Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola a Mateřská škola

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Jana Paličková
Název:
EU_32_PAL_ČaJS2_009
Téma:
Člověk a jeho svět pro 2. ročník
Ročník:
2.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
24. 2. 2013
Ověřeno:
18. 3. 2013
Anotace
• Materiál slouží k výkladu a opakování
učiva(skryté názvy).
• Obsah: stromy na jaře, vývoj plodu, popis částí
stromu, části květin, skrývačky.
Jaro
Jaro
Jaro dělá pokusy,
vytahuje krokusy.
Jaro dělá, co jen může,
vytahuje z hlíny růže.
Tahá květy na světlo,
aby všecko rozkvetlo.
Stromy na jaře
meruňka
jabloň
Stromy na jaře
broskvoň
třešeň
Popiš části stromu
koruna
květ
list
větev
kmen
kořeny
Vývoj plodu
Jarní květiny
sněženka
bledule
tulipán
Jarní květiny
narcis
hyacint
Jarní květiny
prvosenka jarní
krokus
podběl
Popiš části rostliny
květ
stonek
list
kořeny
Skrývačky
najděte názvy květin a stromů
•
•
•
•
•
Pak se zachytil Jakub ledu, led se lámal dál.
Jeli na výlet kousek pod Bělehrad.
Kam dal Petr klíč od sklepa?
Hráli jsme hru Škatule, hejbejte se.
Utřeš někdy prach?
Skrývačky
najděte názvy květin a stromů
•
•
•
•
•
Pak se zachytil Jakub ledu, led se lámal dál.
Jeli na výlet kousek pod Bělehrad.
Kam dal Petr klíč od sklepa?
Hráli jsme hru Škatule, hejbejte se.
Utřeš někdy prach?
Použité zdroje
Klipart
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apricot_blossom_detail1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jablo%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Broskvo%C5%88_obecn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEenka_podsn%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bledule
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyacintovit%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvosenka_jarn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Crocus_vernus_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C4%9Bl_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD
Pracovní sešit pro vyučování prvouky pro 1. ročník ZŠ, Prodos, 1992
Prvouka 2, Nová škola 2001
Prvouka 2, pracovní sešit, Nová škola 2001
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech
základních škol. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents