Reinhard Heydrich

Report
Dana Vásquezová
4.E
GJKT



životopis

atentát na Heydricha

Heydrichiáda

závěrečné shrnutí

zdroje







Reinhard Eugen Tristan Heydrich
německý policejní generál,
obergruppenführer SS, zastupující
říšský protektor v Protektorátu
Čechy a Morava
přichází na svět 7. března roku
1904 v německém Halle
vzdělání Heydrich získává na
gymnáziu
po maturitě, nastupuje službu u
válečného námořnictva-nadporučík
vstupuje do Hitlerovy NSDAP, stává
se členem SS H. Himmlera
zástupce Himmlera v SS







jmenován vedoucím politického oddělení policejního ředitelství v
Mnichově
stává se zástupcem šéfa gestapa (Himmlera) a také vedoucím
pruské politické policie
aktivní účast v tzv. noci dlouhých nožů
červen 1936 - jmenování do čela SIPO (tj. bezpečnostní policie) –
vedoucí gestapa i veškeré říšské kriminální policie
sběh kompromitujících materiálů na odpůrce nacionálně
socialistických myšlenek a nepřátele Říše -> obvinění jsou
posíláni do koncentračních táborů, mučeni, vražděni
v září roku 1939 je Reinhard Heydrich jmenován do čela nově
vzniklého říšského bezpečnostního úřadu
tajný rozkaz pro zacházení se židovským obyvatelstvem, platný do
doby přijetí tzv. konečného řešení židovské otázky




21. září roku 1941 je Reinhard Heydrich jmenován
zastupujícím říšským protektorem pro Protektorát Čechy a
Morava
po Heydrichově příchodu do Prahy je pak v Protektorátu
ihned nastoleno stanné právo – během několika měsíců
jsou pak popraveni mnozí představitelé domácího
politického a vojenského odboje
Heydrichův režim si dává za úkol zlomit odpor českého
národa, likvidována je především inteligence a Židé
v lednu roku Heydrich na konference ve Wannsee načrtá
praktickou stránku tzv. konečného řešení židovské otázky







paraskupina Anthropoid
rotmistři Jozef Gabčík a Jan Kubiš
27. května 1942
podle plánu měl Heydricha a jeho
řidiče zastřelit Gabčík, Kubiš zůstal v
záloze
Gabčík nacvičenými pohyby připravil
k palbě samopal, který měl ukrytý v
aktovce
zbraň nevystřelila, zasáhl Kubiš,
který k autu hodil bombu
poté se oběma podařilo uprchnout









Heydrich atentát nepřežil-zemřel 4. června 1942
jeho prozatímním zástupcem byl jmenován K. H. Frank
vyhlásil na území druhé stanné právo a začal schvalovat první vraždy
teror
vyhlazení obcí Lidice (10.6.1942 )a Ležáky (24.6.1942)
o muži byli zastřeleni, ženy odvezeny do koncentračních táborů, děti dány
k převýchově
o celé obce byly vypáleny a srovnány ze zemí
Lidice před a po vypálení
po dlouhém hledání byli atentátníci zrazeni Karlem Čurdou, který s nimi
nebyl ve společném úkrytu; gestapu se přihlásil
pachatelé atentátu se ukrývali v kostele Cyrila a Metoděje v Praze
18. června byli parašutisté obklíčeni čtyřmi sty příslušníky SS
po hrdinném odporu, chvíli před vniknutím gestapa do katakomb, se
zastřelili

Životopisy online, o životech slavných i neslavných
• http://zivotopisyonline.cz/reinhard-heydrich-731904-461942-zastupujici-risskyprotektor-2

Dějepis.info
• http://dejepis.info/?t=87

2. světová válka
• http://valka.host.sk/stranky/onem_heydrich.html

Zdroje obrázků
• http://s11.lucyphotos.com/images/orig/v/6/v6e9s0htshdc9e0c.jpg
• http://9november.org/reinhard_heydrich.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Operace_Anthropoid__Jozef_Gab%C4%8D%C3%ADk.jpg
• http://www.vysocina-news.cz/data/40277/preface/full.jpg
• http://hitler-adolf.wz.cz/img/fotogalerie/svastika.gif
• http://nd04.jxs.cz/729/147/e0b37756bb_76809006_o2.jpg
• http://img2.rajce.idnes.cz/d2/4/4502/4502796_4fda2f38f52f46d636c6d42
1f94f0152/images/Lidice_pred_a_po_zniceni.jpg
• http://i.idnes.cz/11/073/cl6/MEB3cba26_07_01_2010_040.jpg




similar documents