Understøttende undervisning

Report
Skolereform
& Arbejdstidsaftale
Efterår:
Processer og forhandlinger for skoleledere og TR
3. oktober:
Stormøde for alle interesserede
16. januar:
Skoleafdelingens fællesmøde for alle
Forår:
Lokalt arbejde på skolen
I dag
Skolereformen:
Hvad vi kommer vi til at mærke mest?
Indledende Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Mindske betydningen af social baggrund
Respekt for professionel viden og praksis
Længere og mere varieret skoledag
Kompetenceløft af lærere, pædagoger, skoleledere
Få klare mål og regelforenklinger
Længere skoledag
- og kortere SFO-/klubtid
Indskoling
8.00-14.00 13.30
1 time mere
Mellemtrin
8.00-14.30 14.00
½ time mere
Udskoling
8.00-15.00 14.30
1 time mere
Anderledes skoledag
Indskoling
Fag: 5 lektioner
Understøttende uv: 1½ lektioner
Pauser: 60 min
Mellemtrin
Fag: 6 lektioner
Understøttende uv: 1 lektion
Pauser: 75 min
Udskoling
Fag: 6½ lektioner
Understøttende uv: 1 lektion
Pauser: 75 min
Motion og bevægelse
Svarende til 45 minutter om dagen
”skolelederen sikrer, at det sker”
- som en del af fagopdelt undervisning
- som en del af understøttende undervisning
- som større og kontinuerlige aktiviteter f.eks. i samarbejde med foreninger
Afgangsprøve i idræt
Styrket fremmedsprog
Engelsk fra 1. klasse
Vejledende timetal øget med 2 lektioner i alt
Tysk/fransk fra 5. klasse
Vejledende timetal øget med 1 lektion i alt
Faget bliver obligatorisk på 5. og 6. årgang, men eleven kan fritages fra 7. årgang
Et 3. fremmedsprog tilbydes som valgfag fra 7. klasse
Skolen vælger selv sprog
Nyt fag: Håndværk & Design
Nyt fagnavn: Madkundskab
Samme samlede timetal:
ca. 4 lektioner om ugen
Understøttende undervisning
”bruges til at arbejde med elementer, der har betydning for,
at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning”
”det er kommunens opgave at tilrettelægge personalesammensætningen”
”timerne til understøttende undervisning kan
af kommunen og den enkelte skole
konverteres til undervisningstimer i fagene”
Eksempler:
Tid til mere varierede undervisningsformer
Bevægelse
Faglig fordybelse
Træning i lektiecaféer
& Understøttende læringsaktiviteter trivsel, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation
Faglige opprioriteringer
Mere dansk
Mere matematik
Mere engelsk
Mere tysk
Mere idræt
Mere musik
Mere natur-teknik
Mere valgfag
Lektiehjælp
Del af den understøttende undervisning (?)
Målrettes både
de fagligt stærke og fagligt svage elever
Indtil næste valg:
½ times tilbud om dagen i ydertimen,
som kan fravælges
Skolebestyrelsen
Mulighed for at tilbyde 2 pladser til yderligere repræsentanter
for f.eks. erhvervsliv, lokale foreninger, ungdomsuddannelser
Hvervet som forældrerepræsentant er ikke længere borgerligt ombud
SFO-ens leder kan deltage i møderne, uden stemmeret

similar documents