en secundair onderwijs - Coca

Report
VERFRISSEND
VERANTWOORD
Vernieuwde gedragscode van Coca-Cola in
het Vlaamse basis- en secundair onderwijs
Versie november 2016
Engagementen richting een evenwichtig drankenbeleid
Onderwijs neemt in het leven van jongeren een belangrijke rol in. Zij brengen immers
een groot deel van hun tijd op school door. Wij begrijpen dat de schoolomgeving een
specifieke omgeving is waarin de pedagogische opdracht vooropstaat. Daarom legt
Coca-Cola in België zichzelf, al sinds 2002, een strikte en duidelijke Gedragscode op
in basis- en secundaire scholen.
Fevia Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingssector waarvan Coca-Cola lid
is, heeft recent een engagementsverklaring ondertekend met Vlaams Minister van
Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen ter
ondersteuning van een evenwichtig dranken- en tussendoortjesaanbod op school.
We zijn verheugd dat er een gezamenlijk overeengekomen omkadering in
Vlaanderen is gekomen, die zowel de tussendoortjes als de dranken, en in een later
stadium ook de schoolmaaltijden, omvat.
Wij hebben op basis hiervan onze bestaande gedragscode aangepast. Zo willen ook
wij bijdragen aan het creëren van een gezonde schoolomgeving. Deze gedragscode
vertelt u concreet hoe wij voortaan op basis van bovengenoemde
engagementsverklaring onze producten aanbieden in het basis- en secundair
onderwijs en hoe we willen helpen bijdragen tot het stimuleren van een gezonde en
actieve levensstijl bij jongeren.
Voor meer info: http://nl.cocacolabelgium.be/
1
EEN GEVARIEERD AANBOD
Uitdoofbeleid gesuikerde frisdranken
tegen 2020-21
2
DUIDELIJKE INFORMATIE
OVER VOEDINGSWAARDEN
Om geïnformeerde keuzes te maken
In het basisonderwijs zullen er geen drankautomaten
meer staan tegen het schooljaar 2020-2021 en zal er
enkel mineraalwater verkrijgbaar zijn, geen
vruchtensap meer.
Daarnaast vermeldt Coca-Cola op alle verpakkingen de
voedingswaarde-informatie. Zo is in één oogopslag de
hoeveelheid suiker en calorieën te zien ten opzichte
van de referentie-inname.
In het secundair onderwijs volgen we de bepalingen
van de Engagementsverklaring, waarbij het aanbod
wordt opgedeeld in verschillende categorieën.
Scholen beslissen zelf de finale samenstelling van het
aanbod, de prijsvoering en de toegankelijkheid. Zo kan
elke school het best inspelen op haar eigen situatie en
rekening houden met de verwachtingen van haar
leerlingen.
DIT BETEKENT VOOR SCHOLEN:
Feitelijke en inzichtelijke informatie over de
hoeveelheid calorieën per verpakking op de
selectieknoppen van onze drankautomaten op scholen.
Zo kunnen leerlingen een bewuste keuze maken.
DIT BETEKENT VOOR SECUNDAIRE SCHOLEN:
• Water en gearomatiseerde waters zijn steeds
beschikbaar en worden aangemoedigd.
• Dranken uit de uitbreidingscategorie, zoals fruitsap
en light/zero frisdranken, zijn beperkt beschikbaar.
• Dranken uit de uitdoofcategorie, zoals gesuikerde
frisdranken, zijn tegen het schooljaar 2020-2021
volledig uit de secundaire scholen verdwenen.
3
VERANTWOORDE VERKOOP
EN MARKETING
Al meer dan 50 jaar voeren we geen campagnes die
zich rechtstreeks richten tot kinderen jonger dan 12
jaar. Daarnaast stellen we ons neutraal op in de
schoolomgeving. De pedagogische opdracht van de
school staat er immers centraal.
4
VOLDOENDE BEWEGEN MET
OLYMPIC MOVES
Coca-Cola wil graag een bijdrage leveren in het
aanzetten van jongeren tot meer beweging. Hiervoor
organiseren we het jaarlijkse sportevenement Olympic
Moves.
DIT BETEKENT VOOR SCHOLEN:
DIT BETEKENT VOOR SCHOLEN:
• In het basisonderwijs zullen er geen
drankautomaten meer staan tegen het schooljaar
2020-2021.
• In het secundair onderwijs zien we af van reclame
en merkvermelding op drankenautomaten of
koelkasten in scholen.
• Geen promoties of uitdelen van gratis
producten op de school of in de buurt
ervan
Secundaire scholen kunnen zich jaarlijks inschrijven
voor deelname aan het sportprogramma Olympic
Moves. De eerste stap zijn sportinitiaties in atletiek,
softbal of voetbal. Dan volgen regionale
kwalificatiewedstrijden die bij succes uitmonden in de
nationale finale in het Koning Boudewijnstadion.
Meer info op
www.olympicmoves.be
VERFRISSEND
VERANTWOORD
Vernieuwde gedragscode van Coca-Cola in
het Vlaamse basis- en secundair onderwijs
Versie november 2016
EEN GEVARIEERD AANBOD IN SECUNDAIRE SCHOLEN
Uitdoofbeleid gesuikerde frisdranken tegen 2020-21

similar documents