Úkol - Táborské soukromé gymnázium, sro

Report
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0200
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_DEJEPIS_12
Název školy
Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor
Autor
Mgr. Radka Vanišová
Tematický celek
Dějepis
Ročník
1. – 4. ročník gymnázia
Datum tvorby
Listopad 2013
Anotace
Materiál je určen pro zpestření výuky dějepisu,
suplovanou hodinu, mezipředmětové vztahy (VV,
D) atd.
Metodický pokyn
Prezentace je určena jako výklad do hodiny.
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
O jakou slavnou sochu se jedná?
JEZDECKÁ SOCHA MARKA AURELIA, ŘÍM
Obr. 1
JEZDECKÁ SOCHA - MARCUS AURELIUS
• materiál – bronz
• 2. stol. n.l.
• originál – Kapitolská muzea (Řím)
• kopie – Kapitolské náměstí
(Michelangelo sem nechal přemístit originál)
• jediná dochovaná antická jezdecká socha
→ vzor pro pozdější jezdecké sochy
Obr. 1
JEZDECKÁ SOŠKA KARLA VELIKÉHO
•
•
•
•
materiál – bronz, pozlacení
9. století
originál – Paříž (Louvre)
inspirace sochou Marka
Aurelia na Kapitolu
Karel Veliký (742 – 814)
• 800 – korunován císařem
Svaté říše římské
• přímá návaznost na antiku,
inspirace antikou
cca
23cm
Obr. 2
Úkol: Jaké jsou dvě nejslavnější české jezdecké sochy?
Sv. Václav (Václavské náměstí, Praha)
Jan Žižka z Trocnova (Vítkov, Praha)
Obr. 3
Obr. 4
SV. VÁCLAV – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Úkol: Kdo je autorem této slavné bronzové jezdecké sochy?
Josef Václav Myslbek (1848-1922)
Úkol: Popiš sv. Václava.
Václav – válečník
(přilbice, drátěná košile, kopí, meč…)
Úkol: Koho představují čtyři sochy
kolem sv. Václava?
svatá Ludmila svatý Prokop
svatá Anežka svatý Vojtěch
Obr. 3
ZEMŠTÍ PATRONI
JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA – VÍTKOV
Úkol: Kdo je autorem této slavné bronzové jezdecké sochy?
Bohumil Kafka (1878-1942)
Úkol: Popiš sochu.
Jan Žižka – válečník
(v ruce drží palcát)
jedna z největších
jezdeckých soch světa
odhalena – 14. 7. 1950
Obr. 4
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
VÍTKOV / ŽIŽKOV
14. 7. 1420 – bitva na Vítkově
(socha odhalena na 500. výročí)
20. století:
• Památník Národního osvobození – 1929-33
- funkcionalismus
- na památku obětem 1. světové války, legionářům
• skladiště Wehrmachtu
• mauzoleum Klementa Gottwalda (1954-1932)
• pohřbívání významných komunistických představitelů
(v 90. letech ostatky přemístěny na Olšany)
NYNÍ – součást Národního muzea – dvě stálé expozice:
Křižovatky české a československé státnosti
Laboratoř moci
Zdroje
Obrázky:
Obr. 1:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Equestrian_statue_of_Marcus_Aureli
us%2C_Rome.jpg/450px-Equestrian_statue_of_Marcus_Aurelius%2C_Rome.jpg
Obr. 2: https://www.phil.muni.cz/muzeo/mui03obrazky0304/mui03obrazky0304/upravene/210.jpg
Obr. 3:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%
B3%D0%B0.%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0
%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83.jpg/450px%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0.%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82
%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8
3.jpg
Obr. 4:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Praha%2C_V%C3%ADtkov%2C_pa
m%C3%A1tn%C3%ADk.JPG/800pxPraha%2C_V%C3%ADtkov%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk.JPG
Literatura:
Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973.
Frontisi, C.: Obrazové dějiny umění. Knižní klub, Praha 2005.
Pijoan, J.: Dějiny umění 2. Knižní klub, Praha 1998.
Slovník antické kultury. Svoboda, Praha 1974.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Narodni-pamatnik-na-Vitkove.html

similar documents