PowerPoint Skolereform Fourfeldtskolen 2014

Report
Skolereform – Fourfeldtskolen 2014
Steffen Lawaetz
Hvor sejler vi hen….?
Program
1. Skolereformen generelt
2. Initiativer på Fourfeldtskolen
3. Særligt for Indskoling, Mellemtrin og Udskoling
1. Skolereformen generelt
Tre overordnede målsætninger
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og praksis
Mere..
..men ikke blot mere af det samme!!
Vi skal drive skole på en ny måde. Og vi skal
løfte elevernes faglige kunnen (det samme i 8.kl
som i 9.kl.)
Målet er ikke længere ”Det vi skal” men i
snarere ”Det vi kan”
Hvad bliver anderledes..?
En længere og mere varieret skoledag
Understøttende undervisning
Bevægelse og motion (uddannelse af alle
lærere/pæd)
Lektiehjælp og tid til faglig fordybelse
Flere timer
En lektion i dansk i 4. -9.kl.
En lektion i matematik i 4.-9.kl.
En lektion i natur/teknik i 2. og 4.kl.
En lektion i engelsk i 1. og 2. kl.
En lektion i tysk i 5. kl. og to i 6.kl.
Hjemkundskab bliver til madkundskab
Sløjd og håndarbejde bliver til håndværk og design
En lektion i musik i 1. og 5. kl.
En lektion i idræt i 1. kl.
En lektion flyttes fra 8.kl. til 7.kl. i geografi
Ugentlig skoletid
Indskolingen:
30 timer inkl. 2 til lektiehjælp
Mellemtrin:
33 timer inkl. 3 til lektiehjælp
Udskolingen:
35 timer inkl. 2 til lektiehjælp
(7. kl. evt. + 2 timer til konfirmationsforb.)
Hvad mere er nyt…?
Åben skole – inddragelse af lokale muligheder
Nye fælles mål for undervisningen i alle fag
Større fokus på elevernes læring (Fra undervisning til
læring)
2. Konkret på Fourfeldtskolen
Afdelingsopdelt skole – teamsamarbejde (konsekvenser
i fagfordeling)
Holddannelse / Inka / Læreres samarbejde på tværs af
klasser
Klasselærerfunktioner opdelt
Konkret på Fourfeldtskolen
IT i undervisningen
Klassekonferencer
Ny dagsrytme
Tid til fordybelse og alsidig undervisning;
Fra lektioner til moduler
14 dages skema
Lang pause
Dagsrytme
08.00 – 09.30 Første Modul
09.30 – 11.00 Andet Modul
11.00 – 12.00 Spisepause og pauseaktiviteter
12.00 – 13.30 Tredje Modul
13.30 - ?
Fjerde modul
eller lektielæsning
Skolehjemsamarbejde
Alle samtaler og møder inden kl. 17
Henvendelser i lærernes arbejdstid –
Intra eller på mobil
Forældremøder evt. om aftenen
Højere grad af individuel tilpasning
Lærernes arbejdstid
Al arbejdstid på skolen ml. 7-17
8 gange årligt mulighed for
aftenarbejde
Mere undervisning ca. 60 timer årligt
Fleksibel arbejdstid
Arbejdsplan for en lærer
8.00
Mandag
UV
UV
Tirsdag
11.00
17.00
Torsdag
Fredag
UV
UV
UV
UV
UV
UV
Pause / Forberedelse
UV
15.00
16.00
Lige uger
Onsdag
UV
UV
Fag møder
Team møder
UV
3. Indskolingen - fokusområder
Tæt samarbejde lærer / pædagog
Sammenhæng i forløbet Førskole –
tredje klasse.
Mulighed for varierede
undervisningsformer
Fortsat stort fokus på læseindlæring
Den specialpædagogiske indsats –
holddeling og kurser og lektiehjælp
Egen IT-vejleder og læseplan
Indskolingen – Understøttende undervisning
Understøttende undervisning =
pædagoger eller lektiehjælp
Frivillig musikundervisning som en del
af skoledagen
Pauseaktiviteter
Frivillig daglig lektiehjælp eller faglig
fordybelse
Indskolingen - skemaeksempel
Lige uge
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 - 09.30
DA
DA
MAT
DA
MAT
09.30 - 11.00
MUS
N/T
DA
MUS
DA
11.00 - 12.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
12.00 - 12.30
SAMLING
UU
UU
IDRÆT
KR
Lek
Lek
Lek
Lek
12.30 - 13.30
13.30 - 14.00
MAT
Indskolingen - skemaeksempel
Ulige uge
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 - 09.30
MAT
DA
DA
DA
DA
09.30 - 11.00
BIL
MA
ENG
BIL
N/T
11.00 - 12.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
12.00 - 12.30
SAMLING
UU
UU
IDRÆT
UU
Lek
Lek
Lek
Lek
12.30 - 13.30
13.30 - 14.00
DAN
Spørgsmål
3. Mellemtrin - fokusområder
Fokus på læring og tydelige læringsmål –
elevens egne målsætninger
Holddeling i dansk, matematik og engelsk
Mulighed for varierede undervisningsformer
Delt klasselærerfunktion
Den specialpædagogiske indsats –
holddeling og kurser og lektiehjælp
Pauseaktiviteter
Mellemtrin – Understøttende undervisning
Understøttende undervisning
som en del af fagene
Lektiehjælp og faglig
fordybelse
Mellemtrin - Skemaeksempel
Lige uge
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 - 09.30
MAT
IDRÆT
MAT
DA
N/T
09.30 - 11.00
N/T
KR
IDRÆT
HÅND
HIS
11.00 - 12.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
12.00 - 13.30
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00
DA
DA
Lek
30 min
DA
Pause
ENG
Pause
MAT
Pause
ENG
MAT
14.00 - 14.30
14.30 - 15.15
Lek
60 min
1 Lek
90 min
Mellemtrin - Skemaeksempel
Ulige uge
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 - 09.30
DA
N/T
MAT
DA
BIL
09.30 - 11.00
HÅND
MAT
IDRÆT
MAT
MUS
11.00 - 12.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
12.00 - 13.30
13.30 - 13.45
13.45 - 14.00
HIS
DA
Lek
30 min
BIL
Pause
ENG
Pause
DA
Pause
ENG
DA
14.00 - 14.30
14.30 - 15.15
Lek
60 min
1 Lek
90 min
Spørgsmål
Overbygningen - fokusområder
Stort fokus på den enkelte elevs læring og tydelige
læringsmål
Holddeling i dansk, matematik og engelsk
Høje ambitioner – fokus på den enkeltes målsætninger
Kontaktlærere
Overbygning - fokusområder
IT i undervisningen - egne maskiner
med på daglig basis
Lang pause – nye samskabte
muligheder
Linjer i overbygningen - International
linje …?
Overbygningen – understøttende undervisning
Lektiehjælp og faglig fordybelse
Understøttende undervisning som en
del af fagene
Valgfag fra 7. - Arbejdskundskab,
Madkundskab, Fransk, Håndværk &
Design
Overbygningen - skemaeksempler
Lige uge
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 - 09.30
DA
MAT
FYS
BIO
TYSK
09.30 - 11.00
TYSK
DA
MAT
ENG
SAMF
11.00 - 12.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
12.00 - 13.30
KR
SAMF
DA
HIS
GEO
13.30 - 13.45
13.45 - 14.15
Pause
Pause
Lek 30 min
Pause
Pause
Pause
1 Lek
90 min
MAT
IDRÆT
14.15 - 15.15
15.15 - 15.30
VALG
Overbygningen - skemaeksempler
Ulige uge
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 - 09.30
FYS
MAT
MAT
VALG
ENG
09.30 - 11.00
DA
ENG
DA
TYSK
MAT
11.00 - 12.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
12.00 - 13.30
HIS
DA
TYSK
BIO
DA
13.30 - 13.45
13.45 - 14.15
Pause
Pause
Lek 30 min
Pause
Pause
Pause
1 Lek
90 min
DA
IDRÆT
14.15 - 15.15
15.15 - 15.30
GEO
Spørgsmål

similar documents