A leckéhez tartozó fájl letöltése

Report
Fizikai, kémiai evolúció
A Világegyetem kialakulása
fizikai evolúció
• Alkotórészek kb. 15-10 Md éve plazma
állapotban (szerkezettelen, sűrű) - tömörödés
• Ősrobbanás – Big Bang – szétszóródás
(biz: vörös eltolódás - távolodó fényforrásra
utal)
• Örökké tágul vagy 80 Md éves ciklusok????
Bolygók kialakulása
• 1. Az elemi részecskékből protonok, neutronok
majd atomok (H2, He – ma is ezekből a
legtöbb)
• 2. Nagyobb rendszámú atomok, molekulák
• 3. Tömörülés – Galaxisok, csillagok, bolygók
• 4. Föld kora kb. 4,6 Md év
- radiometrikus kor ősföldek kőzetei
- Hold kőzetek kora
- meteoritok kora
Ősidő
• Légkör és szilárd felszín kialakulása
A rádioaktivitás miatt megolvadt anyag szilárdulás
közben gömbhéjakba rendeződött
• Kéregmozgások, vulkanizmus
A Föld belső hője állandó mozgásban tartotta a
lemezeket - lemeztektonika
• Légkörben: CH4, NH3, H2S, H2O (gőz a kéregből),
CO2, CO – H2, He elszökik (Föld típusú bolygók) –
Reduktív légkör (másodlagos)
• Folyékony víz nincs, forróság
Hidroszféra
• A lehűléssel kicsapódás, esőzések, viharok
• Kb. 3,8 Md éve ősóceán !!!
a, oldja a kéreg és a légkör anyagait – egyszerű
szvtl. anyagok (nitrát, karbonát….)
Kémiai evolúció
b, véd az UV ellen (nincs ózon, de több az
energia)
c, átengedi a fényt
d, lehetőség a mozgásra
Miller kísérlet (1953)
(H. Urey elmélete alapján
Redukáló légkör,
energia (villámlás…)
Egyszerű szerves
vegyületek
keletkezhetnek
Abiogén módon!
De: Nem egy
kísérletben
keletkeztek, őslégkör
összetétele nem
ismert
Tejsav, hangyasav,
ecetsav, glicin,
alanin, karbamid
Gyorsuló kémiai evolúció
• Szerves vegyületek az ősóceánba, konc. nő
• 10 m mélyre, hogy ne essenek szét az UV
hatására
(UV miatt kevés O2 keletkezett vízgőzből, ebből
ózon - egyre közelebb lehetett a felszínhez a
szerves anyag)
• Kapcsolat alakulhatott ki közöttük
a, kéreg ásványai (tengerfenék) porózus, nagy
felületén
b, bizonyos ásványok katalizáló hatására
• Szerves makromolekulák – nukleinsavak,
fehérjék, szénhidrátok…) !!!
• Fokozatos töményedés, néhol kifagyás,
beszáradás…) (Fox-Harada kísérlet)
• Többnyire poláros, hidrofil molekulák közös
mikrogömbökké, majd un. koacervátumokká
álltak össze
Ezekben fehérjék és nukleinsavak együtt +
anyagfelvétel!!!
Oparin elmélete (1920-as évek)
Létrejöhetnek sejtek abiogén úton
• Cseppekben a molekulák hatottak egymásra
Kapcsolat előnyös, megmaradt – szelekció!
Első sejtek
• Koacervátum köré foszfatid réteg – szaporodó
gömb – sejt! (először protocell)
• Sejt:
van örökítőanyag, határoló rendszer,szabályozott
anyagcsere
Az marad fenn, amelyikben a szabályozás jobb
• Gánti Tibor – chemoton, egy önmagát szabályozó
rendszer
• Az első prokarióták 3,5 md éve!
- Dél-Afrika lemezes stromatolit
- Shark Bay élő stromatolitok
Prokarióták evolúciója
• Szerves anyagot használtak, anaerob heterotrof –
O2 nincs!, szerves anyag a tengerben
• Lassan nő az O2 szint, ezért az O3!
Szerves C forrás egyre fogyott – később ezek nagy
része éppen emiatt kihalt
• Autotróf - CO2 C forrás + SH elektron donor
• Autotrof – H2O elektron donor!!! + fényenergia
segítségével bontja
• O3 nő – felsőbb vízrétegekben is lehet élni –
kékmoszatok!
• O2, ózon gyarapodása – légkör oxidáló –
anaerob szelekció (elzárt, mocsaras élőhely)
UV szűrés – abiogén szerves anyag keletkezés
egyre lehetetlenebb
• 1. Korai eukarióták
- Eukarióta sejt – mb. betüremkedések (?),
ezek leszakadása – belső membránrendszer
+ sejtváz fehérjecsövek, fonalak rendszere
• 2.
- Eukarióta sejt nagyobb, bekebelezett különféle prokariótákat
- részleges lizoszómális lebontás - endoszimbiózis (Lynn Margulis elmélet).
- a plasztiszok valamikor élt cianobaktériumok leszármazottai
- sok millió év alatt az egykori endoszimbionták elvesztették önállóságukat,
a sejt felügyelete alá kerültek és sejtorganellumokká váltak.
- Génjeinek nagy része átkerült a sejtmagba. Eredeti, 4–5000Kb méretű
DNS-ük kb. 200Kb-ra csökkent, és mintegy 120 gént tartalmaz. A
sejtmagba átkerült gének száma mintegy 800.
Endoszimbióta elmélet bizonyítékai
• 1. Mitokondriumok csak osztódással,
magukhoz hasonló struktúrákból jönnek létre
• 2. Prokarióta típusú, hiszton mentes (csupasz)
DNS-e gyűrű alakú
• 3. Rimoszóma 70S (nem 80S) – kisebb
• 4. DNS, RNS szintézis gátolható
• 5. Külső membrán eukarióta, belső prokarióta
típus
• 1-1,5 Md éve megjelentek az első többsejtűek
Utódsejtek együtt maradtak – védelem,
mozgás (?)
• Az evolúció felgyorsult, az ózonréteg
növekedett
• A felszíni vizekben sok fotoszintetizáló sejt,
többsejtű moszat
• Kialakulhattak a velük táplálkozó (váz nélküli)
állatok
Ediacara fauna
Ediacarai fauna (szilárd váz
nélküli, bonyolultabb
szervezetek).Eltűnésük jelzi a
proterozoikum végét
2010 paleontológiai szenzációja a gaboni Franceville
közelében talált 2,1 milliárd éves 250 fosszília, melyek
a legkorábbi multicelluláris (Metazoa) leletek. A 10-12 cm-es
organizmusok 20-30 m-es sekély tengerekben telepesen éltek.

similar documents