Terangkan jenis dan ciri-ciri yang ada pada sebuah OHP

Report
1.
2.
AHLI KUMPULAN :
NANTHINI KANAPATHY
SANTINI SURASHKUMAR
Projektor OHP dan transparensi semakin popular
sebagai bahan bantu mengajar sejak awal 1980an.
 OHP masih merupakan alat bantu mengajar yang
paling berguna dan telah lama mengambil alih
tempat papan kapur sebagai alat tradisional
utama.
 Walaupun projektor data berkomputer digunakan
secara berleluasa, namun kos yang tinggi tidak
dapat mengambil alih sepenuhnya tugas OHP.
 Harga projektor overhead semakin menurun dan
potensi untuk memancarkan imej dari
transparensi untuk penggunaan tempatan
semakin meningkat.

Sajab Maswan.(2010). Diambil pada 20 Julai
2011, daripada
http://sajadstudio.info/artikal.htm
Bahagian OHP
Fungsi
1
Cermin/
permukaan Kaca/
Pentas Tayangan
Kepingan transpereansi/lutsinar yg
dipasang pada apertur pentas
tayangan sebagai dasar untuk
meletakkan transperansi
2
Lensa Objektif
Lensa digunakna untuk menfokuskan
imej di skrin
3
Tombol pemokus
Ia digunakn untuk mengawal jarak di
antara lensa objektif dan permukaan
pentas tayangan supaya imej di skrin
jelas dan terang
4
Peti sumber cahaya
Peti OHP yang mengandungi mentol
halogen dan kipas penyejk dan punca
elektrik.
Bahagian OHP
Fungsi
5
Kepala
Pengunjur
Mengandungi lensa objektif dan cermin untuk
menghalakan sinaran cahaya tayangan ke skrin.
6
Tiang Kepala
Pengunjur
Bahagian bawah tiang ini dipasang pada peti
OHP dan di bahagian atasnya terletak kepada
pengunjur yang kedudukannya selari dengan
cahaya dari pentas tayangan. Tiang ini
digunakan untuk memegang kepada pengunjur
dan memfokus imej di skrin ketika tayanga
7
Kipas Penyejuk
Suhu
Kipas ini digunakan untuk menyejukkan mentol
halogen di dalam peti sumber cahaya.
Sajab Maswan.(2010). Diambil pada 20 Julai
2011, daripada
http://sajadstudio.info/artikal.htm
(Alat tayang lutsinar)






Yusup Hashim. (1998). Teknologi Pengajaran. Shah Alam: Siri
Pendidikan Fajar Bakti.
Noriati. A.Rashid(et. al).(2009) Teknologi Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran. Shah Alam: Oxford Fajar .
Yusup Hashim. (1993). Transparensi Dalam Sistem Pengajaran.
Kuala Lumpur. Fajar Bakti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_projector dilayari pada
21Jun 2012.
Penggunaan mesin ohp(overhed projector) dan transparensi
dalam
pendidikanhttp://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2F
pkpgbuthm.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%
3Ddoc_download%26gid%3D43%26Itemid%3D59&ei=pXkFUNChJsTir
AeO1pmxBg&usg=AFQjCNHAnkWoLqM7bzexGo0PVFS0En2IQ&sig2=haEpYeu3kiMKtwvgBFK3Ig dilayari pada
23 Jun 2012.
http://edu-rosnahaz.com/index.php/teknologi-pendidikan/7ohp-dan-transparensi dilayari pada 25 Jun 2012.
SEKIAN,TERIMA KASIH…

similar documents