16_590838 130x94 PERS fc_N.indd

Report
Wij zoeken een:
TWEEDELIJNS
ICT MEDEWERKER
Functieomvang: 0,5 FTE
Functieniveau: schaal 8
Het Van der Meij College
is een vestiging voor
vmbo beroepsgerichte
leerwegen van drie
nevenvestigingen
uit Alkmaar. De
school presenteert
zich als één school
voor de bovenbouw
van het vmbo, met
één visie en cultuur.
Leerlingen kunnen
kiezen uit een basis- of
kaderberoepsgerichte
leerweg.
ICT is ondersteunend aan het onderwijs. We zoeken een
collega die de vragen van de gebruikers verstaat,
advies en hulp biedt en problemen oplost. Hij/zij begrijpt het
ICT-beleid van de school, helpt dit verder te ontwikkelen en
kan dit vertalen naar goed werkende systemen en applicaties.
Heeft bij voorkeur kennis van de ontwikkelingen van ICT in
het onderwijs. Hij/zij rapporteert aan de directie en maakt
met ondersteuning van de afdeling ICT van het Jan Arentsz
plannen voor de toekomst.
Heeft u belangstelling?
Bezoek de website www.sovon.nu
voor meer informatie.
Reageren kan tot en met 7 december.
www.vandermeijcollege.nl
Het Stedelijk
Dalton
College Alkm
aar,
osg Willem
Blaeu
en csg Jan Ar
entsz
vormen sam
en één
top vmbo in
Alkmaar-No
ord

similar documents