OKRASNÉ ROSTLINY

Report
Okrasné rostliny
Svět práce, 6. ročník
VY_32_INOVACE_321, 17. sada, SP
ANOTACE
Prezentace seznamuje žáky s druhy okrasných rostlin, charakteristikou okrasných dřevin, s druhy
venkovních a pokojových rostlin. Formou otázek si žáci toto téma procvičují.
Druh učebního materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žáci rozeznají různé druhy okrasných rostlin, umí je rozdělit dle toho kde se pěstují, znají podmínky
pro pěstování rostlin.
Pro koho je materiál určen
Žáci 6. ročníku ZŠ
Autor
Mgr. Martina Špačková
Datum vzniku
16. 9. 2012
Vzdělávací oblast
Člověk a svět práce
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
OKRASNÉ ROSTLINY
• Rozdělení okrasných rostlin
• Charakteristika jednotlivých
skupin okrasných dřevin
• Bonsaje
• Venkovní a balkonové květiny
• Pokojové rostliny
• Otázky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
ROZDĚLENÍ OKRASNÝCH ROSTLIN
A. Podle charakteru stonku
- okrasné dřeviny (stonek dřevnatý)
- stromy
- keře
- okrasné byliny (stonek dužnatý)
- květiny
- okrasné traviny
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
ROZDĚLENÍ OKRASNÝCH ROSTLIN
B. Podle toho, kde se pěstují
- venkovní
- pokojové
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH
SKUPIN OKRASNÝCH DŘEVIN
• Listnaté dřeviny – jsou buďto opadavé, nebo
stálozelené. Mají proměnlivý vzhled. Na
podzim se jejich listí zbarvuje, jsou okrasné i
svými plody. Na jaře kvetou a voní.
• Jehličnaté dřeviny- jsou zpravidla stále
olistěné, proto jsou okrasné po celý rok. Byly
vyšlechtěny rozmanité tvary – vzpřímené,
zakrslé, převislé apod.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
OKRASNÉ DŘEVINY
• BOROVICE
• ŠEŘÍK
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
BONSAJE
• Jsou miniaturní dřeviny rostoucí ve speciálních
malých nádobách.
• Jsou to skutečné stromy, které i po mnohaletém
pěstování mají nepatrné přírůstky a zůstávají
malé.
• Tento speciální způsob pěstování dřevin zavedli
Číňané, zdokonalili ho Japonci.
• Pěstovat jako bonsaj můžeme řadu dřevin
listnatých i jehličnatých jako venkovní, pro
pěstování bonsají v místnosti používáme
pokojové rostliny.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
BONSAJE
• JEHLIČNATÁ BONSAJ
• LISTNATÁ BONSAJ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
VENKOVNÍ A BALKONOVÉ KVĚTINY
• LETNIČKY – rostliny jednoleté. V jednom roce se
vysévají, kvetou, mají plody a semena. Rozdělujeme je
na květiny s dlouhou a s krátkou vegetační dobou.
• DVOULETKY – pěstují se ve dvou letech. Vyséváme je v
létě na záhon nebo předpěstováváme na jaře sadbou.
Do podzimu vytvoří listy, přezimují, kvetou na jaře
dalšího roku.
• TRVALKY – setrvávají na stanovišti několik let.
Přezimuje podzemní část rostliny. Některé kvetou na
jaře, jiné v létě a na podzim.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
VENKOVNÍ A BALKONOVÉ KVĚTINY
• CIBULNATÉ A HLÍZNATÉ KVĚTINY – mají vytrvalý
podzemní orgán (cibuli nebo hlízu).
- Hlíznaté květiny jsou teplomilné. Na podzim
hlízu vyryjeme a skladujeme přes zimu ve
sklepě.
- Cibulnaté květiny vysazujeme na podzim.
Kvetou na jaře. Cibule mohou zůstat v půdě
i několik let.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
VENKOVNÍ KVĚTINY
• TULIPÁN
• LILIE
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
BALKONOVÉ KVĚTINY
• MUŠKÁTY
• PETUNIE
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
POKOJOVÉ ROSTLINY
• Pěstují se buď celý rok nebo část roku v
uzavřených prostorách.
• Pocházejí ze subtropů a tropů a u nás ve volné
přírodě nepřezimují, protože jsou teplomilné.
• Pěstují se v květináčích v zemině nebo v
hydroponických nádobách v živném roztoku.
• Zkrášlují interiéry a ozdravují prostředí.
• Dělíme je na ozdobné listem nebo květem.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
POKOJOVÉ ROSTLINY
• IBIŠEK
• MONSTERA
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
OTÁZKY
• Které okrasné dřeviny rostou v okolí školy?
• Podle čeho se rozdělují květiny?
• Jak se pěstují letničky?
• Co znamená rozmnožování řízkováním?
• Které rostliny se pěstují do podoby bonsají?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
Použité zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Public Domains na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_s._watereri.jpg
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fialov%C3%BD_%C5%A1e%C5%99%C3%ADk.jpg
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_Atlas_Cedar,_1950-2007.jpg
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_Zelkova_bonsai_16,_October_10,_2008.jpg
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tulip%C3%A1n_25.jpg
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lilie_orange_001.JPG
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geraniaceae.jpg
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petunia_x_hybrida_a1.JPG
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Public Domains na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibisek.JPG
[cit. 2012 – 09 - 16] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monstera_friedrichsthalii2.jpg
DYTRTOVÁ, R. a kolektiv. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník základních škol. Pěstitelství. 1. vyd. Praha: Fortuna,
1997. ISBN 80 – 7168 – 448 – 1. s. 68 - 79
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

similar documents