Jsme v EU, bu*me v obraze.

Report
Jsme v EU, buďme v obraze.
Výhody a nevýhody členství v EU
Jarolím Antal
Obsah prezentace
1. Postavení ČR v EU
2. Definice výhod a nevýhod členství v Evropské unii
3. Vnímaní členství v EU občany ČR
4. Optimismus vs. skeptismus
5. Současné problémy evropské integrace a dopady na
členství
Česká republika v EU
Výhody integrace
• příliv zahraničních investicí
• otevření ekonomiky
• konkurenční výhody
Výhody integrace I.
• Růst HDP
• Zvýšení konkurence
• Dostupnost zboží a služeb
• Zajištění standardu pomocí kontroly institucemi EU
Dopady sdílení vybraných
společných politik
Společná obchodní politika
Zisk z dohod EU, přístup na nové trhy (JAR, Mexiko a jiné)
Obchod ČR se zeměmi mimo EU tvoří asi 1/5
Zemědělská politika
Využívaní různých druhů podpory na zajištění konkurence na
trhu EU
Přímé platby
Tržní opatření
Strukturální opatření
Výhody integrace III.
Hospodářská a sociální soudržnost
- Pomoc zaostalým regionům při srovnávání kroku s
vyspělejšími oblastmi
- Evropský sociální fond (podpora zaměstnanosti)
- Evropský fond regionálního rozvoje
- Kohezní fond
Nevýhody integrace
•
•
•
•
•
Ztráta kontroly nad rozhodováním
Ztráta suverenity
Demokratický deficit
Nárůst byrokracie
Otevření hranic – příliv cizinců, problémy s multi-kulti
společností , zvýšení kriminality
• Nárůst dopravy (zahraničních přepravců)
Postoj obyvatelstva k EÚ
Euroskeptizmus
• Souvisí s nedůvěrou v úspěch integrace Evropy
• Jednou ze zemí, která se nejvíce negativně staví k EU je
Velká Británie
• Z nových zemí je to i např. Lotyšsko či Maďarsko
Euroskeptizmus a ČR
- Zosobnění více méně ve Václavu Klausovi
- Kritika integrace nejen z ekonomického ale i
politického hlediska
- Blokace Lisabonské smlouvy
Pozice prezidenta při ratifikaci
mezinárodních smluv
Smlouvy ratifikuje parlament – obě komory
• Podepisuje předseda parlamentu a předseda
vlády
• Nevyhnutelná je i akceptace ze strany
prezidenta
Výjimka pro ČR
Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České
republice:
Hlavy států či vlád 27 členských států Evropské unie, s ohledem na přání
vyjádřené Českou republikou a s respektem k závěrům Evropské rady, se
dohodly na následujícím protokolu:
Článek 1
Protokol číslo 30 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie vPolsku
a ve Spojeném království se bude vztahovat také na Českou republiku.
Článek 2
Název, preambule a operativní část protokolu číslo 30 budou upraveny tak, aby
odkazovaly na Českou republiku stejně jako odkazují na Polsko a Spojené
království.
Článek 3
Tento protokol bude připojen ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o
fungování Evropské unie
Současné problémy
• Přijetí Lisabonské smlouvy
• Vznik několika institucí
• Problémy v eurozóně
• Rozšiřování EU
Problémy v eurozóně
• Otázky spojené se smyslem EHMU
• Záchrana (tzv. bail-out) Řecka, v současnosti i Irska
• Vznik záchranného valu (European Financial Stability
Facility)
Vznik nových institucí
• „prezident EU“ správně předseda Evropské Rady
• „Ministr zahraničních věcí“ = Vysoký představitel pro
bezpečnost a zahraniční vztahy
• Diplomatická služba EU = Evropská služba pro vnější
činnost
Rožširování EU
• Island
• Turecko
• Chorvatsko
• Makedonie
Dotazy
?
[email protected]

similar documents