Ek Dosyayı İndir - Hitit Üniversitesi

Report
T.C
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
UV-Görünür Bölge Spektrofotometrisinin Boya
Endüstrisindeki Kullanım Alanları
MEHMET OKTAY
MURAT BEL
ALİ ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
1
Spektroskopi, elektromanyetik ışımanın ve bazı parçacıkların
bir cisim tarafından;
saçılması, yansıtılması, soğrulması veya salınması ile ilgilenen
bir daldır.
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
2
SPEKTROFOTOMETRELER
Spektrofotometreler, madde renginin yoğunluğunun
ölçülmesiyle madde miktarının veya
konsantrasyonunun bulunmasını sağlayan
cihazlardır.
Temel mantığı, hazırlanan çözeltiden belirli
spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu ışının ne
kadarının çözelti tarafından absorblandığını
(soğurulduğunu) bulması esasına dayanır.
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
3
SPEKTROFOTOMETRELER
Çözeltinin içerdiği madde miktarı ne kadar fazla ise
daha fazla ışın, çözelti tarafından soğurulur.
Spektrofotometre, çözeltinin içinden geçebilen ışığın
yoğunluğunu tespit ederek çözelti içeriğindeki aranan
maddenin miktarı hakkında
kantitatif bilgi verir.
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
4
UV-GÖRÜNÜR BÖLGE
SPEKTROFOTOMETRESİ
Görünür bölge ve mor ötesi (UV-VIS) spektroskopisi
moleküllerdeki elektronik geçişlerin verdiği spektrumları konu alır
ve ikisi birden elektronik spektroskopi olarak adlandırılır.
Elektronik spektrum 100-700 nm aralığını kapsar;
100-200 nm aralığı Vakum UV
200-380 nm aralığı UV ve
380-750 nm aralığı görünür bölgedir.
Bir bileşik görünür bölgede absorbsiyon yaparsa renklidir ve
absorbladığı rengin tamamlayıcı renginde görünür.
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
5
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
6
UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROSKOPİSİ
ÇALIŞMA PRENSİBİ
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
7
UV-Görünür Bölge
Spektrofotometresi’nin Boya
Endüstrisindeki Kullanım Alanları
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
8
Boya ve Mürekkep Analizi
Çevremiz yüzeyleri çeşitli boyalarla boyanmış milyonlarca
nesne ile çevrilidir. Böylece boya suçların aydınlatılması için
oldukça geçerli bir delildir.
Bir otonun duran bir otoya veya bir şahısa çarpıp kaçması;
Evden, iş yerinden hırsızlık olaylarında;
Pankart yazılması ve duvarlara slogan yazılması sırasında
şüphelilerin giysi, ayakkabı, elleri üzerine ve tırnak aralarına
bulaşan boyalar;
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
9
Dokümanların aynı kalem tarafından yazılıp
yazılmadığı;
bir kadına saldıran adamın giysisi üzerine bulaşan
dudak boyaları ile bardak, sigara izmariti, kağıt mendil
vb. üzerine transfer olan çeşitli boyalar bunun yaygın
örnekleridir
Boyalar ve mürekkeplerin yapısını belirlemek için UVGörünür Bölge Spektrofotometresi kullanılır.
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
10
UV Spektrofotometrisi ile Mürekkep Analizi
Farklı boya bileşenleri içeren tükenmez kalem ve dolma kalem
mürekkeplerinin UV spektrumları alınarak absorbsiyon
piklerinin mukayesesi yoluyla benzerlikleri veya farklılıkları
ortaya çıkarılabilir. Dalga boylarının yakınlığı ± 3 nm. farkla
farklı olduğunu gösterebilir.
Alifatik primer alkoller yakın UV bölgede herhangi bir
absorbans üretmezler. Metanol, etanol ve izopropanol başka
bileşiklerin spektrumlarının hazırlanmasında sıkça kullanılır.
Metanolde çözülen mürekkepler 200-900 nm. UV-VIS bölgede
taranarak mukayeseleri yapılabilir
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
11
BOYA ENDÜSTRİSİNDE UV SPEKTROFOTOMETRESİ
Renk karşılaştırma modu olarak kullanılır.
Bu sayede oluşturulan boyaların aynı tonda aynı kalitede aynı
dalga boyuna sahip boyaların üretilmesine olanak sağlar
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
12
YORUMLAR
UV-Görünür Bölge spektrofotometresi yaygın olarak adli tıpta
ve endüstriyel anlamda boya sektöründe kullanılan , boya
üzerine gönderilen dalgalarla boyanın yoğunluğu ve
içeriğindeki aranan madde miktarını verir.
Analizi yapılan boyaların özelliklerini kesin sonuçlarla
kanıtlamamıza yarayan,boya endüstrisinde önemli kullanım
alanlarına sahip olan spektrofotometre çeşitidir.
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
13
HAZIRLAYANLAR
MEHMET OKTAY
MURAT BEL
ALİ ÇAKMAK
UV-Görünür Bölge Spektrofotometresi
14

similar documents