Ekologie - SŠHL Frýdlant

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_EKG.1.08 Voda
Vytvořeno:
Ověřeno:
21.09.2012
30.09.2012
Třída:
NS1
Voda
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Enviromentální vzdělávání
Ekologie
1.
Radomíra Hradilová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
dataprojektor, notebook s připojením na internet
Klíčová slova:
voda, hydrosféra, hydrologický cyklus
Anotace:
Materiál je určen pro výuku předmětu ekologie. Vysvětluje
podrobněji význam vody pro živé organismy , rozdělení organismů
podle nároků na vodu a seznamuje s hydrologickým cyklem.
Obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.
Voda
Význam pro živé organismy:
• Rozpouštědlo a transportní látka (příjem, transport a
výdej látek).
• Prostředí pro chemické reakce.
• Termoregulace.
• Regulace vnitrobuněčného napětí.
• Živina – fotosyntéza.
Voda
Hydrosféra
• sladká voda (3 %) - 2/3 v ledovcích
• koloběh vody (9 % vodních par z moře dopadne na
pevninu)
• chemické složení
• obsah O2
• salinita
• teplota - hustota (max. při 4°C)
Poměr slané a sladké vody na Zemi
3%
slaná voda
sladká voda
97%
Voda a živé organismy
Získávání vody suchozemskými organismy:
- živočichové - příjem pitím a rozkladem živin z metabolismu
(štěpení tuků)
- rostliny - příjem ze země kořenovým systémem (znemožněn ve
zmrzlé půdě)
Druhy rostlin podle nároků na vodu:
- Hygrofilní – (= vlhkomilné) v blízkosti vod, slabá kutikula,
(puškvorec)
- Hydrofilní – (vodní) přímo ve vodě
- Xerofilní - velice suché prostředí - silná kutikula, ochlupení, trny
(sukulenty - zdužnatělé listy - zásoby vody)
Koloběh vody v přírodě
• Hydrologický cyklus
• Popište slovně schéma hydrologického cyklu
Řešte testové otázky
• Mezi abiotické faktory
nepatří
a) světelné záření
b) symbióza organismů
c) chemické složení půdy
a vzduchu
• Které konstatování je
správné? UV záření
a) je zdrojem energie pro
fotosyntézu
b) nazýváme světelné
záření
c) je neviditelné a
poškozuje živé
organismy
Řešte testové otázky
• Mezi abiotické faktory
nepatří
a) světelné záření
b) symbióza organismů
c) chemické složení půdy
a vzduchu
• Které konstatování je
správné? UV záření
a) je zdrojem energie pro
fotosyntézu
b) nazýváme světelné
záření
c) je neviditelné a
poškozuje živé
organismy
Řešte testové otázky
• Mezi abiotické faktory
nepatří
a) světelné záření
b) symbióza organismů
c) chemické složení půdy
a vzduchu
• Které konstatování je
správné? UV záření
a) je zdrojem energie pro
fotosyntézu
b) nazýváme světelné
záření
c) je neviditelné a
poškozuje živé
organismy
Doplňte chybějící výrazy
• Doplňte chybějící slova v následujících
charakteristikách funkce vody
a)
b)
c)
d)
e)
................................. látka (příjem a výdej látek)
Prostředí pro ................................. reakce
Regulace tělesné .................................
Regulace vnitrobuněčného .................................
Živina pro .................................
Doplňte chybějící výrazy
• Doplňte chybějící slova v následujících
charakteristikách funkce vody
a)
b)
c)
d)
e)
Transportní látka (příjem a výdej látek)
Prostředí pro ................................. reakce
Regulace tělesné .................................
Regulace vnitrobuněčného .................................
Živina pro .................................
Doplňte chybějící výrazy
• Doplňte chybějící slova v následujících
charakteristikách funkce vody
a)
b)
c)
d)
e)
Transportní látka (příjem a výdej látek)
Prostředí pro chemické reakce
Regulace tělesné .................................
Regulace vnitrobuněčného .................................
Živina pro .................................
Doplňte chybějící výrazy
• Doplňte chybějící slova v následujících
charakteristikách funkce vody
a)
b)
c)
d)
e)
Transportní látka (příjem a výdej látek)
Prostředí pro chemické reakce
Regulace tělesné teploty
Regulace vnitrobuněčného .................................
Živina pro .................................
Doplňte chybějící výrazy
• Doplňte chybějící slova v následujících
charakteristikách funkce vody
a)
b)
c)
d)
e)
Transportní látka (příjem a výdej látek)
Prostředí pro chemické reakce
Regulace tělesné teploty
Regulace vnitrobuněčného napětí
Živina pro .................................
Doplňte chybějící výrazy
• Doplňte chybějící slova v následujících
charakteristikách funkce vody
a)
b)
c)
d)
e)
Transportní látka (příjem a výdej látek)
Prostředí pro chemické reakce
Regulace tělesné teploty
Regulace vnitrobuněčného napětí
Živina pro fotosyntézu
Použité zdroje
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá
vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

similar documents