Wat is de waarde van humor?

Report
Wat is de waarde van humor?
Heeft humor wel een waarde?
En zou dat een positieve
of een negatieve waarde zijn?
Deze dia’s zijn terug te vinden op:
www.studiosocrates.nl
Opwarming:
Bespreek met een groepsgenoot je ideeën
over humor, lachen, grappen en moppen.
Maak er korte stellingen van.
Bijvoorbeeld:
Lachen is lichamelijk.
Humor is nuttig.
Lachen en uitlachen is hetzelfde.
We gebruiken de stellingen voor een korte discussieoefening.
Humor: een wonderlijk fenomeen
Filosofen maken zich al zo’n 2500 jaar druk over ‘de
lach’, ‘de grap’ en humor.
Lachen is een ogenschijnlijk normaal.
Maar we begrijpen er nog niets van!
- Is humor kenmerkend voor de mens?
- Wat is de lach? Een rare zenuwkramp, een
emotie of een taal?
- Wat is de betekenis van de lach? Is het sociaal,
voor gemoedsrust? Bevordert het het denken? Is
het een middel tot macht/ strijd?
Lachen of dreigen?
Is lachen evolutionair ontwikkeld?
Wat is de lach?
Een paar filosofische voorbeelden
Erasmus:
Voorproefje hemelse toekomst
Plato:
Een mengeling van pijn en genot.
Het samengaan van lichaam en geest.
Aristoteles
Kenmerkend voor de mens
Het onverwachte en ongerijmde
Geestelijke afstand & publieke bijval
Het nut van lachen
Een paar filosofische voorbeelden
Socrates
Democritus
Diogones
Ironie
de lachende filosoof
Cynisch
als wijze houding
Blij leven
Tegen onzinnige normen
Het gevaar van de lach
Een paar filosofische voorbeelden
Hobbes:
Lachen is uitlachen.
Vroeg Middeleeuwse Abt
Lachen is een haard van twijfel
Kant:
Onbegrip
Bedrogen verwachting
Vroege Middeleeuwen
Heeft Jezus ooit gelachen?
-Isaak als offer?
In de naam van de Roos:
‘Wie lacht gelooft niet in hetgeen waarom hij lacht,
maar hij haat het evenmin. Dus betekent lachen
om het kwade dat men zich geen moeite geeft
om het te bestrijden en lachen om het goede dat
men de kracht waardoor het goede zich door
uitstroming mededeelt, miskent’.
Henri Bergson
(1588-1679)
Mijn boek Lachen is ‘het enige dat een
wetenschappelijke precisie en gestrengheid
bevat.’
Lachen roept tot de orde
De lach corrigeert de zeden.
Hij bewerkstelligt dat we onmiddellijk proberen
te lijken op wat we zouden moeten zijn.
Bewijsvoering van
‘Lachen roep tot de orde’
Lachen is iets van de groep, daarom is een lach
ook moeilijk te vertalen. Het heeft betrekking
op zeden en ideeën van een bepaalde
maatschappij.
Het komische karakter is komisch in de mate dat
hij zichzelf niet kent. Zodra het zich bewust is
probeert hij te veranderen, zijn gebrek minder
te tonen.
Lachen natuurlijk afweermechanisme
tegen mechanisering en verstarring
Humor versoepelt elk restje
mechanische onbuigzaamheid
en verstarring
Lachen is sociaal
Hoe spontaan iemands lach ook lijkt, hij
verbergt een onuitgesproken
overeenstemming, ik zou bijna zeggen een
geheime verstandhouding, met overige echte
of denkbeeldige lachers.
Lachen is (a)sociaal
Het zorgt voor verbinding.
En voor arrogante trots.
Uitlachen is een uitnodiging
Het komische personage is vaak een personage
met wie we aanvankelijk meevoelen. (..) als
we dan plezier scheppen in het lachwekkende
dat hij heeft, nodigen we hem denkbeeldig uit
zich daarover met ons te vermaken: we
behandelen hem aanvankelijk als vriend.
De voorwaarde voor nuttige humor
Het (lachen) heeft tot functie angst in te
boezemen door te vernederen. Daar zou het
niet in slagen als de natuur met het oog
daarop niet in de allerbeste mensen een klein
beetje gemeenheid of in ieder geval
kwaadaardigheid had laten zitten.
Gevaar van de lach
De lach treft niet altijd zijn doel.
En is soms onrechtvaardig.
Lachen geeft macht
De ander lijkt wel een marionet
Maar ja, dat gevaar is nodig om kwaad met kwaad te kunnen vergelden.
Anekdotegesprek
over de Anti/on of waarde van lachen
Heb jij een anekdote over lachen?
Iets dat je zelf hebt meegemaakt?
Vertel het in beelden, kleuren en geuren.
Het hoeft niet volledig te zijn.
Korte leestip
over de waarde van de lach
Bergson: Het lachen
P 21 ‘Het leven..- P 23 straf.’
Wanneer is een grap beledigend?
Grieks lachgebruik
• Mislukkingen werden officieel uitgelachen, ter
bevordering van de sociale hiërarchie.
• Lachen in aanwezigheid van Koning Diokles was
verboden (hij voelde zich buitengesloten)
• Een ongereguleerde lach was een teken van een
zieke geest
• Alleen de Goden past het om onblusbaar te
lachen
• Woorden voor goede lach en voor slechte lach.
(bron Ton Kessels)
Leestips
• Coen Simon: lachen om niets
• Umberto Eco: in de naam van de Roos
• Bergson: het lachen
Kijktips:
Kunnen dieren lachen?
-http://youtu.be/M_oKQ9Dzitc
http://youtu.be/dB2264VyEfc

similar documents