TLT1_Lazar Jenea_CO - lazarlazar

Report
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea
resurselor informatice moderne în predarea eficientă a
chimiei
http://e-chimie.upb.ro
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
POLIMERI VINILICI
LAZĂR JENEA
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
CUPRINS
1. Polimerizarea- noțiuni introductive
2. Monomeri vinilici
3. Formulele monomerilor vinilici
4. Capturi din lecțiile (o lectie) digitizate
5. Exemple de polimeri
6. Utilizarile polimerilor
7. Mase plastice
8.Concluzii
9.Temă
10.Bibliografie
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
POLIMERIZAREA
Sunt acele reacţii de poliadiţie prin care mai multe molecule de alchenă
(sau derivaţi ai acestora) se unesc între ele, formând o moleculă de
dimensiuni mari (o macromoleculă) numită polimer.
Moleculele de la care se formează macromolecula poartă numele de
monomeri - în cazul alchenelor fiind vorba de monomeri vinilici (aceştia
sunt folosiţi la obţinerea unei game largi şi variate de materiale plastice).
nA
(-A-)n
Într-un proces de polimerizare, n molecule de monomer se unesc, formând
un polimer (cu gradul de polimerizare egal cu n). În funcţie de condiţiile de
lucru, gradul de polimerizare poate avea diverse valori: valori mici (de
ordinul unităţilor), ori valori ridicate (de ordinul sutelor sau miilor de unităţi –
cazul polimerilor).
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Editorul materialului: UPB
Data publicării: 1 noiembrie 2010
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
MONOMERI VINILICI
Monomerii vinilici, pot fi alchene simple (etena, propena,
butenele) sau alchene substituite cu diverse grupe funcţionale
având efect atrăgător de electroni: cian, clor, ester etc.
(X = -CN, -Cl, -OCOR ş.a.).
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Editorul materialului: UPB
Data publicării: 1 noiembrie 2010
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
FORMULELE MONOMERILOR VINILICI
H2C
H3C
CH2
CH2
PROPENA
ETENA
H2C
H2C
H2C
Cl
+
N
-
C
CLORURA DE
VINIL
ACRILONITRIL
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
STIREN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
OBȚINEREA POLIMERILOR
Polimerii se obțin prin reacția de polimerizare (adiție radicalică).
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
EXEMPLE DE POLIMERI:
•POLIETENA
•POLIPROPENA
•POLICLORURA DE VINIL
•POLISTIREN
•POLIACRILONITRIL
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Editorul materialului: UPB
Data publicării: 1 noiembrie 2010
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
UTILIZĂRILE POLIMERILOR
1. TERMOPLASTE
2. CAUCIUCURI
3. FIBRE TEXTILE
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
MASE PLASTICE
Se numesc mase plastice materialele produse pe baza de polimeri, capabile de
a căpăta la încălzire forma ce li se dă și de a o păstra dupa răcire. Dupa
cantitatea în care se produc ele ocupă primul loc printre materialele polimere.
Ele se caracterizează printr-o rezistență mecanică mare, densitate mică,
stabilitate chimică înaltă, proprietăți termoizolante și electroizolante etc.
Aproape toate masele plastice conțin, în afară de polimeri (denumiți adesea
rășini), componenți care le confera anumite calități și alte materiale: materialul
de umplutură (făina de lemn, țesături,azbest, fibre de sticlă s.a.), care le reduc
costul și le îmbunătățesc proprietățile mecanice, plastifianți (de exemplu, esteri
cu puncte de fierbere înalte), care le sporesc elasticitatea, le reduc fragilitatea,
stabilizatori (antioxidanți, fotostabilizatori), care contribuie la păstrarea
proprietăților maselor plastice în timpul proceselor de prelucrare și în timpul
utilizării, coloranți, care le dau culoarea necesară și alte substanțe.
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
CONCLUZII
• Polimerii vinilici prezintă o gamă larga de utilizări.
• Materialele obținute din polimeri înlocuiesc materialele naturale
• Prezinta proprietăți superioare materialelor naturale
• Se obțin în cantități mari în funcție de cererea de pe piață.
• Utilizând incorect, polimerii poluează mediu.
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
TEMĂ
Realizați un material sub formă de prezentare
PowerPoint, publicație, afiș (la alegere) cu un
polimer vinilic și îl postați pe paginile elevilor din
wiki: http://lazarlazar.wikispaces.com până ora
viitoare. Materialul de pe wiki îl veți prezenta în
cursul orei.
Atenție! Citiți baremul de notare prezentat pe
wiki.
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
BIBLIOGRAFIE
1.Suport de curs Proiect POSDRU 61839
2.Lectiile digitizate din platforma AeL create in cadrul Proiectului
3.http://www.scritube.com/files/chimie/267_poze/image020.gif
4. Costin D. Neniţescu, Chimie organică, Ed. VIII, vol.I-II, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti,1980.
5. Margareta Avram, Chimie organică, Ed II, vol. I-II, Ed. Zecasin,1999, ISBN
973-96241-3-8.
6. J.B. Hendrickson, D.J. Cram, G.S. Hammond, Chimie Organică, Ed.
Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1976.
7. http:// e-chimie.upb.ro/ael/ Suport de curs
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

similar documents