XII C M1 Planificarea anuala MEDIUL CONCUREN¦I AL

Report
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază: TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE
Modulul: MEDIUL CONCURENŢIAL
Nr de ore/an: 62
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP:Clasa: a-XII-a
Profesor: Berecki Zoltán
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3331 din 25.02.2010
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463 din 12.07.2010
Avizat,
Director
Tóth Domokos
Avizat,
Şef catedră
Léta Áron András
PLANIFICARE ANUALĂ
Nr.
crt.
Unitatea de
competenţă
(0)
1
(1)
Analiza
concurenţilor
Competenţe
specifice
(2)
(3)
Analizează
Identificarea concurenţilor : studierea directă a
concurenţa pe pieţei, publicaţii de specialitate, Internet, alte
piaţă
modalităţi mass media (LT)
Evaluarea ofertei de produse şi servicii a
1.1, 1.2, 1.3
concurenţilor: din punct de vedere a preţurilor,
diversităţii sortimentale, calităţii, segmentelor
de consumatori, cotei de piaţă, nivelului
tehnologic, etc. (LT)
Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei
proprii prin camparea acesteia cu cea a
concurenţilor: compararea: preţurilor proprii cu
cele ale concurenţilor,structurilor sortimentale,
nivelurilor calitative, cotelor de piaţă,
segmentelor de consumatori, nivelurilor
tehnologice
Pagina: 1 / 2
Săptămâna
Nr. ore
Conţinuturi
T
LT
IP
T
LT
IP
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
1
1
1
1
(5)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
9
Obs.
(10)
Probe de
evaluare
:
orale/scr
ise/
practice
Nr.
crt.
Unitatea de
competenţă
(0)
(1)
2
Competenţe
specifice
(2)
Competitivitat Analizează
e în mediul de modalităţile
de
a
fi
afaceri
competitiv în
mediul
de
afaceri
2.1, 2.2, 2.3
3
Strategii
în Adaptează
strategiile în
mediul
funcţie
de
concurenţial
informaţiile
deţinute
în
urma analizei
mediului
concurenţial
3.1, 3.2
T
LT
IP
T
LT
IP
(4)
(6)
(7)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(8)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(9)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(5)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
20
19
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
22
23
24
25
26
27
21
22
23
24
25
26
27
1
1
1
1
1
1
28
29
30
28
29
30
1
1
31
31
(3)
Evaluare
Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor:
observare, compararea ofertei furnizorilor cu
obiectivele proprii, analiza preţurilor, analiza
calităţii, aprecierea credibilităţii furnizorilor
Identificarea modalităţilor de creştere a
eficienţei activităţii: măsuri de formare continuă
a
personalului,
motivarea
personalului,
modernizarea tehnologiei, măsuri de reducere a
costurilor, îmbunătăţirea continuă a calităţii
Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea
permanentă a ofertei la acestea : studierea
comportamentului de consum al clienţilor,
identificarea nişelor de piaţă(LT)
Evaluare
 Realizarea unei oferte competitive: costuri
reduse,
preţuri,
calitate,
diversitate
sortimentală, modalităţi de prezentare şi
informare, comportamentul personalului (LT)
 Aplicarea strategiilor adecvate mediului
concurenţial:
resursele
umane,
produs/serviciu, preţuri, distribuţia pe piaţă,
promovare
Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de servicii
şi a întreprinderii: publicitate, promovarea
vânzărilor, relaţii publice, forţele proprii de
vânzare, târguri şi expoziţii (LT)
Evaluare
Pagina: 2 / 2
Săptămâna
Nr. ore
Conţinuturi
Obs.
(10)
Probe de
evaluare
:
orale/scr
ise/
practice
Probe de
evaluare
:
orale/scr
ise/
practice

similar documents