlar ve inşaatın alt
kısmından sahile yol açılması ve
üst geçit yapılması işinin
uygulanmaması, Belediyeye terkin
edilmesi gereken yeşil alanın
müteahit’ce kullanılması
konularında tam destek vermiştir.
Şu anda valilikçe “depremde sığınılacak açık alan iken taşlaşan” Bu
yere alternatif olacak Zeytinlik mahallesi halkının depremde
sığınacağı bir alan kalmamıştır.
Kamunun buradaki kaybı rakamsal (Yer şahıs malı olduğundan)
olarak o zamanki değerler üzerinden 15 milyon dolardır.

Bakırköy, Ataköy 5.kısım 51/4 ada,33 ve 38
parsel sayılı yerdeki okul alanı imara açılmıştır.
Taş yapı inşaat’a verilen bu okul alanı günlerce
basına ve tepkilere konu olmuş İstanbul valisi,
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bakırköy Belediye
Başkanı bu konuda mahkemelik olmuşlardır.
Buradaki kamu zararı ise 800 milyon dolardır.


Yeşil köy Beşiktaş spor kulübünün yeri spor alanı
ve park imara açılmıştır.Yoğun bloklar arasında
bölgeye nefes aldıran bu güzel ve değerli spor
alanımızda uzun ve yoğun kulislerle imara
açılmıştır.
Kamunun buradaki zararı okul ve yeşil alanını
kaybederek, aşırı betonlaşmayla ve trafik
yükünün yanında 15 milyon dolar olmuştur.

Bakırköy Ataköy 1200 ada, 1 parseldeki kamuya terk
edilen yeşil alana dev lüks lokanta yaptırılmıştır.
“Kamuya terk edilen yeşil alan olduğundan “burası
tarafımızdan tüm mercilere şikâyet edilerek yıkım
kararı çıkartılmış takiplerimiz devam etmektedir.”
Kamunun buradaki zararı 3 milyon dolardır.

Bakırköy Yeşilyurt H 12-Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu yanındaki yeşil alan
imara açılmıştır. ava Harp Okulu yanındaki yeşil alan imara açılmıştır. Bu planın
değişikliği ile Bakırköy güzel bir yeşil alanını kaybetmiş ve hava mânia hattı şartı
ihlal edilmiştir. Buradaki kamu zararı da 3 milyon dolardır.



Ataköy Ayamama vadisindeki yeşil alanın 5 dönümünün de Kültür
Üniversite tarafından çevrilerek otopark olarak kullanılmasına göz
yumulmuş, aynı üniversiteye giden usulsüz bir yol da bu alandaki yeşil
alanın içine yapılarak avantaj sağlanmıştır.
Bakırköy Kartal tepe 144 ada da bulunan Meltem Tekstil’e ait alandaki yol ve
yeşil alanlar imara açılarak verilen imar durumuyla yer sahibine 44 daire daha
kazandırıldı.
Bu izinle inşaat sahibine 88.milyon dolar rant sağlanmıştır.


Ataköy 7–8 kısımdaki yeşil alana usulsüz olarak yaptırılan “Hobby
bahçeleri halkın büyük tepki ve şikâyetlerine rağmen yıkılıp
kaldırılmamış, alan adeta bir içki ve fuhuş âlemi yeri haline gelmiştir.
Bizim müracaatımız ve ısrarlı takiplerimiz üzerine Bakırköy
Kaymakamlığı alanda yaptırdığı incelemede 40 barakada fuhuş
yaptırıldığı ortaya çıkmış, Milli emlak Müdürlüğü ise bu alanı bu
şekilde yanlış kullanması yüzünden Bakırköy Belediyesine 3 trilyon
ecri misil cezası kesmiştir.Kamunun buradaki zararı 5 trilyondur.


Ataköy Ayamama vadisi içindeki
Ayamama deresinin yapım karar
2005 yılında Platformumuzun ısrarlı
takipleriyle çıkartılmış o gün için
300 trilyon olan bu yatırıma
Büyükşehir Belediye Başkanı Yunus
Emre salonlarında yaptığımız bir
toplantıda 2008 yılı 20 Ekimde kesin
bitecek sözü verdiği halde bu gün
itibariyle dere ıslah ve arıtmasının
sadece 500 metresi
bitirilebilmiş,Başbakan burayla ilgili
törende yaptığı konuşmasında,
maliyetin 19 katrilyona ulaşacağını
söylemiştir.
Yani Toplam uzunluğu 13 km olan Ayamama deresi 3 yılda
bitirilebilecekken, işin 5 bölünüp, çeşitli firmalara dağıtılması,
bunların ihale süreçleri ve zaman, zaman ihalelerin iptal edilmesi,
araya giren seçimlerde ödeneklerin başka kalemlere kaydırılması,
her yıl ödenekler ve maliyetlerdeki artışlar da 1,9 katrilyon zarara
uğratmıştır.



Bakırköy Belediye Başkanı Hilmi Ünal
Erzen göreve geldiğinde tüm basına
demeçler vererek Bakırköy’deki
bilhassa da Florya’daki mantar gibi
çoğalan “kaçak inşaatların tamamını
yıkacağım” sözünü vermişti.
Ancak kamuoyunu kandırmak için 1
binayı yıktıktan sonra, bu söz havada
kaldı ve yıkımı yapan Müdürü
görevden alıp yeni kaçak inşaatların
yapılmasına göz yumdu. Hatta onun
döneminde parsel tamamına inşaat
yapmak olağan hale getirildi. Kaçak
inşaat cezalarını da bazı bürokratik
oyunlarla tam ve kesin olarak tahsil
edilemediğinden Belediye gelirleri
açısından büyük kamu zararı vardır.
Tüm kaçak ekler ve tadilat sayıları
elimizde olmadığı için bu konuda
rakamsal değer verilememektedir.
Ancak bilhassa Florya da inşaat
sahiplerine büyük rant artışları
sağlanmıştır.



Bakırköy ün en kıymetli gayrimenkulleri satılmış, yapıldığı 1998 yılında 50
trilyona müşteri bulan Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi bu günkü değeri
146 trilyonken 16 trilyona satılmıştır. Kamu burada 130 trilyon zarar etmiştir.
Kartal tepe Halk pazarının yeri, Bakırköy ve Yeşilköy’deki 6 lojman yeri,
Yeşilköy’le Florya’daki 7 kıymetli arazilerimiz satılmıştır.
Yani belediyece üretmek ve hizmetle gelir sağlama yerine “Hazırı tüket
anlayışıyla var olan mal ve mülkümüzü har vurup harman savrulmuştur.
Florya Fly-İn de verilen inşaat izniyle 6
dönüm Yeşil alanımız imara açılmış ve
kamunun buradaki zararı 180 milyon
Euro olmuştur.

21-Bakırköy Sahilindeki Tarihi Eser niteliğinde (Bizans döneminde
Jüstinyanus sarayı yeri) olan Sümerbank fabrikası o günkü değeri 120
trilyon iken bir yandaş şirkete 40 trilyona satılmıştır. Bu bölgenin arka
tarafı eski saray bahçesi olup nadide ağaçlarla doludur. Kamunun buradaki
zararı o gün itibariyle 800 trilyondur.



22-Bakırköy Holdiay- ın yeri ve Marina ilk ihalede bir yandaş
firmaya TOKİ tarafından yapılan bir ihale ile 150 trilyona verilmiş,
daha sonraki itirazlar üzerine ihale defalarca iptal edilmiştir.
Ancak netice olarak bize göre İstanbul un en güzel ve en kıymetli ve
sürekli iş yapan bu sahili milyar dolarlar değerindedir. Buradaki
kamu zararı 150 trilyondur.


Bakırköy ve Ataköy önündeki eşsiz güzellikteki sahilimizde yoğun
betonlaşacak bir planla defalarca ihaleye çıkartılmış ihaleler 5- 6 kez iptal
edilmiştir. Burasıyla ilgili Ataköy halkından ve S.T.K lardan büyük tepki gelmiş
bu tepkiler üzerine, kat irtifası bir miktar indirilmiş, ancak Ataköy 1.Kısım
Koruma ve Güzelleştirme derneği buraya kıyı Kenar davası açmıştır. Bu
sahillerdeki 75 anıt ve endemik tür ağacı ve tarihi kalıntılarla Osmanlı
kulesini, platformumuzun gayretiyle anıtlar kuruluna kayıt altına aldırtmıştır.
Buradaki kamu zararı 6 katrilyon 498 trilyondur.


Bu kuruluşlar hükümet tarafından Bakırköy den taşınarak Bakırköy’ün prestiji
ve ilçemize gelen insan sirkülasyonu düşürülmüş ve Bakırköy deki bir çok
esnaf kepenk kapatmıştır.
25-Tüm Bakırköylülerin de sık sık şahit olduğu gibi ilçemizin muhtelif
mahallelerinde bilhassa da en az kaldırım kullanılan Ataköy de yepyeni kaldırımlar
defalarca sökülüp yeniden yapılmak suretiyle israf ve gereksiz yatırımlarla kamu
48 trilyon kamu zararı yaratılmıştır.
Ayrıca bu yanlış planlama ve Trafik yoğunluğu
yaratacak yanlış yatırım tercihleriyle oluşan aşırı trafik de
harcanan zaman, akaryakıt tüketimi ve insanımızın araba
içinde hapis olarak yaşadığı manevi zararlar bizim için daha
da önemli ve maddi hesabı yapılamayacak kadar ciddi
boyuttadır.

similar documents